Big Data = Big Questions

Hvordan letter du flere arbejdsgange på byggepladsen med din mobil?

Hvordan letter du flere arbejdsgange på byggepladsen med din mobil? Og hvad betyder det nye AB18 for dig? 4 fede webinarer i november. Kvit og frit. Kombardo.

90 innovative branchefolk har allerede tilmeldt sig vores 4 webinarer i november. Webinarerne er henvendt til dig, der gerne vil lette nogle arbejdsgange på byggepladsen med din mobil, men som ikke vil betale for dyre og komplekse systemer og apps.

Nr. 1: “5 typiske fejl ved afleveringsforretning”
Nr. 2: “Byggetilsyn”
Nr. 3: “Arbejdsmiljø og sikkerhed”
Nr. 4: “Kvalitetssikring Byggeri”

Krav jf. AB18 gennemgås indenfor hvert emne.

Webinarerne er gratis, de er live og løber over 4 tirsdage i november. De starter kl. 10.00 og varer ca. 1,5 time. Medbring høretelefoner og en kop kaffe. Du modtager et link du skal klikke på, og så er du med. Er det også noget for dig?

Læs mere og tilmeld dig her: https://issman.dk/4-tirsdage-4-emner-kvit-og-frit/ 

BI-udviklere søges til unikke dataudfordringer

 September 2018

BI-udviklere søges til unikke dataudfordringer

Har du lyst til at blive en del af et ungt innovativt team, der udvikler nye metoder og IT værktøjer, der ændrer en hel branche? Så glæder vi os til at høre fra dig.

Vi har rygende travlt, og søger derfor nye kollegaer til at hjælpe os med at udvikle vores IT-løsninger. Du har en relevant uddannelse indenfor IT, og gerne erfaring med Business Intelligence, Big Data og Machine Learning.

Dit kommende job
I jobbet får du ansvaret for at udvikle vores nye Business Intelligence løsninger, der analyserer og stiller data til rådighed for vores kunder på en nye og innovative måder. Du bliver således en central medarbejder i vores udvikling af nye løsninger. Jobbet forventer vi vil bl.a. indeholde:

 • Udvikling af Big Data og Visual Analytics løsninger til byggebranchen
 • Rådgivning af bygherrer og entreprenører
 • Udvikling af analyseværktøjer og datahåndtering til styring af store byggeprojekter med mange millioner byggeobjekter
 • Udvikling af værktøjer til risikoanalyser af tidsplaner og økonomi baseret på machine learning
 • Integration af økonomisystemer med analyseværktøjer og dashboards
 • Du kan læse mere om vores forretningsområder på exigo.dk, www.vicooffice.dk og www.issman.dk

Du bliver en del af et godt socialt og kollegialt sammenhold, hvor der lyttes til alle og hvor der ikke er langt fra idé til handling.

Din personlighed og faglige profil
Du er entusiastisk og ansvarsfuld i dit møde med arbejdsopgaver og kunder. Du har en faglig stolthed, brænder for at finde tekniske løsninger og har en naturlig lyst til at udvikle dig. Vi forventer ikke, at du er verdensmester i alle teknologier, men forventer at du har lyst og mod til at kaste dig over og lære, det du ikke kan – så dit akademiske niveau skal være højt.

Du er enten nyuddannet med relevant IT-uddannelse eller har nogle års erfaring med:

 • C # og Python
 • SQL og server integration
 • Online analytical processing
 • Typescript
 • Power BI og Microsoft Azure

Vi forventer, at du er data teknisk kyndig, og har interesse i de forretningsmæssige muligheder, der ligger i at anvende data til at optimere processer og beslutninger.

Om os
Exigo er den førende specialistvirksomhed i byggebranchen indenfor projekt- og risikostyring med digitale løsninger og 3D bygningsmodeller / VDC. Vi sætter standarderne for digitaliseringen af byggebranchen, og vi arbejder på nogle af de største og mest komplekse byggeprojekter i Danmark og snart i udlandet.

Exigo er en ambitiøs virksomhed i vækst. Vi har siden vores opstart i 2010 modtaget 3 Børsen Gazeller.

Vi hjælper vores kunder med at undgå risici og optimere byggeprojekter ved at udvikle og implementere nye teknologier og løsninger, der disrupter de gængse analoge processer i byggeriet. Vi hjælper bygherrer og entreprenører på nogle de største og mest betydningsfulde byggeprojekter i Danmark.

Vi anvender og udvikler branchens bedst integrerede løsninger til koordinering, mængdeudtræk, priskalkulation, tidsplanlægning og produktionsstyring.

Ansøgning

Vi tager løbende udvalgte ansøgere til samtale, og tager stillingsopslaget ned, så snart de rette medarbejdere er fundet.

Er ovenstående noget for dig, så send venligst ansøgning pr. e-mail vedhæftet CV, karakterblad og anden

dokumentation for kvalifikationer til undertegnede.

Kristian Birch Pedersen

Adm. direktør
Civilingeniør, Master i IT, ph.d.

+45 53 55 59 19

kbp@exigo.dk

Exigo A/S

Katrinebjergvej 93B

8200 Århus N

www.exigo.dk

 

 

 

Kompleksitet i byggeriets overgang fra udførelse til drift

Kompleksitet i overgangen fra byggeriets udførelse til drift.

I dansk byggeri er man i de seneste år blevet mere opmærksom på grænsefladen mellem byggeriets udførelse og den efterfølgende aflevering og idriftsættelse. Eksempelvis er commissioning-begrebet blevet adopteret fra skibsindustrien, hvilket fordrer en proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsproces med fokus på projektets totaløkonomi og installationernes samspil.

