Navigation Menu

Kundeudtalelser

Entreprenører

 

mads ncc
NCC anvender Schedule Planner til planlægning og opfølgning
”Meget stærk og overskuelig visning af tidsplanen, samt lokationer. Opfølgningsdelen samt forecast fungerer også rigtig godt som styringsværktøj.”Mads Hedegaard Lundgren, VDC koordinator, Bygningskonstruktør, Proces- & Produktionsudvikling, VDC NCC A/S
kent
Vico Schedule Planner er et meget stærkt værktøj, også som supplement til Gantt
“Programmet gør det meget nemmere for mig at skabe en god rytme i processen, og jeg får et rigtig godt overblik over håndværkerne hele vejen igennem. Jeg bruger Schedule Planner internt som analyse værktøj og sender Gantt visninger ud til håndværkerne. Man kan i programmet skifte mellem cyklogram- og stavdiagram visning af tidsplanen. Ved at planlægge med Schedule Planner kan jeg blandt andet dokumentere overfor underentreprenørerne, at de kan spare på bemandingen, og på den måde give mig en bedre pris. Opfølgningsmodulet er et stærkt visuelt værktøj. Jeg taster ”faktisk udført arbejde” ind i programmet, og får med det samme en visuel visning af konsekvensen af en underentreprenørs overskridelse af tidsplanen. Det er let at kommunikere på byggemøderne. Jeg synes Vico Schedule Planner er et meget stærkt værktøj, også som supplement til Gantt. Jeg får overblik over uheldigt planlagte opgaver og bemanding, og kan nå at rette op i tide. Det kan jeg aflæse direkte på bundlinjen.” Kent Schöler, Projektleder, Fast Entreprise
John_Funch_stor1
Overblik over de rigtige mængder kan have betydning for, om vi vinder byggesagen eller ej.
”På større byggesager bliver et projekt ofte udbudt med vejledende mængder. Hvis der er fejl i mængdeopgørelser i udbudsmaterialet, ligger risikoen hos os som entreprenør, og det kan koste os dyrt i udførelsen. I forbindelse med den slags udbud, beder vi på udvalgte opgaver Exigo om at finde fejlene i mængdeopgørelserne, og give os overblik over de rigtige mængder. De endevender 3D-modeller, dobbelttjekker om måleregler er overholdt, osv. Overblik over de rigtige mængder kan have betydning for, om vi vinder byggesagen eller ej. Med udgangspunkt i de rigtige mængder, kan vi udarbejde en skarp pris og behøver ikke bekymre os om en eventuel unødig mængde-risiko i udførelsen. Jeg kan varmt anbefale rådgivning fra Exigo, som er professionelle og dygtige til deres arbejde. Vi kan fokusere på det, vi er bedst til og sammen sikre, at JORTON vinder udbuddet.”John Funch, Adm. direktør/CEO, Insead Gmp., Jorton A/S
kent
Et bedre arbejdsmiljø håndværkerne imellem
“Vi står overfor en stor boligrenovering i Aalborg, hvor vi vil afprøve Lokationsbaseret Tidsplanlægning. Metoden giver et præcist overblik over arbejdets flow, kollisioner og ikke mindst områder der står tomme. Min erfaring er, at det giver et bedre arbejdsmiljø håndværkerne imellem, at der er lagt en plan for, hvor de respektive fag arbejder, på et givent tidspunkt. Dermed er der penge at spare for alle. Implementering af LBS er en del af vores Lean Strategi.” Kent Poulsen, Byggeleder, Arne Andersen – Vrå A/S
bettina_bravida
Bravida implementerer BIM med Vico Office
“I Bravida arbejder vi med Vico Office, hvor det bliver brugt til at lave mængdeudtræk, når det laves revisioner af projekterne. På den måde kan vi med lokations-opdelingen holde styr på, hvor der er sket ændringer i stykantallet – og udtrækket bruges, derfor også som dokumentation. Endvidere skal vi i gang med at bruge Document Controller til registreringen af ændringer på plantegninger og 3D-bygningsmodellerne, således vi fanger ændringerne inden vi sender produktionstegningerne over på byggepladsen. Ledelsen bad mig implementere BIM hos Bravida. Jeg kendte Vico Office fra tidligere, og havde positiv erfaring med det. Valget faldt derfor naturligt på det, da vi skulle vælge BIM-software. Vi fik et par dages undervisning af Exigo, for at sikre, at vi kom godt fra start.” Bettina Hahn Andersen, BIM Manager, Bravida Danmark A/S
søren eogp
Mulighederne for at optimere på projekter med Vico er utallige!
“Et glimrende kursus, der gav en virkelig god forståelse for programmets mange muligheder! Lokationsbaseret tidsplanlægning vil uden tvivl være en af grundstenene for de næste byggepladser, jeg skal styre. Jeg vil glæde mig meget til at gå endnu mere i dybden med de forskellige muligheder programmet indeholder. Mulighederne for at optimere på projekter med Vico er utallige!” Søren Damgaard, Byggeleder, Enemærke & Petersen A/S
kasper cg jensen
CG Jensen har været på kursus i lokationsbaseret tidsplanlægning
“Generelt et rigtig fint kursus, som kom godt omkring de facetter som programmet overordnet indeholdte. Fine step igennem faserne, som blev mere og mere detaljeret for til slut at ende op med en tidsplan for kursets case.Jeg blev opmærksom på hvad lokationsbaseret planlægning havde af fordele, i forhold til den traditionelle Gantt-metode. Min forståelse for denne type planlægning blev udbygget og gav mig en bredere forståelse.”"Kasper Juul Busch, Byggeleder, CG Jensen A/S
Danni Egil Rasmussen
Det giver os en nemmere dagligdag
Jeg ser rigtig store fordele ved, at vi kan optimere vores tidsplaner og få et bedre flow i projektet. At vi kan få et bedre overblik over, hvor der er tomme lokationer og måske udnytte dem. At vi bedre kan finde kollisionerne i tidsplanen, så vi kan planlægge os ud af dem. Det giver os en nemmere dagligdag, da vi ikke pludselig skal stoppe op når noget kollidere, efter den tidsplan vi normalt planlægger i gantt.” Danni Birkenfeldt, Projektleder, Bygningskontruktør m.a.k., Egil Rasmussen A/S, Taulov
andreas egil rasmussen
Egil Rasmussen i Taulov, indfører lokationsbaseret tidsplanlægning på alle deres projekter
“Kurset (i lokationsbaseret tidsplanlægning) var rigtig godt. Også for de kollegaer, der aldrig havde set lokationsbaseret tidsplanlægning før. Alle er overbeviste om, at metoden giver rigtig god mening. Vi indfører metoden på alle vores byggesager fra nu af. Som jeg ser det, er lokationsbaseret tidsplanlægning i kombination med last planner, den mest optimale måde at udføre en tidsplan.” Andreas H. Christensen, KS- og Procesleder, Bygningskonstruktør m.a.k., Egil Rasmussen A/S, Taulov

