5 typiske fejl i tidsplaner du ikke ser med Gantt

I forbindelse med en større byggesag der fornylig blev annulleret, blev vi kontaktet af bygherre. Udbudstidsplanen var uoverskuelig, og flere bydende så sig derfor nødsaget til at springe fra. Bygherre bad os lave en risikoanalyse af tidsplanen, og i samarbejde med byggeledelsen, at komme med et oplæg til en ny udbudstidsplan.

Hvis du ønsker hjælp til granskning af din tidsplan og/eller 3D-modeller udarbejdet på dit byggeprojekt, kan du bede os om at gøre det. Send os en mail eller giv os et kald: ke@exigo.dk / 53 55 59 05

Du kan også følge nedenstående råd og komme et stykke hen ad vejen på egen hånd.

Fejl no 1)

Kolliderende arbejder og uudnyttede zoner af byggepladsen.

I praksis betyder det, at der ofte vil være områder af byggepladsen er der overfyldt. Her spilder entreprenørerne tiden med at vente på hinanden.”Først til mølle” bliver praksis for arbejderne på pladsen, og grundlag for daglig irritation. Andre dele af byggepladsen, står uudnyttet hen og er gabende tom.

Løsning: Bed om dokumentation for, at alle områder af byggepladsen udnyttes optimalt og bed om dokumentation for, at der ikke er planlagt kolliderende arbejder.

Fejl no 2)

Ujævn bemanding grundet manglende overblik.

Hvis bemandingsplaner ikke er en integreret del af planlægningen, bliver konsekvensen en byggeplads med uro og opbrud.20 tømrer den ene dag og 10 den næste. Når der så er plads til tømrerne på pladsen, må malerne vente på, at de resterende 10 tømrer kommer på pladsen igen, inden de kan komme til.

Løsning: Bed om dokumentation for et jævnt bemandings flow.

Fejl no 3)

Tidsplaner der er præget af mange “start og stop”

I tråd med ovenstående udfordring, er uoverensstemmelser imellem afhængigheder og bemanding, et andet stort problem.Hvis der er planlagt en bestemt afhængighed imellem tømrer og murer. Fx Murerne kan ikke sætte fliser op, inden indvendige skillevægge i badeværelset er sat op.Hvis der er få tømrer på pladsen – så de arbejder langsomt, og der er mange murer – og de arbejder hurtigt, vil murernes arbejde blive præget af ventetid, for at komme til.

Løsning: Bed om dokumentation for, at bemanding og afhængigheder er synkroniseret.

Fejl no 4)

Tidsplanener der er svære at gennemskue og kommunikere

På især store byggesager, kan store Gantt-baserede tidsplaner være svære at overskue og kommunikere.”Worst case”, kan tidsplanen blive så uoverskuelig, at de bydende springer fra (som i ovenstående eksempel), eller det kan medføre, at de bydende er nødsaget til at “skrue op” på prisen, for at sikre sig selv.

Det er muligt, at kommunikere selv en kompleks tidsplan, så både rådgivere, bygherre, udførende og ikke mindst – brugerne – kan aflæse og forstå den.

Løsning: Bed om en overskuelig og tydelig kommunikation af tidsplanen. Fx en 4D-simulering der også tydeligt kan illustrere PSS plan for sikkerhed og sundhed. Se et eksempel her >>>

Fejl no 5)

Fejl i 3D-modellerne – giver fejl i leverancerne

3D er nyt for mange, og de 3D-modeller der bliver udarbejdet i dag, indeholder mange fejl.Når 3D-modellernes mængder, ligger til grund for materiale-bestillinger, kan det få alvorlige konsekvenser for en tidsplan.

Når fejlene opdages på pladsen, skal der laves en ny opmåling, en ny tegning og en ny bestilling (med ny leveringstid), inden arbejdet på det pågældende sted, kan fortsætte.

Løsning: Bed om dokumentation for, at 3D-modellerne er korrekt modelleret, struktureret og klassificeret. Du kan også installere en gratis 3D-Viewer (fx til Revit) og tjekke det selv.