Udbud med mængder

Udbud med mængder

Mængdeverificering

Mængder er centrale for mange aftaler i byggeriet, og bør derfor være så præcise som muligt.
Forkerte mængdeopgørelser er en stor udfordring i byggeprocessen, der typisk medfører alvorlige konsekvenser for leveranceindkøb, økonomi og tidsplan.

Hvad er formålet med en mængdeverificering?

Med en mængdeverificering får du en større sikkerhed for de mængder, der er udbudt på projektet. Mængdeopgørelser og tilbudslister granskes og sammenholdes. Eventuelle afvigelser markeres i et verifikationsdokument, som giver dig et reelt overblik over de potentielle risici, der er i forbindelse med netop mængder på dit projekt.

Verifikationsdokumentet du får som dokumentation, kan du med fordel inddrage i dialogen med din rådgiver, så uoverensstemmelserne kan rettes op i tide.

Mængdeverificering

Mængdeopgørelser og tilbudslister

Hvis du er bygherre, vil det typisk være en fordel at få gennemført en risikoanalyse af de oplyste mængdeopgørelser og tilbudslister vedrørende dit projekt inden udbud. Så er du nemlig sikker på, at det grundlag du sender ud, som entreprenøren giver sin pris på, er korrekt. Hvis ikke mængderne er korrekte, kan der ikke udarbejdes en kalkulation som du kan regne med holder.

Jo mere præcis mængdeopgørelsen er, jo mere præcis kan entreprenørens tilbud blive, jo færre forbehold vil han tage, og jo færre ubehagelige ekstraregninger er der risiko for bliver fremsendt under udførelsen.

Mængdeopgørelser og tilbudslister

Afdæk uoverensstemmelser

Hvis du er entreprenør, og byder ind på et større projekt, der er udbudt med mængder, har du typisk to til tre uger til at verificere efter licitation, hvor det vil have værdi at kende uoverensstemmelserne. Afhængig af entreprise- og kontraktform overtager du risikoen for mængderne efterfølgende.

Det er derfor altafgørende, at du kender uoverensstemmelserne på forhånd, så du undgår økonomiske overraskelser under udførelsen, der slår bunden ud under dit budget.

 ”På større byggesager bliver et projekt ofte udbudt med vejledende mængder. Hvis der er fejl i mængdeopgørelser i udbudsmaterialet, ligger risikoen hos os som entreprenør, og det kan koste os dyrt i udførelsen. I forbindelse med den slags udbud, beder vi på udvalgte opgaver Exigo om at finde fejlene i mængdeopgørelserne, og give os overblik over de rigtige mængder. De endevender 3D-modeller, dobbelttjekker om måleregler er overholdt, osv.

Overblik over de rigtige mængder kan have betydning for, om vi vinder byggesagen eller ej. Med udgangspunkt i de rigtige mængder, kan vi udarbejde en skarp pris og behøver ikke bekymre os om en eventuel unødig mængde-risiko i udførelsen. Jeg kan varmt anbefale rådgivning fra Exigo, som er professionelle og dygtige til deres arbejde. Vi kan fokusere på det, vi er bedst til og sammen sikre, at JORTON vinder udbuddet.”

John Funch

Fhv. Adm. Direktør/CEO Insead Gmp. Jorton

Skal vi også hjælpe dig?

Hos Exigo kan vi hurtigt og enkelt levere en mængdeverificering. Det giver ro i maven.

Kontakt os, så finder vi ud af, hvordan vi hjælper dig bedst.

Vi hjælper også gerne dig med dine mængder

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive: Kristian Birch Pedersen, kbp@exigo.dk, 53 55 59 05