Læs mere her >>>

GVL-logo stor
GVL Entreprise har været på kursus i lokationsbaseret tidsplanlægning
“Efter deltagelse i kursus hos Exigo ser jeg helt klart Vico Office Schedule Planner som et kompetent alternativ til Microsoft Project. Den lokationsbaserede planlægning giver med understøttelse i programmet langt større detaljeringsgrad i planlægningen end tilfældet ville have været i Microsoft Project. Efter min mening er det samtidig enkelt at opbygge selv detaljerede planer uden at det er på bekostning af overblik. Kurset giver et fint indblik i de grundlæggende funktioner i programmet og den tankegang der ligger bag lokationsbaseret planlægning.” Jens-Ole Nielsen, IT/Projektplanlægger, GVL Entreprise A/S
Hansson&Knudsen
Exigo har assisteret Hansson & Knudsen som 3D-koordinator på byggesagen Rømerhus
“Der er flere risici forbundet med Rømerhus byggesagen. For det første, bygger vi en kompleks stålkonstruktion og mange nye installationer, ind i en gammel skæv bygning. For det andet, projekterer og bygger vi samtidig. Den kunne ganske enkelt ikke lade sig gøre uden 3D. Succesen bygger på et godt og tæt samarbejde imellem alle fag. Alle i teamet, entreprenør, ingeniør, Exigo og alle installationsfagene, knokler benhårdt for at sikre bygherre et godt resultat” Anders Green Sørensen, Projektleder, Hansson & Knudsen

