Referencer fra bygherrer

Landspitali University Hospital, Reykjavik

Nyt SUND Odense

Visualization of Hospital Building

Nyt Aalborg Universitetshospital

Visualization of Hospital Building

Nyt Naturhistorisk Museum

Skanderborg Kommune HØSD

Visualization of Hospital Building

Byggeskadefonden – IT projekt

Nyt SUND Aalborg

Nyt Hospital Nordsjælland

Construction site for DNV Goedstrup

Det Nye Hospital i Vest

visualization of hospital building

Ny Kastrup Station

Dét siger bygherrerne om vores rådgivning

Vi har været overordentligt tilfredse med Exigos indsats

“Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) har i bestræbelser på at fremme den høje kvalitet i byggeriet valgt at inddrage eksterne konsulenter for at gennemføre ”et sundhedstjek” på dele af projektmaterialet. Dette er blandt andet gennemført med hjælp fra firmaet Exigo A/S, som har hjulpet os med at gennemføre kolisionstest og har vurderet udbudsmaterialets indhold. Der er ingen tvivl om at bygbart projektmateriale er særdeles vigtigt i forhold til økonomi, tid og kvalitet. Vi har været overordentlig tilfredse med indsatsen og den professionelle tilgang, som Exigo har haft til opgaven.”

Simon Witt Pedersen

Projektleder, DNU Region Midtjylland

Vi oplever et godt engagement og fleksibilitet fra Exigo

“Exigo har i forbindelse med kvalitetssikring af økonomiberegningerne på DNV-Gødstrup projektforslag etape 1 og 3, udført et velkvalificeret arbejde. Det er udført indenfor den aftalte tid og er professionelt blevet præsenteret for bygherren. Vi oplever et godt engagement, professionel tilgang til opgaven, samt fleksibilitet i forhold til justeringer undervejs.”

Michael Hyllegaard

Projektchef, Region Midtjylland

Jeg kan varmt anbefale risikoanalyser udført af Exigo

”Vi oplevede en del udfordringer med overskridelse af budgettet i forbindelse med fase 1 af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. En stor del af udfordringerne med budgettet var på grund mangelfuldt eller fejlagtigt projektmateriale. For at undgå samme udfordringer i forbindelse med fase 2, bad vi derfor Exigo om at gennemføre risikoanalyser af rådgivers 3D-projektmateriale. (…) Jeg er overbevist om, at deres risikoanalyser får en positiv betydning for et mere robust budget inden licitation på fase 2. Jeg kan varmt anbefale risikoanalyser udført af Exigo.”

Martin Djørup Hansen

Projektchef, Region Syddanmark

Kompetent tilgang til kollisionskontrol og mængdeudtræk

”Vi har benyttet Exigo til at udføre kollisionstest og udføre kontrol af mængdeudtag til tilbudslister for at vurdere projektets bygbarhed og for at opnå større sikkerhed omkring projektets økonomi. I samarbejdet med Exigo oplever vi en kompetent og professionel tilgang til opgaven. Vi oplever stor lydhørhed omkring vores ønsker og har været overordentligt tilfreds med samarbejdet.”

Bettina Wittengreen

Projektleder, Region Nordjylland

Har du brug for rådgivning?