Bæredygtighed og Digitalisering

Bæredygtighed er en positiv sidegevinst ved digitalisering

Med digitalisering har vi fået foræret en række metoder, der optimerer vores byggeproces både tidsmæssigt, økonomisk og kvalitetsmæssigt. Hvad der har vist sig som en positiv sidegevinst, ved flere af metoderne er, at de samtidig har en betydelig lavere Co2-udledning. En af metoderne kan f.eks. reducere din CO2-udledning, i forbindelse med byggepladsdrift, med op til 20%.

Ønsker du selv at arbejde aktivt med metoderne, og dokumentationen af dem, kan vi undervise dig og dit team. Hvis du ønsker at fokusere andre steder i din forretning, kan du også bede os om at udføre metoderne og dokumentationen for dig.

Læs mere om bæredygtighed og digitalisering her på siden.

Bæredygtighed og Digitalisering – fire effektive indsatsområder

  1. LCA – Life Cycle Assessment beregninger baseret på BIM
  2. Mindre spild med bedre byggestyring – lokationsbaseret tidsplanlægning
  3. Beregn CO2 udledning af din byggepladsdrift – og dokumenter hvordan du reducerer den med op til 20%
  4. ?

Life Cycle Assessment (LCA)

Life Cycle Assessment (LCA) / livcyklusberegning er en beregningsmetode, der kan anvendes til vurdering af den miljømæssige indvirkning for et byggeri. Beregningen inkluderer både byggeriet som produkt, de services, der udføres i forbindelse med byggeprocessen, samt ressourceforbruget forbundet hermed.

LCA er inkluderet i europæiske standarder for bæredygtigt byggeri, ‘Construction Products Regulation’ (CPR), og i certificeringsordningerne for bæredygtigt byggeri. LCA er ligeledes et fokusområde for bæredygtigt byggeri i regeringens politiske strategi fra 2014.

LCA-beregning baseret på mængder fra 3D-bygningsmodeller

Som noget nyt baserer Exigo LCA-beregningen på mængdeudtræk fra 3D-bygningsmodeller. Dermed udføres LCA-beregningen effektivt og med stor præcision.

En LCA-beregning udført forud for byggeriets udførelse, kan anvendes både til overblikskabelse og optimering af et byggeris miljøpåvirkning, kan en beregning efter udført byggeri dokumentere byggeriet både som “produkt” (miljøpåvirkning fra ressourceforbrug ifm. materialevalg) og proces (miljøpåvirkning fra services ifm. udførelse).

Resultatet af klimaberegningen er en detaljeret rapport, som redegør for bygningens CO2-udledning.

Vi kan hjælpe dig med at sikre, at mængderne vedrørende dit projekt er korrekte. Læs om vores mængdeverificering her

Beregn CO2 udledning af din byggepladsdrift

Tekst fra Martin her…

Bæredygtighed og Digitalisering – Vi hjælper også gerne dig

Der er mange aktører indenfor bæredygtighed i byggeriet. Vi hjælper dig med at sortere i alle de muligheder, og præsenterer dig for de tiltag, der beviseligt reducerer CO2 vedrørende din byggeplads.

Vi kommer gerne forbi til en uforpligtende snak, hvor du kan udnytte vores ekspertise, og få sparing vedrørende din byggesag.

Skriv eller ring til Kristina Ekkersgaard, så booker hun et møde i kalenderen til dig: 53 55 59 05 eller ke@exigo.dk