Læs mere her >>>

ask
Lokationsbaseret tidsplanlægning er det eneste rigtige når der skal skabes overblik og flow i bggeproduktionen
“Enemærke & Petersen a/s renoverer 57 boligblokke i bebyggelsen Vapnagaard, Helsinør, et byggeprojekt der regnes som et af Danmarks største renoveringsprojekter. Et projekt af denne karakter kræver et godt flow og en stabil bemanding for derved at sikre en god kvalitet og en god økonomi. Dette overblik skabes genne brug af Vico Control som endvidere er helt uundværligt når konsekvenser af ændringer i projektet skal forudsiges. Jeg mener ikke jeg ville kunne skabe det samme overblik uden brug af Lokationsbaseret planlægning. Planlægningsmetoden og brugen af Vico Control er efter min mening den eneste rigtige når der skal skabes overblik og skabes flow i byggeproduktionen.”Ask Hesselager, Procesleder, Enemærke & Petersen as

Læs mere her >>>

cg jensen
Exigo har assisteret CG Jensen på Slagelse sygehus
“CG Jensen bygger i Slagelse 44.000 m2 råhus i forbindelse med opførelse af et nyt psykiatrisk sygehus. Der er tale om Danmarks næst største igangværende byggeri, hvor råhuset skal stå færdigt på ca 12 mdr. Projektmaterialet er udført i en 3D-model (Revit), hvor Exigo på meget professionel vis, har hjulpet CG Jensen med at få overblik over projektet såvel økonomisk som planlægningsmæssigt. Exigo har været en rigtig god samarbejdspartner, som vi helt sikkert vil vælge en anden gang.” Karsten Væde, Projektchef CG Jensen
Rene_Faaborg
Uden EXIGO´s kompetencer var vi ikke nået i mål
“JORTON har haft et godt og konstruktivt samarbejde med EXIGO på Byens Bro i Odense. Her var en del af udbudsmaterialet, at kunne anvende bygherrens 3D-model i hverdagen. EXIGO har været behjælpelige med at udtrække afsætningsdata, optegne ekstra tværsnit på kritiske steder og kontrollere konstruktionsdele. Uden EXIGO´s kompetencer var vi ikke nået i mål.” René Nørregaard Faaborg, Projektchef JORTON A/S
Kristine
MT Højgaard anvender Lokationsbaseret tidsplanlægning
“Når vi går fra tidsplaner i MS Project til Arealbaseret planlægning i Vico Office, skærer vi i gennemsnit 20 % af tiden, fordi vi får et meget bedre overblik, kan fjerne hullerne, optimere sammen med de udførende og få en bedre byggerytme.” Kristine Ann Barnes, MT Højgaard

ELINDCO_logo

Exigo har hjulpet Elindco med mængdeudtræk og mængdeverificering
“Den nyere udbudsform fordrer at entreprenøren verificerer bygherres mængder, således at risikoen for uenigheder omkring mængder minimeres i udførelsesfasen. Verificeringen kunne vi også selv have stået for, men totaløkonomisk gav det god mening at få eksternt hjælp med opgaven. Exigo leverede hurtig og effektiv service, imens jeg koncentrerede mig om andre projektrelaterede emner.” Rasmus Dahlgren, Projektleder, Elindco

Kundeudtalelser

Bygherrer

per sams
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
”I sidste ende, er det er vores ansvar som bygherre, at det materiale der sendes i udbud er entydigt og fri for kollisioner. Når mængder fra 3D-modellen skal ligge til grund for budgetter (4D), materialeindkøb og tidsplaner (5D), så det er afgørende at IKT aftalerne følges så projektet bliver projekteret korrekt (…) Jeg kan varmt anbefale IKT-rådgivning fra Exigo.” Per Sams, Seniorprojektleder, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

Læs mere her >>>

martin djørup
Nyt Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
”Vi oplevede en del udfordringer med overskridelse af budgettet i forbindelse med fase 1 af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. En stor del af udfordringerne med budgettet var på grund mangelfuldt eller fejlagtigt projektmateriale. For at undgå samme udfordringer i forbindelse med fase 2, bad vi derfor Exigo om at gennemføre risikoanalyser af rådgivers 3D-projektmateriale. Det er gjort i to omgange, ved hhv. projektforslag og hovedprojekt. Det er et samarbejde, som skal etableres relativt tidligt i projekteringsforløbet, for at de fejl og uhensigtsmæssigheder Exigo finder, kan nå at blive kommunikeret til rådgiver, der retter projektmaterialet op inden udbud. Jeg er overbevist om, at deres risikoanalyser får en positiv betydning for et mere robust budget inden licitation på fase 2. Jeg kan varmt anbefale risikoanalyser udført af Exigo.” Martin Djørup, Projektchef, Region Syddanmark

