flow i aktiviteter

4D Simulation Byggeri

Visuelle tidsplaner alle kan forstå

Når du integrerer projektets 3D-model med tidsplanen, kan du skabe en 4D simulation af projektet. 4D simulationen giver, sammen med det lokationsopdelte planlægningsprincip, hvor tid og aktiviteter vises på lokationer, et visuelt overblik for alle parter i projektet.

Du kan hurtigt se på hvilke områder, der er høj belastning samt justere og optimere tidsplanen for, at sikre et stabilt flow i aktiviteter.

4D simulationen giver mulighed for effektiv kommunikation af komplekse tidsplaner til alle medarbejdere, uanset fagområde og uddannelsesbaggrund. Alle får det samme klare udgangspunkt for, at forstå og diskutere byggeproces, sikkerhedsrisici og optimeringsmuligheder. Ligeledes bliver det nemmere for dig som bygherre selv at tage en konstruktiv dialog med entreprenøren om projektets forløb.

Se eksempler og læs mere om 4D Simulation Byggeri her på siden.

Tidsplan på Island

Eksempel på 4D simulation af tidsplan med udgangspunkt i et stort projekt på Island.

Læs mere om, hvordan Exigo kunne hjælpe bygherre på projektet på Island med at få opfyldt hans ønsker til byggestyring her.

Risikoanalyse af tidplaner

Risikoanalyse af tidsplaner

Hos Exigo kan vi hjælpe dig som bygherre med, at forudse og dermed afhjælpe/mindske de risici, der ligger i en Gantt-baseret tidsplan. Således sikres projektets status og fremdrift gennem hele byggeperioden. Vil du have yderligere overblik over projektets fremdrift, kan vi lave et dashboard, hvor du løbende kan følge projektets centrale KPI’er.

Vi har dokumenteret erfaring med, at vores risikoanalyser med afsæt i den lokationsbaserede metode, udgør en væsentlig faktor i forhold til at gennemføre et projekt indenfor den aftalte tidsramme.

Læs mere om vores datadrevne risikostyringsmetode her.

Vi hjælper også gerne dig

Du kan læse mere om BIM / VDC 3D, 4D og 5D på siden her

Har du spørgsmål, må du endelig ringe eller skrive.

Tag gerne fat i Kristian Birch Pedersen på 53 55 59 19 eller på kbp@exigo.dk