Udbud med mængder

Udbud med mængder – Mængdeverificering

Mængder er centrale for mange aftaler i byggeriet, og bør derfor være så præcise som muligt.
Forkerte mængdeopgørelser er en stor udfordring i byggeprocessen, der typisk medfører alvorlige konsekvenser for leveranceindkøb, økonomi og tidsplan.

Hvad er formålet med en mængdeverificering?

Med en mængdeverificering får du en større sikkerhed for de mængder, der er udbudt på projektet. Mængdeopgørelser og tilbudslister granskes og sammenholdes, og eventuelle afvigelser markeres i et verifikationsdokument, som giver dig et reelt overblik over de potentielle risici der er i forbindelse med netop mængder på dit projekt.

Verifikationsdokumentet du får som dokumentation, kan du med fordel inddrage i dialogen med din rådgiver, så uoverensstemmelserne kan rettes op i tide.

Mængdeopgørelser og tilbudslister

Hvis du er bygherre, vil det typisk være en fordel at få gennemført en risikoanalyse af de oplyste mængdeopgørelser og tilbudslister vedr. dit projekt inden udbud. Så er du nemlig sikker på, at det grundlag du sender ud, som entreprenøren giver sin pris på, er korrekt. Hvis ikke mængderne er korrekte, kan der ikke udarbejdes en kalkulation, som du kan regne med holder.

Jo mere præcis mængdeopgørelsen er, jo mere præcis kan entreprenørens tilbud blive, jo færre forbehold vil han tage, og jo færre ubehagelige ekstraregninger er der risiko bliver fremsendt under udførelsen.

Udbud med mængder – afdæk uoverenstemmelser

Hvis du er entreprenør, og byder ind på et større projekt, der er udbudt med mængder, har du typisk to til tre uger til at verificere efter licitation, hvor det vil have værdi at kende uoverensstemmelserne. Afhængig af entreprise- og kontraktform overtager du risikoen for mængderne efterfølgende.

Det er derfor altafgørende, at du kender uoverensstemmelserne på forhånd, så du undgår økonomiske overraskelser under udførelsen, der slår bunden ud under dit budget.

Skal vi også hjælpe dig?

Hos Exigo kan vi hurtigt og enkelt levere en mængdeverificering. Det giver ro i maven.

Kontakt os, så finder vi ud af, hvordan vi hjælper dig bedst.