 

noface
Region Nordjylland, Hjørring Sygehus
”Vi har benyttet Exigo til at udføre kollisionstest og udføre kontrol af mængdeudtag til tilbudslister for at vurdere projektets bygbarhed og for at opnå større sikkerhed omkring projektets økonomi. I samarbejdet med Exigo oplever vi en kompetent og professionel tilgang til opgaven. Vi oplever stor lydhørhed omkring vores ønsker og har været overordentligt tilfreds med samarbejdet” Bettina Wittengreen, Projektleder, Region Nordjylland

 

NU
Bygherre på det nye supersygehus i Aalborg siger om Exigos metode til projekt- og risikostyring
“Med så store projekter, koster det hurtigt millioner når tidsplanen skrider, så udgiften til at anvende denne metode kommer hurtigt hjem igen i besparelser. Niels Uhrenfeldt, Projektchef, Region Nordjylland Niels Uhrenfeldt udtaler sig til Børsen okt. 2015: Nyt program styrer uden om millionrisiko i Region Nordjylland >>>
Søren BDK
Boligkontoret Danmark har været på IKT-kursus
“Boligkontoret Danmarks byggeafdeling yder bygherrerådgivning og byggeforretningsførelse for almene boligselskaber og organisationer i hele Danmark, og vi havde derfor brug for et hurtigt overblik omkring den nye IKT bekendtgørelse. Overblikket skulle afgrænse og forbedre os på de nye arbejdsopgaver som IKT bekendtgørelsen medfører. Lasse Møller foreslog 3 dage til gennemgang af lovgivning og værktøjer og disses muligheder. Lasse gennemgik på pædagogisk vis de nye regler og værktøjer, og vejledte os grundigt i forhold til vores særlige rolle som “ikke” projekterende/udførende. 3 dages kurset gav os en grundig forståelse – i forhold til de krav vi skal stille til IKT aftaler, når vi udbyder totalrådgivning og entrepriser i større sager. Lasse Møller kan varmt anbefales til undervisning i IKT bekendtgørelsen og tilhørende værktøjer.” Søren Møgelgaard Jensen, Souschef, Boligkontoret Danmark
AnneHedegaard
Bedre indsigt og forståelse af IKT
“Det var god undervisning med konkrete opgaver på egne projekter, der var med til at give en bedre indsigt og forståelse af IKT som helhed. Undervisningen var tilpasset det niveau indenfor IKT, som jeg befandt mig på, og var med til at udbygge min viden og forståelse indenfor området.” Anne Hedegaard, Civilingeniør i Arkitektur, Region Nordjylland, Økonomi
simon
Exigo har hjulpet bygherre på Det nye universitetshospital i Skejby
“Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) har i bestræbelser på at fremme den høje kvalitet i byggeriet valgt at inddrage eksterne konsulenter for at gennemføre ”et sundhedstjek” på dele af projektmaterialet. Dette er blandt andet gennemført med hjælp fra firmaet Exigo A/S, som har hjulpet os med at gennemføre kolisionstest og har vurderet udbudsmaterialets indhold. Der er ingen tvivl om at bygbart projektmateriale er særdeles vigtigt i forhold til økonomi, tid og kvalitet. Vi har været overordentlig tilfredse med indsatsen og den professionelle tilgang, som Exigo har haft til opgaven.” Simon Witt Pedersen, Projektleder, DNU, Region Midtjylland
AAK_02_hojre_70_cmyk
Exigo har hjulpet Aarhus Kommune
“Vores totalrådgivere har skullet sikre at projektmaterialet var færdigt og klar til udbud og udførsel før udbud. For at sikre det har vi haft Kristian til at lave en kollisionskontrol på projektet. Hans visualiseringer af projektets kollisioner har været en stor øjenåbner for os som bygherre og betydet at vores totalrådgivere har haft stor fokus på at følge op på deres rettelser. Dermed mener vi at vi har fået et projekt med – alt andet lige – færre fejl og dermed færre ekstraudgifter for os som bygherre. Jeg har overordnet set været meget tilfreds med samarbejdet med Kristian og følt at vi som bygherre har været i trygge hænder med det arbejde han har leveret.” Birgitte Andreasen, Projektleder, Projektledelsen for Multimediehus og Havnebyrum, Aarhus Kommune
paragraf
Top relevant kursus i IKT!
“Vi oplevede det som et rigtig godt kursus med stort udbytte. Underviser var god til at tilpasse undervisningen til den baggrundsviden vi sad inde med på de enkelte emner. Kursets indhold var top relevant, da vi lige nu sidder og udarbejder udbudsmateriale på en stor helhedsplan og er ved at skrive IKT-aftale på et andet projekt. Det bedste ved kurset, var underviserens store viden og dygtighed til at formidle. Derudover fik jeg stort udbytte af vidensdeling med de øvrige kursister- Særlig én havde stor erfaring med IKT, og delte gerne sine erfaringer. Den viden jeg har opnået på kurset, kan forbedre håndteringen af IKT i min organisation meget.” Indsendt af en bygherre
Michael-Hyllegaard
Exigo har hjulpet bygherre på Det nye hospital i vest – Gødstrup
“Exigo har i forbindelse med kvalitetssikring af økonomiberegningerne på DNV-Gødstrup projektforslag etape 1 og 3, udført et velkvalificeret arbejde. Det er udført indenfor den aftalte tid og er professionelt blevet præsenteret for bygherren. Vi oplever et godt engagement, professionel tilgang til opgaven, samt fleksibilitet i forhold justeringer undervejs.” Michael Hyllegaard, Projektchef, DNV Gødstrup

