4D Lokationsbaseret Tidsstyring

Udfordringer i byggebranchen

De fleste bygherrer kan nikke genkendende til, at der eksisterer store udfordringer, hvad angår tidsplaner i den danske byggebranche. Undersøgelser viser, at alle tidsplaner i gennemsnit overskrides med 17%. Men på trods af den tendens vælger traditionelle bygherrerådgivere fortsat at benytte traditionelle styringsværktøjer. Disse når ofte ikke at hejse de røde flag i projektet og gøre opmærksom på konsekvensfyldte afvigelser, før det er for sent.

“Med de traditionelle planlægningsmetoder som Gantt, er det fuldstændig umuligt at få et klart overblik over alle aktiviteterne. På større byggesager fylder en god tidsplan hurtigt over 3000 aktiviteter fordelt på 10-15 A3 ark. Det er meget vanskeligt at have overblik over sådan en tidsplan uden cyklogrammer.”

“Håndværkerne er rigtig glade for den type planlægning (cyklogrammer/lokationsbaseret tidsplanlægning). Den medvirker nemlig til, at de kan holde en god akkord. Netop fordi planlægningen er fordelt på lokationer – og formændene selv har deltaget i detailplanlægningen – kan de følge den plan, der er lagt. De enkelte håndværkere får fred og ro til deres arbejde på det pågældende sted, og de har selv bestemt farten for arbejdet på formandsmødet.”

Lokationsbaseret planlægning er vejen frem

Planlægning med traditionelle tidsplaner giver ofte dårlig udnyttelse af byggepladsen. Nogle områder ligger øde hen, mens andre områder er overfyldte med håndværkere, som går i vejen for hinanden. Konsekvensen er forsinket aflevering.

Derfor anvender Exigo lokationsbaseret planlægning (også kendt som cyklogramplanlægning). Med lokationsbaseret planlægning kan forsinkelser og andre udfordringer i tidsplanen forudses, længe før de opstår.

Vi tager konstruktive drøftelser med entreprenøren om rækkefølge, flow i aktiviteter, bemanding, produktivitet, opfølgning og fremdrift i byggeriet.  Vi sikrer, med andre ord, at opgaverne i dit projekt bliver løst i den mest effektive rækkefølge.

” (…) Med så store projekter, koster det hurtigt millioner når tidsplanen skrider, så udgiften til at anvende denne metode kommer hurtigt hjem igen i besparelser.”

” (…) Hvis noget flytter sig, har det konsekvenser andre steder, og det kan man hele tiden følge dag for dag.”

Uddrag af artikel i Børsen

”Med så stort et projekt som det i Aalborg, og med så mange entreprenører på pladsen samtidigt, er et kraftigt styringsværktøj altafgørende for at bevare overblikket. Det er et must, at vi kan planlægge på lokationer, ellers mister vi overblikket. Hvis man skal fortære en elefant, er det nødvendigt at dele den op i mindre bidder. Det kan vi gøre med lokationsbaseret tidsplanlægning”

Visuelle tidsplaner alle kan forstå

Når du integrerer projektets 3D-model med tidsplanen, kan du skabe en 4D-simulering af projektet. 4D-simuleringen giver, sammen med det lokationsopdelte planlægningsprincip, hvor tid og aktiviteter vises på lokationer, et visuelt overblik for alle parter i projektet. Du kan hurtigt se, på hvilke områder, der er høj belastning samt justere og optimere tidsplanen for at sikre et stabilt flow i aktiviteter.

4D-simuleringen giver mulighed for effektiv kommunikation af komplekse tidsplaner til alle medarbejdere, uanset fagområde og uddannelsesbaggrund. Alle får det samme klare udgangspunkt for at forstå og diskutere byggeproces, sikkerhedsrisici og optimeringsmuligheder. Ligeledes bliver det nemmere for dig som bygherre selv at tage en konstruktiv dialog med entreprenøren om projektets forløb.

Eksempel på 4D-simulering af tidsplanen på Nyt Aalborg Universitetshospital:

Risikoanalyse af tidsplaner

Hos Exigo kan vi hjælpe dig som bygherre, med at forudse og dermed afhjælpe/mindske de risici der ligger i en Gantt baseret tidsplan, så projektets status og fremdrift gennem hele byggeperioden sikres. Vil du have yderligere overblik over projektets fremdrift, kan vi lave et specialdesignet Business Intelligence dashboard, hvor du løbende kan følge projektets centrale KPI’er.

Vi har dokumenteret erfaring med, at vores risikoanalyser med afsæt i den lokationsbaserede metode, udgør en væsentlig faktor i forhold til at gennemføre et projekt indenfor den aftalte tidsramme.

Skal vi hjælpe dig?

Med at sikre sunde byggeprojekter, hvor du som bygherre kender de tidsmæssige risici på forhånd? Kontakt os, så finder vi ud af, hvordan vi hjælper dig bedst.

tag-follow-me