Referencer fra bygherrer

visualisering af nyt hospital bispebjerg

Exigo hjælper Nyt Hospital Bispebjerg med ekspertrådgivning indenfor IKT og BIM.

Nyt aalborg universitetshospital

Nyt Aalborg Universitethospital får hjælp af Exigo til projekt- og økonomistyring.

Exigo rådgiver på følgende projekter

Dét siger bygherrerne om vores rådgivning

Vi har været overordentligt tilfredse med Exigos indsats

“Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) har i bestræbelser på at fremme den høje kvalitet i byggeriet valgt at inddrage eksterne konsulenter for at gennemføre ”et sundhedstjek” på dele af projektmaterialet. Dette er blandt andet gennemført med hjælp fra firmaet Exigo A/S, som har hjulpet os med at gennemføre kolisionstest og har vurderet udbudsmaterialets indhold. Der er ingen tvivl om at bygbart projektmateriale er særdeles vigtigt i forhold til økonomi, tid og kvalitet. Vi har været overordentlig tilfredse med indsatsen og den professionelle tilgang, som Exigo har haft til opgaven.”

Jeg kan varmt anbefale risikoanalyser udført af Exigo

”Vi oplevede en del udfordringer med overskridelse af budgettet i forbindelse med fase 1 af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. En stor del af udfordringerne med budgettet var på grund mangelfuldt eller fejlagtigt projektmateriale. For at undgå samme udfordringer i forbindelse med fase 2, bad vi derfor Exigo om at gennemføre risikoanalyser af rådgivers 3D-projektmateriale. (…) Jeg er overbevist om, at deres risikoanalyser får en positiv betydning for et mere robust budget inden licitation på fase 2. Jeg kan varmt anbefale risikoanalyser udført af Exigo.”

Vi oplever et godt engagement og fleksibilitet fra Exigo

“Exigo har i forbindelse med kvalitetssikring af økonomiberegningerne på DNV-Gødstrup projektforslag etape 1 og 3, udført et velkvalificeret arbejde. Det er udført indenfor den aftalte tid og er professionelt blevet præsenteret for bygherren. Vi oplever et godt engagement, professionel tilgang til opgaven, samt fleksibilitet i forhold til justeringer undervejs.”

Kompetent tilgang til kollisionskontrol og mængdeudtræk

”Vi har benyttet Exigo til at udføre kollisionstest og udføre kontrol af mængdeudtag til tilbudslister for at vurdere projektets bygbarhed og for at opnå større sikkerhed omkring projektets økonomi. I samarbejdet med Exigo oplever vi en kompetent og professionel tilgang til opgaven. Vi oplever stor lydhørhed omkring vores ønsker og har været overordentligt tilfreds med samarbejdet.”

Har du brug for rådgivning?

Lad os tage en snak om, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.