3D modeller og arbejdstegninger

3D modellering og arbejdstegninger

Hvorfor er 3D modellering så vigtigt?

På større projekter i dag er 3D-modeller af projektmaterialet et krav. Hvis der er fejl og mangler i 3D-modellen videreføres disse til byggepladsen.

Det koster dyrt i både tid og økonomi. Korrekte 3D-modeller er nøglen til bygbare projekter. Med udgangspunkt i en korrekt udarbejdet 3D-model er det muligt at lave arbejdstegninger, som kan bruges direkte ude på byggepladsen. Ved opdatering til as-built sikres at 3D-modellerne, og dermed tegningerne, bliver opdateret sideløbende med byggeriet med korrekte og korrigerede informationer.

Med stort sydeuropæisk Back Office står vi stærkt, når det kommer til udarbejdelse af 3D-modeller og arbejdstegninger. Det kan gøres med kort varsel, billigt og effektivt.

Vi tilbyder følgende kompetencer indenfor 3D-modellering og arbejdstegninger:

1) 3D modellering af eksisterende byggeri
– til brug for renovering eller drift og vedligehold

Skal du i gang med renovering eller ombygning kan vi udarbejde 3D-modeller på baggrund af opmåling med 3D-laserscanning. Det giver dig en fordelagtig start på projektet, at have et godt digitalt grundlag inden projekteringen starter. Derudover får du mulighed for at få gennemført kollisionstests af 3D-modellerne mellem det nye og det eksisterende for at sikre, at dit projekt er bygbart.

Læs mere om, hvordan Exigo kan hjælpe dig med at identificere kollisioner i dit projekt og give dig overblik over 3D-modellerne gennem hele projektperioden.

3D laserscanning
2D arbejdstegninger

2) Arbejdstegninger ud fra korrekt 3D-model

Hos Exigo skaber vi arbejdstegninger, med udgangspunkt i en korrekt 3D-model. Arbejdstegningerne bruges på byggepladserne og giver et fordelagtigt visuelt overblik. Her får du automatisk opdateret planer, snit og facader når 3D-modellen opdateres.

Med udgangspunkt i kollisionsfrie 3D-modeller udarbejder vi målsatte 2D-arbejdstegninger og diagrammer. Vores tegninger er i farver, hvilket gør dem letlæselige. De kan udarbejdes i den detaljering du, eller dine underentreprenører, ønsker. Vi kan også udføre hulplaner, der er nyttige til at sikre, at alle udsparinger er korrekt placeret i betonen inden støbning.

Vi kan udvide din 3D-model med data, så den kan anvendes direkte som grundlag for tidsplaner og produktionsstyring. Bl.a. kan vi inkludere punkter i 3D-modellen, som kan trækkes ud til en totalstation med henblik på let afsætning på byggepladsen.

Jorton og Byens Bro i Odense

“Jorton har haft et godt og konstruktivt samarbejde med Exigo på Byens Bro i Odense. Her var en del af udbudsmaterialet at kunne anvende bygherrens 3D-model i hverdagen. Exigo har været behjælpelige med at udtrække afsætningsdata, optegne ekstra tværsnit på kritiske steder og kontrollere konstruktionsdele. Uden Exigo’s kompetencer var vi ikke nået i mål.”

René Nørregaard Faaborg

Projektchef

 3) As-built – dokumentation af det faktisk udførte suppleret med driftsdata

Det er vigtigt, at dine 3D-modeller indeholder korrekt information om produkterne såsom producent, modelnummer, serienummer og instrukser vedrørende drift og vedligeholdelse. Oftest mangler 3D-modellerne fra projekteringen netop disse informationer, som løbende skal leveres fra producenten og entreprenøren.

Flere og flere bygherrer efterspørger as-built tegninger med de faktisk anvendte komponenter specificeret i 3D-modellerne. På den måde sikrer de sig billigere og mere effektiv drift, som er på forkant med løbende udskiftninger

As-built tegninger
Komplet koordineringsløsning

4) Coordination Resolution – komplet koordineringsløsning

Vi kan også stå for hele processen.
Har du et projekt i 2D eller 3D, kan vi modellere det koordineret i 3D. Koordineret 3D betyder, at vi systematisk under 3D-modelleringen gennemfører kollisionskontrol, og retter modellerne til. Ved at centralisere 3D-modellering og koordinering for alle fag hos vores dedikerede team, går processen langt hurtigere end med traditionelle metoder.

Vi starter med at opsætte regler og principper for hvilke fag, der viger for hvem. Herefter styrer vi processen helt systematisk, involverer de rette ansvarlige projekterende fagspecialister og retter til i 3D-modellen, så det kan bygges. Vi modellerer og tegner det fulde projekt, så du sparer tiden samt besværet med en endeløs række af koordineringsmøder på tværs af alle fagene.

I samarbejde med entreprenørfirmaet Hansson & Knudsen har vi bl.a. varetaget rollen som 3D-koordinator på byggesagen Rømerhus i Aarhus. Her udarbejdede vi 3D-modeller af de områder, der ikke var tegnet op i 3D samt udførte løbende kollisionskontrol på alle 3D-modeller. Netop for at sikre et kollisionsfrit projekt. Dette indebar desuden løbende koordinering af alle fagmodeller i udførelsen.

Exigo hjælper Hansson & Knudsen med kollisionskontrol

“Der er flere risici forbundet med Rømerhus byggesagen. For det første, bygger vi en kompleks stålkonstruktion og mange nye installationer, ind i en gammel skæv bygning. For det andet, projekterer og bygger vi samtidig. Det kunne ganske enkelt ikke lade sig gøre uden 3D. Succesen bygger på et godt og tæt samarbejde imellem alle fag. Alle i teamet, entreprenør, ingeniør, Exigo og alle installationsfagene, knokler benhårdt for at sikre bygherre et godt resultat.”

Anders Green Sørensen

Projektleder

Vi hjælper også gerne dig

Du kan læse vores oversigt “Hvad er BIM / VDC” her

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Skriv til Kristian Birch Pedersen på kbp@exigo.dk eller ring på 53 55 59 19