SO-standarder for BIM i praksis

Standarderne for BIM, DS/EN ISO 19650-serien, udgør rammen for digital informationshåndtering ved brug af BIM i byggeri og anlæg og anviser en fælles digital samarbejdsmodel på tværs af hele byggeriet.

ISO 19650 behandler således mange (både nye og velkendte) begreber, principper og processer – nogle nemmere omsættelig end andre.

Er man hjemmevant med IKT-aftaler og deres strukturer og bilag, så kan man med stor sandsynlighed genkende sammenligneligheden mellem eksempelvis en IKT-specifikation og en Exchange Information Requirements (EIR, ISO-19650), eller en IKT-Procesmanual og en BIM Execution Plan (BEP, ISO-19650) eller måske endda identificere overlappet mellem en dansk leverancespecifikation og indholdet i en Master Information Delivery Plan (MIDP).

Men ISO-19650 favner bredere end en traditionel dansk IKT-aftale, idet den henvender sig til en global virkelighed.

Eksempelvis rummer EIR’en en kommerciel del, der skal synliggøre eventuelle tildelingskriterier og danne grundlag for evaluering af de bydende parter og de ressourcer, der forventes stillet til rådighed for projektet.  OIR’en (Organisational Information Requirements) fungerer som bindeled mellem bygherres vision og konkrete informationskrav samt anvendelser af projektets BIM-modeller.

En ambitiøs og professionel bygherre eller totalentreprenør holder naturligvis tungen lige i munden og har styr på sin EIR og måske endda BEP (for at sikre ensretning og mulighed for læring på tværs af porteføljen), samt grænseflader til både rådgiver-, entreprenør- og leverandørkontrakter, ydelsesbeskrivelser og eventuelle anvendelser af Almindelige Betingelser.

Men selv for disse ambitiøse og professionelle bygherrer og totalentreprenører er det en hårfin balance mellem at fastsætte klare retningslinjer for samarbejdspartneres leverancer og samtidig give tilstrækkelig frie rammer til, at opgaven kan løses på effektiv vis. Hos Exigo har vi blandt andet hjulpet globale bygherrer som Siemens Real Estate (DE) og Amazon (LI) med at finde denne balance i deres ISO-19650 dokumenter.

Selvom værdien af et fælles ISO-19650 sprog og klart definerede leverancer og processer er tydelig for bygherre af den kaliber, vil mange af aktørerne i den danske byggebranche kunne drage nytte af flere af de overvejelser ISO-19650 bringer med sig, uanset størrelse.

Derfor har vi i Exigo opsat en skabelon for en EIR, med et par af de opmærksomhedspunkter, der kan være svære at dechifrere ud af ISO-19650 formelle formuleringer. Hvis der er interesse vil vi løbende udvide denne skabelon samt eventuelt introducerer skabeloner for BEP, MIDP osv.

EIR-skabelonen kan tilgås (gratis) via. dette link plannerly.com  (kræver oprettelse af gratis brugerprofil).

Ønsker du at lære mere om Exigos arbejde med IKT, BIM og ISO-19650, se Exigo-IKT.

Ønsker du at lære mere om Plannerly som styrings- og opfølgningsværktøj til BIM-leverancer, se Exigo-Plannerly.