Business Intelligence

Exigo har udviklet et helt unikt setup, hvor bygherre kan logge ind via web/tablet/mobil på et online dashboard (visual analytics) og følge fremdrift på byggeriet. Fremdrift bliver afrapporteret hver eneste dag, så bygherre kan få et faktisk billede – dag til dag, og er baseret på faktisk data fremfor en optimistisk mavefornemmelse hos byggeledelse/bygherrerådgiver/entreprenør.

Planlagt vs. faktisk udført arbejde

Der bliver løbende beregnet og afrapporteret earned-value og analyse af faktisk fremdrift ift. det planlagte. Opfølgningen på faktisk udført arbejde foregår ved, at fagentreprenørerne udfylder online regneark med fremdrift i % pr. aktivitet, pr. område/lokation. Dataene verificeres af byggeledelsen, og importeres i den 4D-lokationsbaserede tidsplan, herefter beregner projektstyringsværktøjet den earned-value, som entreprenørne kan aconto-fakturere hver måned. Dvs. faktureringen baseres på faktiske data og faktisk fremdrift i stedet for løse estimater.

Cyklogramplanlægning

På projektet anvendes lokationsbaseret planlægning (cyklogrammer) til styring af tid og økonomi. Det samlede projekt inddeles i et antal lokationer på etageniveau (områder af ca. 500-800 m2) samt supplerende lokationssystemer for vertikale arbejder på fx facader og i skakte.

Helt lavpraktisk

Det fungerer på den måde, at alle entreprenører skal indrapportere til vores online dashboard. Entreprenørerne skal følge den lokationsinddeling, som byggeledelsen har udarbejdet, de skal bidrage til præciseringen af opdelingen, og de skal planlægge deres arbejdsplaner med udgangspunkt i den fastlagte lokationsinddeling. Det lyder som mange krav til entreprenørene, men tilbagemeldingerne på projektet er positive.

Kontakt os

Kontakt os, og hør mere om vores unikke dashboard eller nogle af vores andre ydelser.

tag-follow-me