5D økonomistyring byggeri

5D Økonomistyring Byggeri

Effektiv økonomistyring

For både bygherre og entreprenør kan det være en udfordring at sikre transparens og præcision i økonomistyringen. Det løses effektivt med 5D økonomistyring, hvor økonomien baseres direkte på mængder i 3D-modellerne. Hos Exigo er vi de førende eksperter indenfor 5D økonomistyring og vi hjælper med at give dig et fuldt overblik over økonomien allerede fra den tidlige budgettering, i projekteringen, tilbudsfasen og gennem hele udførelsen. Vi kan enten træne dig i metoderne eller gøre arbejdet for dig. Så du blot skal følge med i den økonomiske fremdrift på dashboard i vores løsning Tactplan Control.

Læs mere nedenfor, om hvordan vi kan hjælpe med at sikre dig en sund og transparent økonomi.

En projektøkonomi du kan overskue

Når bygningsmodeller og kalkulationer er integreret, kan vi hurtigt og effektivt levere et overblik over, hvad løbende ændringer betyder for prisen på dit byggeprojekt. Dette overblik kan du få i visuel form via et Business Intelligence dashboard.

På en række større byggeprojekter har vi integreret mængder og økonomi med den lokationsbaserede planlægningsmetode. På et dashboard giver vi bygherre og byggeledelse et detaljeret og præcist overblik over fremdriften på byggeriet – både tidsmæssigt og økonomisk. Du kan læse mere om Big Data og Business Intelligence i byggeriet her eller du kan besøge vores side www.tactplan.com, som er det værktøj, vi har udviklet til staderegistrering, kommunikationen af tidsplaner og ledelsesrapportering ved brug at dashboards.

Business Intelligence Dashboard
Earned Value Management

Earned Value og Aconto Økonomi

Når vi har integreret 3D-bygningsmodellen, kalkulationen og tidsplanen, kan vi hurtigt og effektivt levere detaljerede analyser af hvad der skal omsættes for på byggepladsen pr. dag eller måned. Metoden vi bruger hedder Earned Value Management og du kan læse mere om det her: https://www.pmi.org/learning/library/earned-value-management-systems-analysis-8026

Successiv Kalkulation

Med en meget begrænset arbejdsindsats beregnes således aconto-økonomien på din byggesag, og du kan med det samme se hvad eventuelle ændringer har af konsekvenser for den økonomiske udvikling på dit byggeprojekt. Med vores løsninger for du en grafisk og overskuelig visning af, hvilke bygningsdele, der indgår i de forskellige poster i priskalkulationen og tidsplanen. Det giver dig et stærkt overblik.

De første kalkulationer baseres på overordnede 3D-modeller og enhedspriser med en lille detaljering. I takt med at projektmaterialet bliver mere og mere detaljeret, opdateres kalkulationerne, hvormed de til sidst kan indeholde en nedbrydning af projektet i ressourcer herunder mandskab, materiel og materialer pr. bygningsdelstype linket til de enkelte aktiviteter i den lokations-baserede tidsplan.

Hos Exigo har vi mange tilfredse kunder, der har stor glæde af vores bygherre og entreprenørrådgivning.
Læs hvad de siger om os.

Risikoanalyser af mængder

En vigtig forudsætning for en transparent og præcis 5D økonomistyring er mængderne, der er grundlaget for kalkulationerne.

Der er mange økonomiske risici forbundet med traditionelle, manuelle metoder til optælling af mængder. Udover at være en tidskrævende proces giver det ofte fejl. Fejlopgjorte mængder har store konsekvenser for et projekts økonomi, for ikke at tale om tidsplanen og identificeres de ikke på forhånd, koster det dyrt i udførelsen.

Hos Exigo hjælper vi dig med at sikre, at du har de rigtige mængder – og dermed en økonomi, som holder. De mængder, der sendes i udbud, bruges som grundlag for økonomistyringen, og det er derfor altafgørende for projektøkonomien, at mængderne er korrekte. Overblik over de rigtige mængder koblet med kalkulationen sikrer, at du som bygherre og entreprenør får et godt udgangspunkt til en eventuel forhandling af priserne på de enkelte fagområder.

Du kan også selv, med få enkle tiltag, sikre, at udbudsmaterialet bliver så godt som muligt.

Vi har her samlet “5 typiske fejl i mængdeopgørelser” i et whitepaper.

Risikoanalyse af mængder

Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup

Opgaven: Bygherrerådgivning i form af uafhængig granskning af økonomiske kalkulationer samt tidsplan. Optimering og visualisering af tidsplan med udgangspunkt i lokationsbaseret tidsplanlægning.

“Vi oplever et godt engagement, professionel tilgang til opgaven, samt fleksibilitet i forhold til justeringer undervejs.”

Michael Hyllegaard

Fhv. Projektchef, Det Nye Hospital i Vest

Ønsker du et totaløkonomisk overblik? Kontakt os

Med professionel hjælp fra Exigo får du overblik over projektøkonomien. Desuden bliver du i stand til at forudse – og styre udenom – økonomiske risici. Kontakt os, så finder vi ud af, hvordan vi hjælper dig bedst.

Kristina Ekkersgaard / ke@exigo.dk / 53 55 59 05

PS Hvis du vil læse mere om BIM / VDC 3D, 4D, 5D, 6D og 7D – Er du velkommen til at læse vores guide: Hvad er BIM / VDC her