Aalborg Universitet – Nyt SUND

Kort om projektet

Det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet på AAU skal rumme omkring  25.000 kvm forsknings- og studiefaciliteter for fakultetets to institutter: Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og Klinisk Institut. Det nye fakultet bliver opført i tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU).

Det har Exigo hjulpet med

IKT-bygherrerådgiver. Risikoanalyse af udbudsmateriale (Mængder, kollisioner etc.) Risikoanalyse af arbejdstidsplaner. Opsætning af 4D/5D styring. I udførelsesfasen sparrer med BH og byggeledelse i løbende opfølgning på projektets stade med brug af 4D/5D.

Risikoanalyse af tidsplaner

Mængdeverificering før udbud

Kollisionskontrol

✓ Granskning af 3D-modeller

Opfølgning på IKT-specifikationer

✓ 4D/5D økonomistyring

✓ IKT-rådgivning

Det siger bygherre: 

I forbindelse med Bygherre udtaler sig om Tactplan Control (tidligere kaldet Exicute) til Børsen i 2021:

”Vi bruger værktøjet til økonomivalidering. Vi kan verificere mængden af materialer der indgår, og det betyder at når entreprenørerne fremsender en regning, så kan vi i systemet se præcis, hvor langt de er kommet. Får vi en regning på 20 mio. kr., men kan se, at der kun er arbejdet for 15 mio. kr., så må vi drøfte det med entreprenøren. Samlet giver det os som bygherre et bedre overblik over, hvor vi er.” Vejdirektoratet/Bygningsstyrelsen, Projektleder, Lasse Rud Pedersen. Læs hele artiklen her.

 

 

Læs mere om Exigos ydelser

Mængdeverificering

Kollisionskontrol og bygbarhedsanalyse

Lokationsbaseret tidsplanlægning

5D økonomistyring

 

Bygherre: Vejdirektoratet
Omfang: 25.500 kvm
Samlet projektsum: 335 mio. DKK