Bæredytighed

Bæredygtighed og Digitalisering

Bæredygtighed er en positiv sidegevinst ved digitalisering

Med digitalisering har vi fået foræret en række metoder, der optimerer vores byggeproces både tidsmæssigt, økonomisk og kvalitetsmæssigt. Hvad der har vist sig som en positiv sidegevinst, ved flere af metoderne er, at de samtidig har en betydelig lavere CO2-udledning. En af metoderne kan f.eks. reducere din CO2-udledning, i forbindelse med byggepladsdrift, med op til 20%.

Ønsker du selv at arbejde aktivt med metoderne, og dokumentationen af dem, kan vi undervise dig og dit team. Hvis du ønsker at fokusere andre steder i din forretning, kan du også bede os om at udføre metoderne og dokumentationen for dig.

Læs mere om bæredygtighed og digitalisering her på siden.

Læs også om Exicute dashboards, der giver overblik over tid og ressourcer i byggeprocessen her.

“Bedre planlægning kan altid forbedre byggeriet også på bæredygtigheden. Min erfaring er dog at det kommer sig af at med den gode planlægning har du ikke så mange UPS’er . I forhold til bæredygtigheden skal der sættes mere ind på projekteringen og tænkes anderledes hvor man begynder at projekterer efter 3M principperne igen og dermed udnytte de standardmål byggematerialerne har. Og dermed undgå de store spildmængder der er i byggebranchen.”

Thomas Høyer Andersen

Partner, CML Construction

LCA

Tre effektive indsatsområder

  1. LCA
    – Life Cycle Assessment beregninger baseret på BIM
  2. Mindre spild med bedre byggestyring – lokationsbaseret tidsplanlægning
  3. Optimér tiden og spar miljøet for unødvendigt stort CO2-udslip

Life Cycle Assessment (LCA)

Life Cycle Assessment (LCA) / livcyklusberegning er en beregningsmetode, der kan anvendes til vurdering af den miljømæssige indvirkning for et byggeri. Beregningen inkluderer både byggeriet som produkt, de services, der udføres i forbindelse med byggeprocessen, samt ressourceforbruget forbundet hermed.

LCA er inkluderet i europæiske standarder for bæredygtigt byggeri, ‘Construction Products Regulation’ (CPR), og i certificeringsordningerne for bæredygtigt byggeri. LCA er ligeledes et fokusområde for bæredygtigt byggeri i regeringens politiske strategi fra 2014.

Life cycle assessment
LCA-beregning

LCA-beregning baseret på mængder fra
3D-bygningsmodeller

Som noget nyt baserer Exigo LCA-beregningen på mængdeudtræk fra 3D-bygningsmodeller. Dermed udføres LCA-beregningen effektivt og med stor præcision.

En LCA-beregning udført forud for byggeriets udførelse, kan anvendes både til overblikskabelse og optimering af et byggeris miljøpåvirkning. En beregning efter udført byggeri kan dokumentere byggeriet både som “produkt” (miljøpåvirkning fra ressourceforbrug ifm. materialevalg) og proces (miljøpåvirkning fra services ifm. udførelse).

Resultatet af klimaberegningen er en detaljeret rapport, som redegør for bygningens CO2-udledning.

Vi kan hjælpe dig med at sikre, at mængderne vedrørende dit projekt er korrekte. Læs om vores mængdeverificering her.

Reducér tiden i dit byggeprojekt og spar på CO2-udledning.

Bæredygtighed i byggebranchen er ikke kun fokuseret på materialerne. Der er en direkte årsagssammenhæng mellem kvaliteten af udførelsesplanlægningen for et byggeprojekt og projektets spild og CO2-udledning.

Hvis planlægningen af byggeprojektet er en lineær og ineffektiv proces, vil udførelsen ligeledes blive ineffektiv og bibringe store mængder af spild af hhv. materialer, tid og ressourcer – hvilket, når alt kommer til alt, medfører en langt større udledning af CO2 end nødvendigt.

Dermed  er en accept af den nuværende branche-tendens for tidsfristoverskridelser på byggeprojekter en direkte accept af unødvendigt store CO2-udledninger.

Hos Exigo arbejder vi med optimering af byggeprocessen og tidsplanlægningen. I gennemsnit sparer vi vores kunder for ca. 20% af den planlagte tid afsat til et byggeprojekt. Omregnet giver det dage, ja måneder, sparet hvor byggepladsen ellers skulle køre på fuldt tryk. Og det kan mærkes på CO2-aftrykket.

optimering af byggeprocessen og tidsplanlægningen
Co2 reduktion på byggepladsen

Vi hjælper også gerne dig

Der er mange aktører indenfor bæredygtighed i byggeriet. Vi hjælper dig med at sortere i alle de muligheder, og præsenterer dig for de tiltag, der beviseligt reducerer CO2 vedrørende din byggeplads.

Vi kommer gerne forbi til en uforpligtende snak, hvor du kan udnytte vores ekspertise, og få sparing vedrørende din byggesag.

Skriv eller ring til Kristina Ekkersgaard, så booker hun et møde i kalenderen til dig: 53 55 59 05 eller ke@exigo.dk