Ydelseskatalog

Hos Exigo kan vi hjælpe dig i alle byggeriets faser.
Få et overblik over byggeriets faser og hvordan vi kan assistere dig.

Byggeriets faser
DispositionsforslagProjektforslagMyndighedsprojektUdbudsprojektUdførelseAflevering
IKT-rådgivning
Udarbejdelse og forhandling af IKT-aftalegrundlag
Tilpasning af eksisterende IKT-aftalegrundlag
Løbende IKT-teknisk bygherrerådgivning
Mødeaktivitet
IKT-opstartsmøde
Dialogmøde- / Koordineringsmøder
Mængdebaseret tilbudslister
Mængdeudtræk samt udarbejdelse tilbudslister
BIM-evaluering (Dashboard)
Konsistens- og kollisionskontrol
Analyse af datamodel
Udvidet kollisionskontrol
Udbedring og Opfølgning
Koordineringsproces med projekterende og evt. samprojekterende entreprenører
KS ved faseovergang
Tjek af materiale ved faseovergang
Lokationsbaseret planlægning
Lokationsbaseret planlægning
Optimering af eksisterende plan
Konsekvensanalyse af projektændringer
Optimering af ressourcetræk/bemanding
Opdatering af tidsplan
LEAN processtyring
Staderegistrering (Exicute App)
Projektoverblik, Staderegistrering og Aconto afregning
Værdisætning af tidsplan, herunder analyse og optimering af cash-flow
Tid- og økonomioverblik (dashboard)
Løbende aconto afregning med udførende
Bygherres byggeledelse
Indkøb af entreprise(r)
Styring af tid og økonomi

Som Udført dokumentation
Kvalitetssikring af ’Som Udført’ dokumentation.
Undervisning
IKT Kompetencer
Lokationsbaseret planlægning
Håndtering af 3D-modeller
Undervisning af bygherrer og entreprenører i BIM-baseret projekt og risikostyring
BIM-kompetencetest af rådgivere
Softwareudvikling
Softwareudvikling, særligt inden for data science samt tid- og økonomistyring
Udviklingsprojekter
Ledelse af udviklingsprojekter