Softwareudvikling Byggeri

Softwareudvikling Byggeri

Skræddersyede Løsninger

Tiden i byggeriet er kommet, til at vinke farvel til “one size fits all” når det kommer til data.

Skræddersyede integrationer mellem værktøjer, der allerede er i den pågældende virksomhed, er en af de tendenser vi ser. 100% transparens over status og fremdrift er en anden. Transparens der strækker sig på tværs af alle niveauer – fra byggeleder til økonomidirektør.

Ønsker du en skræddersyet løsning til jeres virksomhed, har vi flere dygtige softwareudviklere,  med stort kendskab til byggebranchen, der kan hjælpe dig.

“Det lyder rasende dyrt!” Tænker du måske.

Men sådan er det faktisk ikke længere. Der er der rigtig mange muligheder for en “quick and dirty” løsning, hvor vores udviklerteam kan tilpasse en skabelon til dit behov. Fx en app tilrettet en specifik arbejdsgang, eller et Business Intelligence dashboard til sortering og visning af data.

Du kan se et eksempel på en app til staderistrering vi har udviklet her

Og eksempler på BI Dashboards her

MS Power BI

Vi kan hjælpe dig med følgende

  • MS Power apps
  • Custom apps
  • MS Power BI
  • Integration imellem eksisterende software
  • Kravspecifikationer

Og husk!

Vi er først og fremmest specialister i byggeriet. Da langt de fleste af vores medarbejdere er byggefolk, kan vi garantere dig et dybdegående branchekendskab.

Microsoft Power Apps

Med low-code udviklingsplatforme som Microsoft Power Apps kan vi tilbyde hurtig og effektiv udvikling af apps til specifikke formål i jeres virksomhed. Power Apps har et bredt udvalg af indbyggede funktioner, og gode muligheder for integration til cloud-baseret services og automatiske workflows.

Custom apps

Kræver din løsning en større grad af kompleksitet i forhold til funktionalitet, brugerinterface eller integrationen, er det ofte relevant at opbygge en app fra bunden. Her opsættes både back-end, front-end og API (bindeleddet), I det systemmiljø som passer til kunden og løsningen. Vi har stor erfaring med tech stack’en SQL, Express, Angular og Node samt diverse Microsoft Azure Services.

Microsoft Power BI

Med Business Intelligence platformen Microsoft Power BI, tilbyder vi udvikling af avanceret dashboards som effektiv kan visualisere din virksomheds KPI’er, på en overskuelig og fleksibel måde. I Power BI kan data fra flere datakilder, så som regneark og database, kombineres og behandles efter behov og visualiseret live. Data filteres og sorters live således at du effektivt får netop den information tilgængelig som du har behov for.

Integration imellem eksisterende software

Med data for forskellige systemer samlet ét sted, opnår I hurtigt og mere effektiv et godt overbliv. Er der behov for at overføre data fra et af vores systemer til jeres eksisterende software tilbyder vil eksterne API løsninger, som kan udformes efter jeres behov. Vi kan også assistere med at finde de bedste løsninger til integration mellem flere af jeres eksisterende systemer og udvikle det bedste og mest brugervenlige workflow til formålet.

Kravspecifikationer

For både små og for komplekse løsninger er en veludført kravspecifikation kritisk for at sikre en succesfuldt løsning i sidste ende. Vi tilbyder udarbejdelse en kravspecifikation til din løsning, i tæt samarbejde med din organisation. Forud for udarbejdelsen af kravspecifikationen faciliter vi gennemføres en designproces som gennem flere design-løkker afdækker netop jeres behov for og krav til løsningen. Vi kan også drive eller assistance i udbud processen af løsnings og løbende involvering under udviklingen processen, for at sikre at I ender ud med netop den løsning som dækker jeres behov.

Vi har flere gange haft glæde af den professionelle og omfattende rådgivning fra Exigo ved både mindre og større IT udbud i AAB Aarhus.

Exigo har hjulpet os med stort set alle elementer i udbudsprocessen: lige fra strategisk rådgivning i samarbejde med vores juridiske rådgivere, til hvordan vi  helt lavpraktisk er sikret en dækkende og uddybende kravspecifikation i udbuddet.

Exigo kan tilbyde en bred vifte af konsulenter – når vi har haft brug for fx avancerede regnemodeller til tildelingskriterierne i et udbud, så har de også haft de rette ressourcer til det.”

Ajaja Hyttel

Fhv. IT Manager, AAB Aarhus

Apps og digitale løsninger

Vi hjælper også gerne dig. Der er mange apps og andre digitale løsninger til rådighed i byggeriet, og der dukker løbende nye løsninger op. Der er faktisk så mange, at det kan være vanskeligt at overskue dem alle sammen. Hvilke løsninger giver mening? Og hvilke gør ikke?

I har måske allerede en række digitale løsninger i jeres virksomhed, som I synes fungerer godt. Men måske ligger der data på mange forskellige platforme, og det kan være vanskeligt at bevare overblikket over dem alle. Vi hjælper dig med integrere de digitale løsninger som I allerede har i virksomheden.

På et uforpligtende møde, tilbyder vi vores specialistviden og sparing gratis. Vi hjælper dig med at lave en plan for, hvor du/I gerne vil hen, hvad du/I gerne vil opnå. Vi hjælper dig med at få udarbejdet en plan for hvad, der skal til for, at komme i mål.

Customized business intelligence dashboards for the construction site

Kontakt Kristina Ekkersgaard, hun finder en dato
i kalenderen til dig. 
53 55 59 05 eller ke@exigo.dk