Kollisionskontrol og bygbarhedsanalyser

Kollisionskontrol og bygbarhedsanalyser

Kollisionskontrol reducer uforudsete omkostninger med 40%

Manglende koordinering og dermed kollisioner samt dårlig bygbarhed i byggeprojekter er uden tvivl kilden til ekstra omkostninger og store budgetoverskridelser i mange danske byggeprojekter.
Men bare rolig. Det er nogle af de laveste hængende frugter du kan plukke.
Ved systematisk kollisionskontrol, kan du hurtigt reducere dine uforudsete omkostninger med 40%.


Mange fejl i 3D-modeller, som giver anledning til kollisioner, opdages først når byggeriet allerede er i gang, hvor det er for sent. Det betyder, at rådgiver skal kontaktes, tegningerne skal opdateres og nye leverancer bestilles. Det giver dyre ”hovsa-løsninger” og opbrud i tidsplanen.

kollisioner på byggeprojekter
Bygherre rådgiver og entreprenør

Indsigt i de projekterendes performance

Løsningen på problemet starter med en god forventningsafstemning mellem bygherre, rådgiver og entreprenør. Her skal lægges fast hvilken detaljering 3D-projektet skal have og hvem der sikrer at koordineringen kommer i mål. Herefter kræver det løbende opfølgning under projekteringen på, at kvaliteten følger det planlagte.

Læs mere om 3D-modeller i byggeriet her.

Dette bør gøres med assistance fra vores uafhængige team. Dermed sikrer vi fokus og fremdrift samtidig med, at vi giver dig som bygherre eller entreprenør unik indsigt i de projekterendes performance. Det hele rapporteres i lettilgængelige digitale dashboards – og det er op til dig om du f.eks. vil opdateres ugentligt eller om en gang om måneden er tilstrækkeligt.

Automatiseret kollisionskontrol

Det unikke ved vores metode er, at vi har gjort alt det tidskrævende arbejde automatisk. Det gøres gennem forprogrammering af hundredvis af regler, der sorterer de kritiske kollisioner fra bagatellerne og deler kollisionerne op efter område i bygningen. Det betyder, at en kollisionskontrol andre skal bruge to uger på, gennemfører vi fra dag til dag.


Vi kan lave kontrollen for dig, det eneste du skal gøre, er at give os adgang til de udarbejdede 3D-modeller, fx via et projektweb. Du kan også starte med selv at undersøge antal kollisioner i dit byggeprojekt.

Brug vores guide:
 “7 råd til at sikre kollisionsfrie 3D-modeller” .

kollisionsfrie 3D modeller
Bygbarhedsanalyse og driftstjek

ROI langt over 20

Vi kan også gennemføre mere avancerede bygbarhedsanalyser og driftstjek. F.eks. kan vi automatisk undersøge om der er projekteret stikkontakter bag radiatorerne, om der er plads til montage eller udskiftning af filtre i ventilationsanlægget og motorer i et Conveyor-system samt mange lignende udfordringer.

Denne type analyser kræver typisk lidt mere avanceret konfigurering og regelopsætning, men vi har flere kunder, hvor business-casen i implementeringen har et ROI på den anden side af 20.

Vi hjælper også gerne dig

At få gennemført en kollisionskontrol kan være som at balancere på en knivsæg. Man vil ikke hænge de projekterende ud, men ved også, at det er afgørende for projektets kvalitet og økonomi, at få fundet og fjernet de risici.

Som neutral partner, sikrer vi en god tone, med fokus på et godt og konstruktivt samarbejde alle parter imellem.

Kontakt os for en indledende dialog.

Kontakt:
Kristian Birch Pedersen på kbp@exigo.dk / 53 55 59 19

“Det er en helt ny form for ekstern kontrol, når bygherren inden udbud kvalitetssikrer bygbarheden og konsistensen af udbudsmaterialet. Det virker rigtig godt, og man undgår derved at skulle skaffe ekstra penge til projektet, når det er under udførelse. Det er en af fordelene ved, at bygherren kan lave denne selvstændige kontrol.” 

Niels Uhrenfeldt

Projektdirektør, Nyt Aalborg Universitetshospital