6D Drift og Vedligeholdelse

Driftherre er ofte ude af stand til at kontrollere BIM-modellerne

Ved projektafslutning er de færreste driftherrer i stand til at kontrollere, om BIM-modellen er opdateret til ”As-built”, samt om de underliggende data er korrekte og brugbare ift. anvendelse i drift og vedligehold. Derudover opstår der som regel tekniske udfordringer, når data fra BIM-modellen skal overføres til de softwareplatforme, som driftherre anvender til drift og vedligehold.  Langt de fleste data strander, på dette stadie, på en server arkiveret til ”fremtiden”.

Mange værdifulde informationer går derfor tabt – eller ligger uudnyttede og optager plads på en server.

BIM-baseret drift- og vedligehold giver store besparelser

Informationer om de enkelte bygningsdeles driftmanualer, oplysninger om fabrikant, links til produktsider, kontrakter mv. kan kobles sammen med bygningsdelene. Hermed får bygherre/driftherre et overblik over, hvornår forskellige bygningsdele er udskiftet samt hvornår, de skal udskiftes igen. På den måde bliver både planlægning og estimering af kommende vedligeholdelsesopgaver og udskiftninger meget lettere at holde styr på. Desuden er informationer om m2 gulv/vægge/lofter/vinduer mm. i forbindelse med ind- og udflytninger i store boligforeninger kostbar information til anvendelse i driften.

Hos Exigo har vi mange tilfredse kunder, der har stor glæde af vores bygherrerådgivning. Læs hvad de siger om os.

Fra BIM til FM (Facility Management)

Ved projektafslutning kan vi sikre bygherre/driftherre, at ”As-Built” modellerne, han får overdraget, er fodret med relevant data til anvendelsen i driften.

Gennem effektiv granskning af data, planlægning og udvikling af standarder med bygherres perspektiv for øje, udvikler og implementerer Exigo planer og systematik, der sikrer livscyklusværdi og ROI forbrug af BIM på alle projekter. Vi har overblik over projektet som helhed – fra vugge til grav, eller fra vugge til vugge. Vi sikrer dig, at ”As-Built” modellerne, du får overdraget, har relevante og korrekte data til anvendelsen i driften.

Er du klar til driften?

Udnyt relevant data fra BIM-modellen til brug i den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Det giver bedre planlægning og ro i maven. Kontakt os, så finder vi ud af, hvordan vi hjælper dig bedst.

tag-follow-me