Risikostyring

Problemer med 3D-modeller

Mange danske entreprenører oplever problemer med de 3D-modeller, de modtager fra rådgiver. Forskellige filformater, der ikke kan bruges direkte i produktionen, forvirrer, og ofte er 3D-modellerne fyldt med fejl. Mange fejl opdages først, når byggeriet er i gang. Det koster entreprenøren dyrt i tid og penge – særligt ved totalentrepriser. Sådan behøver det ikke at være. De fleste udfordringer kan nemlig løses med risikostyring på skærmen, inden udførelsen påbegyndes.

Hos Exigo har vi mange tilfredse kunder, som har stor glæde af vores entreprenørrådgivning. Læs hvad de siger om os.

BIM Controlling

Exigo tilbyder komplet projekt- og risikostyring, så du som totalentreprenør undgår ubehagelige overraskelser, sprængte budgetter og skredene tidsplaner. Vi kalder det BIM Controlling. Arbejder du ikke med totalenterprise, kan vi bl.a. hjælpe dig med at anvende lokationsbaserede tidsplaner i din produktion. Det kan du læse mere om herunder eller under tidsstyring.

Med risikostyring sørger vi for, at dine 3D-modeller er af højeste kvalitet – uden kollisioner, dvs. geometriske fejl i projektmaterialet, som gør, at man rent praktisk ikke kan bygge. Dermed undgår du også en lang række udfordringer, som typisk opstår i kølvandet på kollisioner, bl.a. slåskampe om ansvar, dyre hovsa-løsninger samt utilfredshed og ineffektivitet på byggepladsen. Læs mere om, hvordan du sikrer bygbarhed.

Hansson & Knudsen

“Udfordringen som entreprenør er, at forskellige programmer og filformater, og 3D-modeller der alligevel ikke kan anvendes direkte i produktionen, skaber en masse forvirring.”

Thor LindenskovAfdelingsleder

Lokationsbaseret planlægning

Når du konverterer en Gantt-tidsplan (fx MS Project) til en lokationsbaseret tidsplan, laver du risikostyring, fordi du får overblik over en lang række faktorer med stor risiko, som du ikke kan se i Gantt. Fx kolliderende arbejdere, øde områder på byggepladsen og ujævn bemanding. Med lokationsbaseret planlægning (også kaldet cyklogram planlægning) får du et rationelt flow i aktiviterne, hvilket både sparer dig tid og penge. På vores hjemmeside www.vicooffice.dk kan du læse meget mere om lokationsbaseret planlægning.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at sikre optimal tidsstyring.

Enemærke & Petersen A/S

“Lokationsbaseret tidsplanlægning vil uden tvivl være en af grundstenene for de næste byggepladser, jeg skal styre. Jeg vil glæde mig meget til at gå endnu mere i dybden med de forskellige muligheder programmet indeholder. Mulighederne for at optimere på projekter med Vico er utallige!”

Søren DamgaardByggeleder

Risikoanalyse af udbudte mængder

Ukorrekte mængdeopgørelser kan have betydelige negative konsekvenser for projektets bundlinje. Hos Exigo anvender vi Vico Office – det mest effektive digitale værktøj til produktionsstyring. I Vico Office foretager vi bl.a. risikoanalyser af udbudte mængdeopgørelser, så du kan give knivskarpe priser og vinde de opgaver, du byder på.

Læs meget mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at sikre gennemskuelighed i henhold til rådgivers mængdeudbud. Du kan også gøre det selv med et kursus hos Exigo.

Jorton A/S

“På større byggesager bliver et projekt ofte udbudt med vejledende mængder. Hvis der er fejl i mængdeopgørelser i udbudsmaterialet, ligger risikoen hos os som entreprenør, og det kan koste os dyrt i udførelsen. I forbindelse med den slags udbud, beder vi på udvalgte opgaver Exigo om at finde fejlene i mængdeopgørelserne, og give os overblik over de rigtige mængder. De endevender 3D-modeller, dobbelttjekker om måleregler er overholdt, osv. Overblik over de rigtige mængder kan have betydning for, om vi vinder byggesagen eller ej.”

John FunchFhv. Adm. Direktør/CEO

Leverancespecifikationer for 3D modeller

Specifikation af leverancer er en tilbagevendende udfordring for mange aktører tilknyttet byggeriet og en evig kilde til uenigheder. Hvem påtager sig ansvaret for de enkelte bygningsdele? Hvem tegner hvilke detaljer, og er alle detaljer med?

Skal du i gang med en totalentreprise, anbefaler vi, at du fokuserer meget på risikostyring. Med vores leverancespecifikation kan du undgå dobbeltarbejde og oversete detaljer. Læs mere om, hvordan du styrer processen for dine rådgiveres eller underentreprenørers 3D-modellering.

Overblik over økonomien

Når vi har integreret bygningsmodeller og kalkulationer, kan vi hurtigt levere analyser og nye versioner af kalkulationenerne – det giver et klart økonomisk overblik fra start og en bedre bundlinje. Desuden kan du med vores analyser aflæse økonomiske konsekvenser i realtid i forbindelse med ændringer i projektet fx overskridelser af tidsplanen. Læs mere om, hvordan du sikrer kvalitetsikker økonomistyring.

Minimer dine risici

Med hjælp fra Exigo får du og din virksomhed overblik over risici i hele projektet – og dermed ro i maven. Kontakt os, så finder vi ud af, hvordan vi hjælper dig bedst.

tag-follow-me