Byggeskadefonden

Kort om projektet

Byggeskadefonden ønsker at bidrage med en samlende og værdiskabende IT-platform, til en bred vifte af interessenter i den almene boligsektor i Danmark. Visionerne for portalen er bl.a. at samle viden på området, samle byggedokumentation for alle projekter, bistå med granskning af projektmateriale mm. for tidligt at kunne identificere og afbøde fejl og mangler, som typisk giver anledning til skader.

Det er væsentligt, at projektets interessenter (projektejere, arbejdsgrupper, brugergrupper m.fl.) står til rådighed i de forskellige faser af designprocessen; i forbindelse med brainstormsession, workshops og diverse møder mm., da netop disse bidrager med den indgående viden om den almene boligsektor, som er afgørende for et tilfredsstillende slutprodukt.

 

Det har Exigo hjulpet med

Exigo har gennemført en designproces, hvor vi i samarbejde med bygherre bidrager med brugerinddragelse, workshops, beskrivelser, skitser, diagrammer, IT-arkitektur og præsentation mm. 

Designprocessen bestående af følgende elementer, der gentages i tre loops:

✓ Definer scope

✓ Idegenerering og workshops

✓ Udvikling af prototype

✓ Test af prototype

✓ Implementering af løsninger

✓ Tilbagemeldinger fra brugere 

✓ Evaluering

 

Det siger Byggeskadefonden

 

“I Byggeskadefonden har vi i flere år haft et vedvarende samarbejde med Exigo. Det er en positiv oplevelse, hvor vi altid bliver mødt med en konstruktiv og alsidig tilgang til opgaven og en høj grad af fleksibilitet og med forslag til løsninger.”

 

Læs mere om Exigos ydelser

Softwareudvikling byggeri