Analyse af tid og ressourcer på sidste fase giver overblik på DNV

Bygherre på DNV planlægger de sidste faser af byggeriet med fokus på personale og patientsikkerhed. Et ønske om høj patient- og personale sikkerhed på det Nye Hospital i Vest (DNV), betyder at projektdirektør Michael Hyldegaard, i god tid bad Exigo analysere på tidsplan og ressourcer, i forbindelse med bygherreleverancer og commissioning på DNV. Exigo har tidligere hjulpet bygherre på projektet med netop risikoanalyser af tid- og ressourcer i forbindelse med dele af tidsplanen på projektet.

Artikel i Hospital, Drift og Arkitektur, Juni 2018, Læs hele artiklen her