Kundeudtalelser

Rådgivere

noface
Niras – Byggeledelse på Nyt Aalborg Universitetshospital
”Med så stort et projekt som det i Aalborg, og med så mange entreprenører på pladsen samtidigt, er et kraftigt styringsværktøj altafgørende for at bevare overblikket. Det er et must, at vi kan planlægge på lokationer, ellers mister vi overblikket. Hvis man skal fortære en elefant, er det nødvendigt at dele den op i mindre bidder. Det kan vi gøre med lokationsbaseret tidsplanlægning” Poul Arendrup, Projektchef, Niras Aalborg, Nyt Aalborg Universitetshospital

 

CLJ
Christian Lund Jeppesen, AART architects A/S, har været på kursus i lokationsbaseret tidsplanlægning
”Min samlede vurdering af kurset er top! Fordelene ved lokationsbaseret tidsplanlægning ligger klart i, at de enkelte problemstillinger bliver øjensynliggjort, før de opstår og i en så tydelig grad at det næsten bliver ”for nemt”. Man kan fristes til at tro at facit simpelthen bliver overset, fordi det ligger lige foran dig!” Christian Lund Jeppesen, Bygningskonstruktør BTH, AART architects A/S
V2C
V2C har været på kursus i lokationsbaseret tidsplanlægning
“På første kursus fra Exigo fik jeg en god og grundig introduktion til lokationsbaseret planlægning generelt samt oplæring i Vico Planner. Der blev arbejdet med praktiske og anvendelige eksempler under kurset, som vi fik muligheden for at prøve kræfter med. Da jeg gik fra kurset følte jeg mig klar til at arbejde med programmet selv.” Morten Mørk, Value 2 Construction
mogens
Større Ingeniørfirma anvender Lokationsbaseret tidsplanlægning
“I slutningen af 1970’erne lærte en dygtig ingeniør mig at udarbejde cyklogrammer på et stykke ternet papir. Jeg havde på det tidspunkt tilsynsopgaver hvor der skulle planlægges tæt på aktiviteterne på grund af en stor samtidighedsfaktor. Entreprenørerne var velvillige, men stillede fornuftigvis krav om en vis kontinuitet i deres indsats, således at de ikke skulle være 100 mand den ene uge og 7 den næste. Cyklogrammet eller Location Based Scheduling er den eneste planlægningsform jeg kender som kan visualisere den problemstilling, og visualisering letter altid forståelsen.” Mogens Bruun Jepsen, Arkitekt MAA, Byggeøkonom CEEC

 

 

viaemail   ring for tilbud