IKT ledelse og aftaler

IKT ledelse og IKT aftaler

IKT ledelse og IKT aftaler

De færreste er klar over, hvor vigtigt et grundlag IKT-aftalerne faktisk er. I IKT-aftalerne ligger et kæmpe potentiale til de bygherrer og entreprenører, der anerkender vigtigheden af dem. Overskridelser af budgetter og tidsplaner i udførelsen – starter her.

I IKT-aftalerne skal der aftales præcist hvad, der skal udarbejdes under projekteringen, hvem der skal modellere hvad og på hvilket informationsniveau. Grænseflader skal defineres, så der ikke er to projekterende, der modellerer samme detaljer, eller modsat, at ingen af dem gør det, så projektmaterialet er mangelfuldt.

Hos Exigo er vi førende eksperter inden for ISO 19650. Vi har certificerede medarbejdere med stor erfaring, som kan hjælpe dig igennem en i øvrigt langhåret proces.

IKT aftaler bygherre og entreprenør

Men er det vigtigt? Kan entreprenøren ikke bare koordinere under udførelse?

Hvis ikke IKT-aftalerne bliver overholdt, bliver 3D-bygningsmodellerne ikke udført korrekt, og så vælter korthuset.
Grunden til det er, at 3D-bygningsmodeller i dag er grundlaget for mængdeberegninger, tilbudslister, leveranceplaner og økonomiske kalkulationer. Kvaliteten af 3D-modellerne er derfor altafgørende. Og det kan entreprenøren ikke ”løse på pladsen” uden store økonomiske, tidsmæssige og kvalitetsmæssige problemer til følge.

projekteringsfasen

Hvordan kan vi hjælpe dig?

I første omgang sikrer vi dig, at dine IKT-aftaler udarbejdes korrekt og entydigt. IKT-aftalerne er fundamentet for 3D-modellerne og det første vi kigger på, når vi gennemfører risikoanalyser af projekteringsmateriale.

Efterfølgende sikrer vi dig, under hele projekteringsfasen, ved hjælp af et systematisk flow, at følge op på, og lave stikprøver at de projekterendes performance. Ved løbende at få afdækket fejl og få dem udbedret med det samme, får du et meget stærkt grundlag til den efterfølgende kalkulation, tidsplan og leveranceopgørelser.

På den måde sikres du mod fejl under udførelsen, som skubber tidsplanen.

Det du modtager fra os

Du modtager et link til et dashboard, hvor du løbende kan følge med i de projekterendes performance.

Dashboardet har ikke til hensigt at udstille eller slå ned på de projekterende, tværtimod, hensigten er, at skabe transparens for hele holdet. Transparens over fremdrift og et godt udgangspunkt for den løbende dialog omkring forbedring af kvaliteten af materialet. Det er i alles interesse, at det projektmateriale der udarbejdes, er så robust som muligt.

Oversigt over typiske udfordringer med IKT ledelse og IKT aftaler

Vi har, gennem vores samarbejde med adskillige bygherrer og entreprenører, samlet en oversigt over de udfordringer bygherre oftest “døjer” med i forbindelse med udarbejdelse af IKT-aftaler.

Disse indbefatter følgende:

  • Hvordan skal aftalerne udfærdiges?
  • Hvad er konsekvensen, hvis de udfærdiges forkert?
  • Hvem ejer modellerne?
  • Hvem tegner hvad?
  • Hvilken kvalitet skal 3D-modellerne være i?
  • Hvilket informationsniveau skal der bruges?
  • Skal 3D-modellerne være kollisionsfrie?
  • Hvordan skal 3D-modellerne forberedes til driften?
Typiske udfordringer med IKT

Hvad kan du selv gøre ift. IKT ledelse og IKT aftaler?

Vi har samlet de bedste tips!

Vi har hjulpet bygherrer med IKT i mange år, og har samlet en række nyttige tips i vores whitepaper:
7 tips til knivskarpe IKT aftaler“.

Kom på IKT-kursus

Vi har, i samarbejde med en række bygherrer, udviklet et 3-dages læringsforløb/kursus med fokus på, hvordan du som bygherre reducerer økonomisk risiko gennem entydige IKT-aftaler samt opnår bedre forståelse for digitale værktøjer.

Læs mere om vores IKT Kursus.

Vi hjælper også gerne dig

Der er mange faldgruber ift. IKT. Der er flueben man skal markere, og formuleringer man skal sørge for at have med, for at sikre succes på projektet. Modsat er der også en risiko ved at sætte flueben ved det hele. Man kan stille så mange krav, at timeforbruget på at indsamle / koble data bliver astronomisk, og så ender de mange data med – ubrugte – at “samle støv” på store servere.

Lad os hjælpe dig med at tilpasse dine IKT aftaler.

Kontakt: Kristian Birch Pedersen på kbp@exigo.dk 53 55 59 19

“(…) Exigo er udvalgt som bygherrerådgiver / specialister i forbindelse med IKT og BIM, da de kan dokumentere erfaringer fra lignende projekter og derfor har indgående kendskab til 3D-modellernes DNA ned til mindste detalje. De skal granske vores rådgiveres 3D-modeller for fejl, og følge op på at fejlene bliver rettet, indtil vi er helt i mål.”

Per Sams

Fhv. Senior Projektleder, Region Hovedstaden