4D Simulation Byggeri

Visuelle tidsplaner alle kan forstå

Når du integrerer projektets 3D-model med tidsplanen, kan du skabe en 4D-simulering af projektet. 4D-simuleringen giver, sammen med det lokationsopdelte planlægningsprincip, hvor tid og aktiviteter vises på lokationer, et visuelt overblik for alle parter i projektet.

Du kan hurtigt se, på hvilke områder, der er høj belastning samt justere og optimere tidsplanen for at sikre et stabilt flow i aktiviteter.

4D-simuleringen giver mulighed for effektiv kommunikation af komplekse tidsplaner til alle medarbejdere, uanset fagområde og uddannelsesbaggrund. Alle får det samme klare udgangspunkt for at forstå og diskutere byggeproces, sikkerhedsrisici og optimeringsmuligheder. Ligeledes bliver det nemmere for dig som bygherre selv at tage en konstruktiv dialog med entreprenøren om projektets forløb.

Se eksempler og læs mere om 4D Simulation Byggeri her på siden.

4D Simulation Byggeri

Eksempel på 4D-simulering af tidsplan med udgangspunkt i et stort projekt på Island.

Risikoanalyse af tidsplaner

Hos Exigo kan vi hjælpe dig som bygherre, med at forudse og dermed afhjælpe/mindske de risici der ligger i en Gantt-baseret tidsplan, så projektets status og fremdrift gennem hele byggeperioden sikres. Vil du have yderligere overblik over projektets fremdrift, kan vi lave et  dashboard, hvor du løbende kan følge projektets centrale KPI’er.

Vi har dokumenteret erfaring med, at vores risikoanalyser med afsæt i den lokationsbaserede metode, udgør en væsentlig faktor i forhold til at gennemføre et projekt indenfor den aftalte tidsramme.

Læs mere om vores datadrevne risikostyringsmetode her.