Exigo har i samarbejde med Alexandra Instituttet, Cadpeople og Kingo Karlsen fået bevilliget støtte til et meget spændende udviklingsprojekt om anvendelse af Big Data i byggeriet.

Projektet startede i sommeren 2017 og løber frem til foråret 2018, og går helt kort ud på at udvikle en funktionel prototype på et nyt projektanalyse- og visualiseringsværktøj til styring af byggeprojekter.

Værktøjet skal samle komplekse informationer fra f.eks. 4D/5D bygningsmodeller, lokations-baserede tidsplaner, og måling af fremdrift i tid og økonomi og gøre dem tilgængelige på en simpel måde for byggeprojekters ledelser og beslutningstagere.

Det er målet at skabe transparens i den i dag meget ugennemskuelige tid- og økonomistyring, som foregår på mange projekter.

Vi har allerede selv gjort os en del tanker om, hvordan den første prototype kunne se ud (se illustration nedenfor), men vi mangler jeres ideer og erfaringer for at skabe et resultat, der giver værdi for såvel bygherre, rådgiver og entreprenører. Derfor afholder vi i januar en workshop, hvor vi inviterer en række aktører i branchen ind ,til at give deres indput om muligheder og behov.