3D modellering og arbejdstegninger

3D-modellerne er afgørende

Ansvaret for 3D-modellerne, du modtager som entreprenør, ligger ofte hos unge uerfarne, IKT/BIM managere på de enkelte tegnestuer. Kombineret med en presset branche, hvor mange skærer ind til benet på leverancer, er 3D-modellerne, der udarbejdes, ofte ikke opdateret med de rette informationer.

Hos Exigo er vi, med en avanceret IT-teknologisk og byggefaglig baggrund, specialister i at håndtere 3D-modeller. Vi sørger for, at de indeholder korrekte informationer om produkterne såsom producent, modelnummer, serienummer og instruktioner vedrørende drift og vedligeholdelse.

Arbejdstegninger

Vi udarbejder kun 2D-tegninger med udgangspunkt i korrekte 3D-modeller. Priserne for at udarbejde 2D-tegninger og 3D-modeller er omtrent ens, men værdien af 3D-modellering er meget større.

Udover et fordelagtigt visuelt overblik får du automatisk opdateret planer, snit og facader, når 3D-modellen opdateres. Desuden kan du udføre kollisionskontrol af 3D-modellen. Læs mere om, hvordan Exigo kan hjælpe dig med at identificere kollisioner i dit projekt.

Jorton og Byens Bro i Odense

“Jorton har haft et godt og konstruktivt samarbejde med Exigo på Byens Bro i Odense. Her var en del af udbudsmaterialet at kunne anvende bygherrens 3D-model i hverdagen. Exigo har været behjælpelige med at udtrække afsætningsdata, optegne ekstra tværsnit på kritiske steder og kontrollere konstruktionsdele. Uden Exigo’s kompetencer var vi ikke nået i mål.”

3D-koordinator på Rømerhus

Vi hjælper mange danske entreprenører med 3D-modellering samt udarbejdelse af 2D-tegninger. Vi samarbejder med en 3D-tegner i Ungarn, som med kort varsel, billigt og effektivt kan lave en 3D-model af dit byggeprojekt.

I samarbejde med entreprenørfirmaet Hansson & Knudsen har vi bl.a. varetaget rollen som 3D-koordinator på byggesagen Rømerhus i Aarhus. Her udarbejdede vi 3D-modeller af de områder, der ikke var tegnet op i 3D samt udførte løbende kollisionskontrol på alle 3D-modeller for at sikre et kollisionsfrit projekt. Dette indebar desuden løbende koordinering af alle fagmodeller i udførelsen.

Exigo hjælper Hansson & Knudsen med kollisionskontrol

“Der er flere risici forbundet med Rømerhus byggesagen. For det første, bygger vi en kompleks stålkonstruktion og mange nye installationer, ind i en gammel skæv bygning. For det andet, projekterer og bygger vi samtidig. Det kunne ganske enkelt ikke lade sig gøre uden 3D. Succesen bygger på et godt og tæt samarbejde imellem alle fag. Alle i teamet, entreprenør, ingeniør, Exigo og alle installationsfagene, knokler benhårdt for at sikre bygherre et godt resultat.”

As-built tegninger

Flere og flere bygherrer efterspørger as-built tegninger med de faktisk anvendte komponenter specificeret i 3D-modellerne. På den måde sikrer de sig billigere og mere effektiv drift, som er på forkant med løbende udskiftninger.

Det kan vi også levere – så du kan give din bygherre det, han har brug for, til den efterfølgende drift. Modellerne kan indeholde produktinformationer såsom producent, modelnummer, serienummer samt instruktioner til drift og vedligeholdelse. Vi kan udvide din 3D-model med data, så den kan anvendes direkte som grundlag for tidsplaner og produktionsstyring. Bl.a. kan vi inkludere punkter i 3D-modellen, som kan trækkes ud til en totalstation, med henblik på let afsætning på byggepladsen.

LEAN-koordinering

Som en del af vores arbejdstegningsproces tilbyder vi LEAN-koordinering. Vi følger en struktureret proces, hvor et enkelt team sammen koordinerer og tegner alle installationer i 3D. Hermed sikrer vi det bedst mulige grundlag for effektivitet i udførelsen. Projekterne kan udarbejdes i forskellige værktøjer efter dit ønske, bl.a. Autodesk Revit, ArchiCad, Tekla Structures m.fl.

Arbejdstegninger for installationer

Med udgangspunkt i kollisionsfrie 3D-modeller udarbejder vi målsatte 2D-arbejdstegninger og diagrammer. Vores tegninger er i farver, hvilket gør dem letlæselige. De kan udarbejdes i den detaljering, du, eller dine underentreprenører, ønsker. Vi kan også udføre hulplaner, der er nyttige til at sikre, at alle udsparinger er korrekt placeret i betonen inden støbning.

Hos Exigo har vi mange tilfredse kunder, som har stor glæde af vores entreprenørrådgivning. Læs hvad de siger om os.

Præcise arbejdstegninger

Få præcise arbejdstegninger med udgangspunkt i kvalitetssikring af 3D-modeller. Så har du ro i maven og slipper for bekymringer. Kontakt os, så finder vi ud af, hvordan vi hjælper dig bedst.

tag-follow-me