Bygherrerådgivningsydelser fordelt på byggeriets faser .
YdelserFør projektstartProjektforslagHovedprojektUdførelseDrift
Programmering
Brugerinvolvering og programmering

Kontrahering
Udbudsrådgivning
Udarbejdelse og forhandling af IKT-aftalegrundlag
(BIM Udførelsesplan)

Projektstyring
BI dashboard, BIM
BI dashboard, Tid og økonomi
Processtyring og ændringshåndtering
Opfølgning på fremdrift
(inkl. indrapporteringsapp)
SCOPE
(3D) Kvalitetskontrol af bygningsmodeller
Risikoanalyse og beregning af mængder
Specifikation af leverancer baseret på informationsniveauer
Planlægning
(4D) Lokationsbaseret planlægning og optimering
Risiko- og robusthedsanalyse af tidsplaner
Ressourcebehovsanalyse
ØKONOMI
(5D) Økonomistyring
Cashflow-analyse
DRIFT
(6D) Drift og vedligeholdelse
Overdragelse til drift
(Commissioning)
Opfølgning på data til drift
Kontrol af As-built dokumentation