25.000 aktiviteter – 250 sider i Gantt – det kan selv den bedste planlægger ikke overskue

”Det er efterhånden sjældent at en NCC byggesag ikke bliver afleveret til tiden, og god planlægning er nøglen!”

Sådan starter Henrik Lindberg, Projekteringsleder, NCC Building DK, vores snak om lokationsbaseret tidsplanlægning. Henrik har gennem de sidste 7 år, arbejdet hos NCC og har arbejdet hen mod at få implementeret metoden. Og det er lykkedes!

Nicolinehus i Aarhus

Det nyeste eksempel boligbebyggelsen ”Nikolinehus” i Aarhus. En stor ny bebyggelse på Aarhus Ø på 65.000m2 til ca. 1 mia. Denne er afleveret til tiden, og ifølge Henrik er bygherre Martin Busk fra Brix Group meget tilfreds.

Tommy Brun Rasmussen, Entrepriseleder og Bygningsingeniør på Nikolinehus projektet for NCC, fortæller:

”Som jeg ser det, er lokationsbaseret tidsplanlægning den eneste rigtige måde at planlægge på, med et milliard projekt som Nicolinehus. På så store byggerier kan man ikke opnå overskuelighed på andre måder. Det kunne fx ikke lade sig gøre med Gantt. På Nicolinehus var hele vores tidsplan på én A0 planche. I Gantt ville den fylde 50 A0 plancher. At man kan koordinere på alle fag og lokationer en visuel måde, gør hele forskellen. Vi ved præcist hvor vi skal være – og hvornår – med alle aktiviteter.”

Staderegistrering

Tommy har netop være på kursus i generel projektledelse, hvor snakken faldt på håndtering af blandt andet milepæle.

”Med lokationsbaseret tidsplanlægning får man foræret milepæle, fordi aktiviteter er fordelt på lokationer. Og samtidig får man mulighed for at følge op per lokation, og til det har vi brugt appen Exicute. Her følger vi op på status og fremdrift, og kan til formands- og byggemøder dokumentere præcist hvor langt vi er kommet. Vi oplever ofte, at formændende siger, at nu de er færdige med XYZ. Og så kan vi gå ind i appen med det samme, og tjekke om det er rigtigt. Hvis det ikke er, kan vi dokumentere det modsatte. Og så må vi tage en snak om det.

Førhen lavede jeg staderegistrering i Excel. En af udfordringerne med det var, at fra jeg havde registreret stade, og gik mod skurvognen for at taste det ind på min PC, blev jeg stoppet af 4-5 mand, der alle havde vigtige og presserende spørgsmål. Og inden jeg nåede skurvognen, havde jeg næsten glemt, at jeg var igang med at registrere stade.

Alle er enige om, at staderegistrering er vigtigt, men det er et stort arbejde med den ”gamle” metode som fx. Excel. Med appen får man det gjort!

250 sider i Gantt = 1 side i LBS

Henrik Lindberg fortæller videre om nogle af fordelene ved metoden.

”Den tidsplan jeg sidder med nu har 25.000 aktiviteter. I Gantt fylder den 250 sider. Samme tidsplan fylder kun ÉN side i den lokationsbaserede tidsplan. Og på den ene side har jeg et visuelt overblik over hele min tidsplan.” 

Risikoanalyser og gennemsigtighed

Henrik fortsætter: ”Med metoden får jeg et overblik over, hvor udfordringerne i min tidsplan ligger. Det er den aller vigtigste fordel, synes jeg.

I praksis betyder det, at når jeg anvender metoden, får jeg samtidig foræret en løbende risikoanalyse af min tidsplan.

Som jeg planlægger, får jeg med det samme et overblik over de udfordringer tidsplanen indeholder. Og fordi metoden er så visuel og enkel at rette til, er det nemt at løse de udfordringer løbende.”  

Forbehold

Der er et typisk forbehold ift. metoden, som vi konfronterer Henrik med:

”Er det rigtigt, at Lokationsbaseret tidsplanlægning kun virker, når der er mange gentagelser?”

Henrik svarer, ”Nej, det er ikke rigtigt. Uanset om det er et boligbyggeri med 500 ens opgange, eller om det er et komplekst byggeri med mange uens lokationer, er pointen med lokationsbaseret tidsplanlægning en helt anden. Nemlig, at man får et visuelt overblik over hvor udfordringerne i tidsplanen ligger. Man får med metoden foræret en risikoanalyse af sin tidsplan, og det får man ikke med Gantt.

Jeg vil faktisk hellere sige, at det er omvendt. En simpel erhvervsbygning – den kan du sagtens overskue med Gantt. Men et komplekst byggeri, det bliver du nødt til at lave med LBS, for at kunne overskue det. Det vil stadig være et komplekst byggeri, men med LBS kan du styre det!”

Gode råd til implementering

Henrik og hans team har formået at få implementeret lokationsbaseret tidsplanlægning i en af danmarks største entreprenør virsomheder. Det har taget år, men nu kører det. Han har udviklet en metodik, og har erfaret at den virker.

De tre vigtigste nøgler i den metodik, får du her:

  • Vent med søm og skruer
    Når den første skitse til en hovedtidsplan skal laves, så vent med søm og skruer. Forstået på den måde, at man skal starte med det rigtige niveau. Hop op i helikopteren og få placeret de kritiske opgaver. Lav kun hovedstave og kritisk vej. Der er ingen grund til at komplicere tidsplanen og drukne i detaljer og detailplanlægning fra starten af. Detaljerne skal tilføjes i rette tid på de rette niveauer. 
  • Champions fører stafetten videre
    Hav fokus på at identificere de helt rigtige nøglemedarbejdere. Dygtige folk, som har erfaret at metoden virker. Nøglemedarbejdere der deler ud af deres positive erfaringer, og som kan undervise nye interesserede byggeledere og implementere metoden der. Det handler om at inspirere og motivere – ikke at trække nye metoder ned over hovedet på nye byggeledere. Det kommer der ikke noget godt ud af.
  • Struktur struktur struktur
    Lidt sat på spidsen, skal det være sådan, at hvis jeg bliver kørt over af en bus i eftermiddag, skal en anden kunne glide ind og overtage tidsplanen på min byggesag i morgen tidlig – uden problemer. Derfor er det vigtigt at strukturen er i orden. Vær systematisk ift. datoangivning, navngivning og historik, og sørg for at der er back-up af dine data. Der er ikke noget, der må falde igennem sprækkerne.

Henrik slutter af: ”For år tilbage var der ikke så mange der kunne læse de skrå streger (cyklogrammer), men de byggelderere møder vi sjældent idag. Lokationsbaseret tidsplanlægning giver en gennemsigtighed i tidsplanen, der er svær at opnå med Gantt, og det er der flere og flere der erfarerer.”

…..

På projektet anvendte NCC programmet Schedule Planner til lokationsbaseret tidsplanlægning. Schedule planner er efterfølgende udgået og erstattet af Tactplan, der bygger på samme stærke metode. Læs mere om lokationsbaseret tidsplanlægning med Tactplan her.