God byggestyring skærer dybt i omkostningerne i Odense

A brief overview of the project

Siden 2018 har Exigo ydet rådgivning og bistand til bygherre i forbindelse med projekt- og processtyring, budget- og økonomistyring samt kvalitets risiko- og tidsstyring på Nyt SUND i Odense.

Exigo har på projektet skabt og drevet et data-baseretsetup, der tager afsæt i en 3D, 4D og 5D BIM-proces, med lokationsbaseret tidsplanlægning og økonomistyring som motor.

Resultatet er, at der på tværs af alle niveauer i projektorganisationen, til enhver tid, er opdateret indsigt i projektets fremdrift og økonomi, samt at information kan flyde frit mellem alle niveauer,
hvorfor enhver afvigelse håndteres øjeblikkeligt og af de rette parter, hvad enten den er på styregruppe- eller håndværkerniveau.

This is where Exigo has provided assistance

✓ Bidrag til udbudsmateriale ifm. udbud af entrepriser, med fokus på tid, økonomi og milepæle

✓ Opsætning og administrering af kommunikationsplatform til opgavestyring i udførelsen og forberedelse til digital aflevering

✓ Sikring af 3D-bygningsmodellernes kvalitet, herunder analyse af kollisioner og datamodel

✓ Nedbrydning af projektdata så risici kan identificeres og mitigeres.

 ✓ Nedbrydning i entrepriser, mængder og produktivitet til anvendelse af datadrevet tid
(4D) og økonomi (5D)

✓ Planlægning og styring af 4D udførelsestidsplan, samt forhindrings- og afvigelseshåndtering.

✓ Indbygning af milepæle i tidsplan bl.a. for performancetest og indregulering jf.
Bygningsstyrelsens metode

✓ Datadrevet registrering af fremdrift under projektering og udførelse

✓ Dokumentation af stadet i form af 360⁰ video af byggepladsen

✓ Faktisk stade sammenlignes med planlagt stade, så korrigerende tiltag igangsættes

✓ 5D økonomistyring og visualisering af fremdrift og stade via BI dashboards for bygherres
overblik

✓ Løbende aconto-afregning med projekts parter og integration til bygherres økonomisystem.

 

This is what the client says

“De (Exigo) har været med tidligt i processen, og det betyder, at vi har alle mængder inde i systemet, og alt er prissat. Det betyder, at vi hele tiden kan følge med og undgår ubehagelige overraskelser.
Vi er nu ca. en tredjedel inden i processen, og vi kan se, at tidsplanen holder inden for fem-ti dage.

Resultatet er, at vi har en kontrol, vi helt sikkert ellers ikke ville have haft, og vi kan samtidig undervejs hjælpe entreprenøren med små justeringer,” siger byggeleder Morten Koldberg Jensen fra Vejdirektoratet, (fhv.) ansvarlig for byggeriet.

Bygherre udtalte sig til Børsen i 2021 – om Exigos metode til digital bygherrerådgivning.

Læs hele artiklen her.

 

Learn more about Exigo's services

Collision Control and Constructability Analyses

Location-based Scheduling

5D Økonomistyring

Big Data – Business Intelligence

 

 

  • Projekt: Vejdirektoratet
  • Web: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/sdu_nyt_sund/bygningen
  • Size: ca. 50.000 m2
  • Byggesum: 1,4 mia. dkk.