7 gode råd til at sikre kollisionsfrie 3D-modeller

Udfordringer

Byggebranchen er en presset industri, hvor mange skærer ind til benet på leverancerne. Det medfører ofte, at projekterne ikke er koordineret på tværs af fag. Typisk giver det kollisioner, dvs. geometriske fejl i projektmaterialet, som gør, at man rent praktisk ikke kan bygge. Fx hvis et vandrør rammer en bjælke. Vi kan hjælpe dig med at undgå kollisioner og de problemer, der følger med som: slåskampe om ansvar, dyre hovsaløsninger, utilfredshed og ineffektivitet på byggepladsen eller et byggeri, der bliver alt for dyrt i drift pga. ufremkommelige installationer.

Kvaliteten af digitale moddeller, kan være næsten umulige at gennemskue. Mange vil hævde at de kan, men vi har set det på en lang række store offentlige projekter (+80), at den tilknyttede IKT-ledelse ikke har de fornødne faglige kompetencer.

Løsningen hedder 3D-kollisionskontrol

Der er mange gode grunde til man som bygherre skal interessere sig for kollisionskontrol. 3 af grundende er dem her:

  •  Et byggeprojekt uden kollisioner reducerer uforudsete omkostninger med mindst 20%.
  • Udbudsmaterialet bliver mere gennemskueligt for entreprenøren, så han kan give en mere præcis pris.
  • Ingen slåskampe om ansvar og ekstraregninger og reduktion i spildtid på byggepladsen.

Når vi udfører kollisionskontroller for bygherrer, tjekker vi dem også igennem for generelle fejl som: Filformater, navngivning, modelstruktur, placering (x, y, z), informationsniveau ift. aftale, klassifikation, navngivning og modelleringsteknik.

7 gode råd til at sikre kollisionsfrie 3D-modeller

Baseret på en kombination af praktisk erfaring og solid teoretisk viden har vi gennem de sidste mange år videreudviklet, forfinet og testet vores metode til IKT-ledelse, granskning og bygbarhedsanalyse. Vi er kommet frem til at følgende 7 elementer er kritiske for at få succes med at udsende kollisionsfrie bygningsmodeller i udbud: 

Råd no 1)

Vær specifik i projektets aftaler og formuler målbare kriterier for hvilke kollisioner, der ikke kan accepteres.

Råd no 2)

Løbende måling af udvikling fra de tidlige faser af projekteringen.

Råd no 3)

Det er vigtigt, at starte opfølgningen så tidligt som muligt, så projektets parter kan diskutere proces og udfordringer i en positiv dialog frem for først at begynde på det, når problemerne hober sig op mod projektaflevering.

Råd no 4)

Uformel og løbende opfølgning i en fast struktur, gerne via videokonference – det reducerer omkostninger og fjerner noget stress og ”cover-my-ass” kultur, som ellers typisk opstår ved formelle møder.

Råd no 5)

Screening for kollisioner gennemføres ca. hver 2.-4. uge i hovedprojekteringen (afhængig af projekts størrelse) og en gang pr. måned eller ved faseafslutning i de tidlige faser af projekteringen.

Råd no 6)

Ekstern facilitering og screening for kollisioner af Exigo – sikrer validitet, fremdrift og mindsker risikoen for skjulte dagsordener samt nedprioritering i travle perioder hos de projekterende.

Råd no 7)

Involvering af de personer, som sidder hands-on med 3D-modelleringen, og ikke blot rådgivers udvalgte BIM-guru.

Resultater af Exigos metode til koordinering

Rød graf: Gennemsnitlig antal kollisioner pr. 1000m2 i danske installationstunge byggeprojekter. Data hentet fra 13 større sygehus- og laboratoriebyggerier (grå prikker).

Grøn graf: Exigos koordineringsmetode på Bygningsstyrelsens AAU Esbjerg lab.