Plannerly

Simpel platform

Plannerly giver dig en simpel og visuel platform, hvor du kan planlægge og holde styr på projektering med BIM. For at gøre det nemt for dig er det hele online og gemt i skyen.

Plannerly er inddelt i fem hovedfunktioner:

Planning

Plan-delen er et online dokumentstyringsværktøj, der bl.a. kan bruges til dynamisk udarbejdelse og revisionsstyring af IKT-aftalegrundlaget. På den måde er der aldrig tvivl om hvilken version af et givent IKT-aftaledokument, der er den gældende.

Anvendelse: Styring af IKT-Aftalegrundlag

Fordel: En opdateret version af IKT-aftalegrundlaget er altid tilgængelig for projektets parter

Exigo kan hjælpe med udvikling og implementering af IKT-aftalegrundlaget.

Scope

Scope-delen fungerer som styringsværktøj for de enkelte bygningsdeles LOD (Level of Development). Værktøjet følger den danske standard for bygningsdelsspecifikation og kan tilpasses projektets faser samt fagdiscipliner. Scope-delen indeholder allerede hundredvis af prædefinerede objekter på alle LOD-niveauer.

Anvendelse: Styring af LOD-faseplan

Fordel: Overblik over de enkelte bygningsdele gennem alle faser

Exigo kan hjælpe med udarbejdelse af en LOD-faseplan, der kan kobles sammen med projekteringstidsplanen.

BIM Styring

Schedule, Track og View-delen bruges til planlægning af bygningsmodellernes udvikling.

Last Planner-metoden er udbredt i Danmark. Netop derfor har Flow-delen mange ligheder med planlægningsforløbet for en 5- ugers periodeplan og ugeplan i Last-planner metoden.

Anvendelse: Styring af LOD-ugeplan

Fordel: Dynamisk styring af bygningsdelsleverancer gennem hele projekteringsprojektet

Exigo kan hjælpe med LEAN projekteringsledelse, processtyring og/eller ændringshåndtering ift. udviklingen af bygningsmodellerne.

BIM Styring

Book en gratis præsentation over web

Hvis du vil i gang med Plannerly:

Kontakt Kristina Ekkersgaard

Tlf: +45 53 55 59 05
Mail: ke@exigo.dk

Vi ønsker, at du kommer godt i gang og får mest muligt ud af Plannerly – derfor tilbyder vi dig en gratis præsentation af programmet over web.

Online BIM-planlægning

Projektering med BIM åbner op for en lang række fantastiske muligheder, men selve planlægningen – og ansvarsfordelingen – er mere kompleks end nogensinde.

Endeløse filer i Word og Excel og manglende overblik over hviken fil der er gældende, kan være en udfordring.

Plannerly er simpelt online software, hvor du kan planlægge projektering med BIM:

  • Hvilken version af IKT aftalen er den gældende?
  • Hvem modellerer hvilke objekter?
  • På hvilket detaljeringsniveau skal der modelleres i de enkelte faser?
  • Hvordan håndteres grænsefladen mellem 2 objekter på tværs af fag?
  • Er 3D-modellen synkroniseret med 2D-detaljer?
  • Hvilken version af 3D-modellen er gældende?

Forvirret over terminologien? Helt forståeligt…

LOD betyder “Level Of Development”. Hvis du troede at det betød “Level Of Detail” er du heller ikke galt på den. Det er nemlig den oprindelige tolkning af LOD. Men en fælles konsensus i dag er, at LOD betyder  “Level Of Development”.

Du kan downloade vores whitepaper: Sådan bruger du den nye LOD standard i praksis her. 

Slut med miskommunikation

Mange BIM-projekter indeholder enten for mange eller for få detaljer, fordi det er uklart, hvad der forventes af de forskellige parter i projektet. Med Plannerly sikrer du, at alle parter ved præcis hvilke krav der er til deres BIM, så der ikke opstår dobbeltmodellering, eller et “hul” i projektmaterialet, hvor en række objekter ikke er modelleret.