Bygherre på nyt supersygehus i Reykjavík ledte i hele verden – fandt innovativ metode til byggestyring i Aarhus

Ásbjörn Jónsson er projektchef på det nye supersygehus i Reykjavík. Da han, tilbage i 2016, fik overdraget opgaven med det nye megaprojekt, behøvede han ikke at kigge langt rundt i norden, for at se, hvor galt det kunne gå på byggeprojekter af den størrelse. Han kunne se, hvordan langt de fleste, i lignende jobs, på lignende projekter, sad som forstenede, imens ekstraregninger og tidsplansoverskridelser regnede ned over dem. Det var ikke dårligt uddannede eller inkompetente mennesker, det var dygtige folk, som havde mistet overblikket, og til sidst, i afmagt, ladet stå til.

Ásbjörn og hans team nægtede at ende i samme situation, med en kuldsejlet tidsplan og et manglende projektoverblik hvor økonomien sejler. Så i stedet ledte de stædigt med lys og lygte i hele verden, for at finde en metode til håndtering af den store byggesags tid, økonomi og fremdrift. En metode som beviseligt kunne styre et så stort projekt med succes.

Ásbjörn og hans team identificerede tre hovedudfordringer, som skulle løses for at sikre et sundt projektforløb

  • En metode til at få overblik over og sammenkoble de enorme mængder af data, der er på et stort byggeri, så de kunne bruges til risikoanalyser og overvågning af fremdrift vedrørende tidsplan og økonomi. Teamet havde, allerede I designfasen, krævet detaljeret data i 3D modellen.
  • Muligheden for at dele det store og komplekse byggeri over i mindre, mere håndterbare zoner, for at kunne få oplysninger om præcis hvor i byggeriet, der skulle sættes ind ved forsinkelser og budgetoverskridelser.
  • En simpel metode til at registrere stade og sammenføre oplysningerne om fremdriften med BIM-modellen for på den måde at kunne få visuelt overblik over fremdriften.

De ledte også efter en metode der, i god tid, kunne give dem et forvarsel på forsinkelser i tidsplanen og overskridelse af økonomien, så de kunne rette op, inden det fik konsekvenser for projektet. Det kunne kun lade sig gøre, ved at dokumentere den løbende fremdrift i byggeriet i 1:1 og i realtid. Så når en entreprenør sendte en faktura på 90% gennemført entreprise, kunne de have vished for, at det faktisk også var 90% færdigt. De ville have 100% transparens og gennemskuelighed.

”Vi havde undersøgt flere løsninger, men ingen af ​​dem var bare tæt på at opfylde vores forventninger, og som resultat heraf var vi begyndt at skitsere vores eget system. Vi var nået et stykke vej, og var i gang med at definere den database, der skulle være omdrejningspunktet for systemet, da vi endelig fandt den løsning vi havde søgt efter.”

Deres søgen endte i Aarhus:

”Da Exigo-teamet introducerede deres metode og værktøjer til os, opfyldte de alle vores krav og forhåbninger og overgik endda vores forventninger. Alt, hvad vi havde efterlyst, blev opfyldt, og på en langt mere sofistikeret måde end vi havde forestillet os. Integrationen mellem ​​tid, mængder, enhedspriser og BIM-modellen blev skabt i programmet Vico Office. Samme program kunne skære de 70.000m2 op i mindre bidder, som vi havde søgt efter. Vi kunne samarbejde med entreprenøren om aktiviteter, produktionstider og enhedspriser og få de data integreret med tidsplanen. Det var langt bedre end, hvad vi havde forventet.

Staderegistrering med Exicute er enkel og brugervenlig, og på grund af integrationen, der allerede var lavet mellem 3D BIM-modellen, mængder og økonomi, kunne Exicute generere et enkelt og meget værdifuldt overblik over stade og fremdrift ift. alle vores KPI’er.”

Udover at metodikken giver Ásbjörn stor værdi som bygherre, forventer han, at både entreprenører og byggeledelse vil opleve værdi af den lokationsbaserede tidsplan som et stærkt styringsværktøj. Bygherre har besluttet, at stade skal rapporteres ugentligt og dermed give alle en realtidsinformation om fremdrift i forhold til det planlagte. De forventer, at denne overvågning og deraf transparens vil motivere alle til at følge tidsplanen.

”Hvis man, som bygherre, ikke sikrer sig, at byggeledelse og entreprenører har kraftfulde værktøjer til planlægning og styring til rådighed, kan man ikke forvente, at de leverer gode resultater. Jeg ser på Exigo som en del af min byggeledelse. Exigo-teamet har ekspertise indenfor lokationsbaseret tidsplanlægning koblet med økonomi og 3D (4D+5D), og har erfaring, værktøjer og processer på plads for at udføre netop det arbejde. Resten af ​​min byggeledelse, og andre konsulenter, har ikke den ekspertise. Den rådgivning og de værktøjer jeg får fra Exigo, er nøjagtigt den rådgivning og de værktøjer jeg har brug for, for at sikre, at min byggeledelse og mine entreprenører, kan planlægge og styre projektet og levere de resultater jeg ønsker.”

Ásbjörns tilgang er langt mere offensiv og styrende, end man typisk ser på lignende projekter. Han har en vigtig pointe ift. tidsplanen.

”Den almindelige metode er, at bygherre ikke deltager meget i planlægningsprocessen. Entreprenøren udarbejder og ”ejer” tidsplanen, som han typisk afleverer som en del af sit tilbud i udbudsprocessen. Ved indgåelse af aftale, bliver den tidsplan typisk bindende. Og hvis det fx er en Gantt tidsplan, med dårligt flow mellem arbejderne og en uudnyttet byggeplads, så er man ”låst” til den dårlige tidsplan resten af byggeperioden, uden mulighed for at rette op og optimere.

Den planlægningsmetode der er blevet praktiseret, i det mindste her på Island, har ikke ændret sig i mange mange år. Samtidig har informationsteknologi under planlægnings- og designfasen taget et kæmpe spring fremad med introduktionen af BIM-modellerne. For mig giver det simpelthen ikke mening at ignorere alle de oplysninger, der er givet os i designfasen, og muligheden for at forbinde disse oplysninger for at hjælpe os med at planlægge og overvåge fremskridtene under byggeriet.“

CEO og indehaver af Exigo Kristian Birch Pedersen, fortæller om samarbejdet med Àsbjörn:

Det er inspirende med en bygherre som Ásbjörn, der tager en proaktiv tilgang til byggestyring. Dem er der heldigvis også nogle af i Danmark, men vi ser desværre også udfordringer på en lang række danske byggeprojekter.

Som jeg ser det, er den største udfordring, at vi som branche tror, at implementeringen af de nye teknologier skal varetages af rådgiverne eller entreprenørerne alene. Det vil være det samme som at bede en engelsklærer om at undervise i kinesisk, fordi hun har en forståelse for sprogstammer.

Teknologierne der kan løse byggeriets udfordringer er her. De ER til rådighed. Men lad nu os, der har den  teknologiske ekspertise, varetage den teknologiske implementeting. Så skal vi nok ud fra data samarbejde med resten af byggeorganisation om at finde en den mest effektive måde at bygge på. “ fortæller Kristian Birch Pedersen.