Det Nye Hospital i Vest – DNV-Gødstrup

Kort om projektet

Med byggeriet af Det Nye Hospital i Vest samler man Hospitalsenheden Vest på samme grund. Tidligere var enheden spredt ud over en række byer, bl.a. Holstebro, Lemvig, Ringkøbing, Tarm og Herning. Hospitalet, der kommer til at dække det vestlige område af Region Midtjylland, bliver et moderne akut-hospital med både somatisk og psykiatrisk behandling.

Det har Exigo hjulpet med 

✓ Risikoanalyse og optimering af tidsplan
✓ Risikoanalyse og optimering af ressourcer i forbindelse med commissioning 

Bygherres ønske 

Et ønske om høj patient- og personale sikkerhed på det Nye Hospital i Vest (DNV), betyder at fhv. projektdirektør Michael Hyldegaard, i god tid bad Exigo analysere på tidsplan og ressourcer, i forbindelse med bygherreleverancer og commissioning på DNV. Exigo har tidligere hjulpet bygherre på projektet med netop risikoanalyser af tid- og ressourcer i forbindelse med dele af tidsplanen på projektet.

”Planlægning af grænsefladen mellem byggeri og drift, er en stor og kompleks del af tidsplanen, som ofte udskydes til sidste øjeblik. Men som jeg ser det, er den del af planlægningen, ligeså vigtig, om ikke vigtigere, da det netop er personale- og patientsikkerhed der er på spil her. Den del af planlægningen skal koordineres og synkroniseres grundigt med byggeriets øvrige tidsplaner, for at sikre at alle anlæg testes grundigt inden ibrugtagning.”

Michael sammenligner med medicinalindustrien:

”Hvis ikke medicinalindustrien planlægger deres produktion og tester deres medicin, inden de sender det ud på markedet, får det katastrofale følger for de mennesker der er involveret. På samme måde ser jeg idriftsætningen af de tekniske anlæg på vores sygehuse. Hvis ikke vi planlægger og tester alle anlæg grundigt inden ibrugtagning, kan konsekvensen være et eller flere anlæg der fungerer forkert eller ledninger der pludselig kortslutter.”

Ifølge Michael Hyllegaard ser både regionerne og hospitalsledelsen vigtigheden af god planlægning og commissioning. Niras er ansvarlig for Commisioning på projektet.  

”Commissioning-delen har jo altid været en del af vores byggerier, uden at det er blevet kaldt det ved navn. Intet nyt under solen der. Men ved at sætte navn på, er det blevet til en defineret og dokumenteret proces, vi kan bruge positivt til at højne kvaliteten og sikkerheden på byggerierne.”

Michael Hyllegaard er tilfreds med resultatet af risikoanalysen og udtaler:

Nu har jeg fået et rigtig godt overblik over ressourcer og tidsplanen. Vi har været i god tid, hvilket giver os mulighed for at handle på analysen. Nu kan vi nedbryde det overblik i delelementer, så vi kan udarbejde en detaljeret tid- og ressourcestyring af bygherreleverancer og commissionning. For mig giver det god mening, fortsat at arbejde med den lokationsbaserede planlægningsmetode. Det har været en rigtig god oplevelse at få Exigo til at optimere tidsplaner og ressourcer på projektet med afsæt i den lokationsbaserede metode. Exigos team er meget dygtige. De forstår at sætte sig ind i kundernes behov og levere!”

Michael er overbevist om, at grundig planlægning og test af anlæg også får en positiv effekt i forbindelse med driftøkonomien. Ved at planlægge og teste anlægene grundigt sikres, ifølge Michael, også en sikker drift hvor tingene fungerer. Totaløkonomisk har det en stor betydning for projektet.

 

Læs mere om Exigos ydelser

Lokationsbaseret tidsplanlægning

Bygherre: Region Midtjylland

Omfang: 127.000 kvm

Samlet projektsum: ca. 3,5 mia. DKK