Ligeledes skriver værdibyg følgende, i deres manual for drift-orienteret byggeproces, om idriftsættelse- og aflevering; ”Perioden er ofte meget intens med fokus på fejl og mangler, men en god idriftsættelse kræver, at der afsættes ressourcer til dialog mellem driftsorganisationen og de udførende samt at brugernes behov bliver tilgodeset.”

I den forbindelse er der særligt to aspekter, der giver anledning til overvejelser.

 • Entreprenørs ansvar i forbindelse med byggefasen ophører og ansvaret for at sikre den videre fremdrift i den samlede byggeproces ligger dermed udelukkende ved bygherre.
 • Byggefasen afsluttes og bygherre skal projektstyre i faseovergangen mellem byggeriets udførelse og drift.

Disse to aspekter er med til at komplicere bygherres opgave, nedenstående uddyber et par af de faktorer, der spiller ind;

1) Overdragelse af ansvar i komplekst byggeri.

I begrebet komplekst byggeri ligger blandt andet at overtagelse ikke blot handler om at modtage en nøgle til at færdiglavet og køreklart byggeri, der kan driftes fra dag et. Selv hvis der tages udgangspunkt i et optimalt byggeri hvor AB92 aflevering sker i fuldstændig overensstemmelse med indgået aftaler, vil der fortsat være en lang række aspekter/opgaver, som det er op til bygherre at håndtere, for at sikre at den videre fremdrift. Dele af disse opgaver kan styres ved at lægge en commissioningproces på tværs hele byggeriets projektforløb, hvilket bl.a. danner rammene for dialog og kvalitetsstyring vedr. installationernes samspil og overtagelse. Men forpligtigelser ifm. commissioningaktiviteter udgør kun del af det samlede bygherreressourcebehov, hvilket betyder, at behovet ofte kan være svært at afdække tilstrækkeligt. Ofte er bygherre opmærksom på, at der hen mod afleveringsforretning og indflytning vil være et stigende ressourcebehov, men sjældent i stand til af kortlægge det og bliver dermed heller ikke i stand til at finde/frigøre tilstrækkelige bygherreressourcer til at varetage alle bygherres forpligtigelser ifm. bygherreleverancer, som blandt andet dækker over:

 • Indhentning af relevante godkendelser (eksempelvis skal der, for et hospitalsbyggeri, indhentes over 15 forskellige myndigheds- og funktionsgodkendelser)
 • Planlægning og styring af blandt andet adgangsforhold, vagtværn, uddannelse af personale, kontrol af systemleverancer, driftsopstart, implementering af nye IT-systemer, rengøring, affaldshåndtering, nødprocedure og meget mere.
 • Fagteknisk opfølgning ifm. commissioningprocessen (herunder systemleverancer)
 • Flytning (både fysisk inventar og udstyr såvel som daglig drift) fra eksisterende byggeri

2) Projektstyring i en faseovergang.

Foruden ovennævnte overvejelser, er det værd at være opmærksom på, at der tale om projektstyring i en af projektets vigtigste faseovergange. I faseovergange skal projektledelsen bl.a. afslutte og dokumentere den forrige fase (herunder modtage byggeriet), håndtere forsinkelser og afvigelser, planlægge og igangsætte den næste fase samt varetage adskillige andre enkeltstående og tilbagevendende opgaver. Uanset hvordan byggeriets projektorganisation er sat op, vil denne faseovergang kræve, at bygherre opretholder et skarpt overblik.

Dertil kommer at der i komplekst byggeri er tale om et unikt byggeprojekt, der kræver tilpasning og derfor ikke kan løses/planlægges vha. off-the-shelf løsninger. Der findes ikke en fuldendt checkliste, der indeholder en komplet opgaveoversigt for bygherre og i mange tilfælde starter øvelsen allerede ved at identificere/afdække hvor det er et bygherreressourcebehov.

Samlet set er de to ovennævnte punkter ofte udslagsgivende for potentielle problemer for bygherre sent i projektet, hvorfor det er kritisk at risikoafdække og planlægge for faseovergangen på forkant – hvilket stiller ekstremt store krav til bygherreorganisationen.

Eksempelvis har jeg for nyligt afleveret to rapporter til projektledelsen for henholdsvis Det Nye Hospital Vest (DNV) og Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU). Rapporterne analyserede bygherres samlede interne ressourcebehov i forbindelse med overgang fra byggeriets udførelse til drift (herunder bygherreleverancer, bygherres hhv. byggetekniske opgaver, administrative opgaver samt opgaver relateret til opstart/overtagelse af drift). Og selvom projektledelsen på begge projekter var sammensat af yderst kompetente og erfarne profiler, er der ingen tvivl om, at der foreligger en stor arbejdsopgave i at planlægge, risikoafdække, overtage og projektstyre gennem den forstående overgang drift.

De oplevelser og erfaringer jeg har gjort mig i forbindelse med de to ressourcebehovsanalyser, har givet anledning til ovenstående betragtninger – lad mig endelig vide hvis du har kommentarer eller input.

Martin Veis

Bygherrerådgiver, Exigo A/S

User Day

Vi havde besøg af 60 innovative og inspirerende profiler fra byggeriet til vores Schedule Planner og Vico Office User Day i går. Formålet var vidensdeling og inspiration. Vi har samlet et resume fra alle dagens oplæg her .

TAK til alle de inspirerende oplægsholdere: Mads Lundgren fra CASA Thomas Haraldsen fra Aarsleff, Ross Griffin fra Cowi, Duane Gleason fra Trimble, Jon Lerche fra Siemens Gamesa og Exigos egne Jeppe Harbo, Lasse Würtz Møller og Troels Primdahl.