Lean Construction

Lean Construction, Last Planner System, Byggeriets Lean-værktøj

Last Planner System er byggeriets lean-værktøj til bedre tidsplanlægning, styring og koordinering af håndværkernes aktiviteter i byggeriets udførelsesfase, og vores foretrukne metode til implementering af lokationsbaseret planlægning.

Den velkendte problemstilling:

“Tidsplaner viser sig ofte at være upålidelige og mange byggeprojekter afleveres for sent eller har omkostninger forceringer og/eller dagbøder.”

At frygten for forsinkelser gør, at nogle projekter planlægges med alt for god tid er også spild. Teorien bag LPS er, at det på grund af byggeprojekters uforudsigelige natur, ikke er muligt at detail-planlægge et byggeprojekt fra start.

Derfor vil det være mere effektivt at planlægge byggeriet i mere overordnede rammer og vente med detailplanlægningen af de enkelte aktiviteter indtil kort før de skal udføres.

En anden vigtig faktor er, at den detaljerede planlægning ikke alene skal udføres af byggeledelsen men af dem, der faktisk skal udføre aktiviteterne, dvs. håndværkerne selv. På den måde inddrages håndværkernes praktiske erfaringer, fx viden om aktiviteters varigheder og sammenhænge med øvrige fags aktiviteter – deraf navnet Last Planner System.

Det har vist sig, at det samarbejde, der etableres på planlægningsmøderne, følger med ud på pladsen, hvor håndværkerne i højere grad selv kan koordinere. Sidst, men absolut ikke mindst, går håndværkerne mere op i at følge den tidsplan de selv har lavet, end den som byggeledelsen har dikteret.

Metoden Last Planner System har udviklet sig fra at være en metode til ugeplanlægning og periodeplanlægning til i dag at omfatte den fulde produktionsstyring. Dette er sket i seneste udgave af metoden fra 2020, hvor lokations-baseret planlægning er blevet en integreret del af Last Planner System. Metoden bruges både på kort og langt sigte til at sikre flow, optimere den samlede produktion og genere læring til næste projekt.

Sådan implementerer vi Last Planner System på dit projekt

Baseret på erfaring fra en lang række byggesager har vi overordnet erfaring for byggetider, og hvor mange ressourcer, der skal sættes af de i forskellige faser af byggeriet;

  • Periodeplan
  • Ugeplan
  • Progress Tracking
  • Feedback & Læring

  • Periodeplan

  • Ugeplan

  • Progress Tracking

  • Feedback & Læring

Vi hjælper også gerne dig.

Kontakt: Kristina Ekkersgaard / ke@exigo.dk / 53 55 59 05