Optimeret renoveringsproces og forbedret bygherreoplevelse på Adserballe og Knudsen projekt

Adserballe og Knudsen har indtaget en banebrydende tilgang til deres seneste renoveringsprojekt. Det almennyttige byggeri Ringparken i Roskilde omfatter 600 boliger fordelt på 24 blokke. Renoveringen er opdelt i tre etaper, hvor ca. halvdelen af beboerne genhuses i forbindelse med etape 2 og 3. Adserballe og Knudsen har stræbt efter optimal projektstyring og forbedret kommunikation ved at integrere appen Exicute (Tactplan Control) i processen. 

Fuld transparens

Exicute har hurtigt manifesteret sig som en hjørnesten i projektet, og dens funktion som en åben platform har fremmet udvekslingen af vigtige oplysninger. Samtlige involverede parter har adgang til projektets tidsplan og fremdrift, hvilket skaber et miljø med fuld transparens.

En afgørende styrke ved appen er dets filtreringskapacitet, som tillader skræddersyet informationsoverførsel til specifikke aktører. Dette gavner både underentreprenører, som kan få adgang til en filtreret tidsplan og en oversigt over leverancer, men i særdeleshed også for bygherre, der har mulighed for at filtrere informationer, som de kan videreformidle til beboere.

 

Sikrer tryghed for beboerne

Bygherres beboerkoordinator kan udtrække oplysninger direkte fra Exicute omkring, hvornår vinduer i specifikke lejligheder skal udskiftes, eller hvornår bestemte beboere midlertidigt skal genhuses. Hun bliver holdt ajour med faktisk fremdrift, og kan i god tid varsle ændringer til beboerne om fx udskiftning af vinduer i deres lejlighed osv. Ved henvendelser og spørgsmål fra beboerne, kan hun logge på appen og besvare dem med det samme. Denne funktionalitet øger ikke blot kommunikationens effektivitet, men sikrer også beboernes tilfredshed og tryghed under hele renoveringsprocessen.

Også bygherres byggeleder anvender appen. Med adgang til kritiske data om fremdrift, kan han skabe et grundlag for præcis planlægning for effektiv tilsynsføring. For eksempel kan byggelederen nu informere tilsynsteamet om nøjagtige tidspunkter for tilsyn i specifikke lejligheder eller områder. Mere effektive og præcise tilsynsforløb giver bygherre en potentiel økonomisk besparelse. 

 

Letter koordinationen

Ved at implementere en digital platform som Exicute har entreprenørerne demonstreret, hvordan moderne teknologi kan revolutionere projektstyringen og skabe en forbedret bygherreoplevelse. Erfaringerne fra dette projekt peger på mulighederne for at optimere fremtidige renoveringsprojekter ved at integrere digitale værktøjer som Exicute og derigennem sikre bygherrens behov og tilfredsstillelse.

Bygherre har udtrykt stor tilfredshed med den øgede gennemsigtighed og muligheden for hurtig og præcis kommunikation. Appen fortsætter med at fungere som en central informationskilde, der letter koordinationen mellem entreprenører, underentreprenører og bygherrer.

 

Bygherre på projektet udtaler 

Der er ingen tvivl om at tidsplansstyring gennem Exicute og den indsigt vi kan hente i Appen gør os som Bygherre mere “selvstændige” i forhold til planlægning af tilsynet, men også i forhold til beboersvar.  Det understøtter og letter samarbejdet mellem os og entreprenøren, da vi kan referere og “se ind i samme system”. Vi risikerer ikke, vi kigger ind i “forskellige og ulige tidsplaner”, men har fx til alles fordel eventuelle opdateringer samtidigt.  

Malene Madrid Poulsen, Projektleder, Byggeri, Boligselskabet Sjælland

….. 

På projektet anvendte Adserballe & Knudsen appen Exicute til staderegistrering og opfølgning. Exicute har efterfølgende skiftet navn til Tactplan Control. Læs mere om Tactplan Control her.