Big Data – Business Intelligence

Big Data og Business Intelligence i Byggeriet

Byggebranchen er præget af projekter med store budgetoverskridelser (5-30% er normen), tidsplansoverskridelser (17% i gns.) samt utallige fejl og mangler. Ved at indsamle data er det muligt at få et overblik over alle risici under byggesagen, så det kan rettes op i tide. Det er også muligt at udnytte data fra tidligere projekter, i nuværende og fremtidige byggeprocesser.

Det minimerer risici for gentagelse af samme overskridelser samt fejl og mangler, fordi man vha. statistik kan tage sine forholdsregler, forudse forsinkelser samt overskridelser af budgetter og hermed løse udfordringer på forhånd.

Høj Beslutningskvalitet

Beslutninger med afsæt i data har simpelthen en højere kvalitet end beslutninger taget uden. Virksomheder, der udnytter data, vinder på den lange bane. Det er muligt at konkurrerer på helt nye måder. Mængden af data og mulighederne der følger med har ændret sig radikalt og det skaber b.la. muligheder for udvikling og produktivitetsforbedring.

Visual Analytics

Exigo har udviklet et helt unikt setup, hvor bygherre kan logge ind via web/tablet/mobil på et online dashboard (visual analytics) og følge fremdrift på byggeriet. Fremdrift bliver afrapporteret hver eneste dag, så bygherre kan få et faktisk billede, der er baseret på faktisk data frem for en optimistisk mavefornemmelse hos byggeledelse/bygherrerådgiver/entreprenør.

Planlagt vs. faktisk udført arbejde

Der bliver løbende beregnet og afrapporteret earned-value samt analyse af faktisk fremdrift ift. det planlagte. Opfølgningen på faktisk udført arbejde foregår ved, at fagentreprenørerne indrapporterer fremdrift i % pr. aktivitet pr. område via vores app ExicuteDataene verificeres af byggeledelsen, og importeres i den 4D-lokationsbaserede tidsplan. Herefter beregner projektstyringsværktøjet den earned-value, som entreprenørerne kan aconto-fakturere hver måned. Dvs. faktureringen baseres på faktiske data og faktisk fremdrift i stedet for løse estimater. Foreløbig earned-value kan du så aflæse i dashboards for økonomistyring.