Handover to operations.

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-sp0yt5′]
[av_image src=’http://exigo.dk/wp-content/uploads/2018/03/commissioning-ibrugtagning-lokationsbaseret-tidsplanlægning-ressourcestyring.jpg’ attachment=’8453′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-rgmgih’][/av_image]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-px6knt’]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-ne6guh’]

Handover to operations.

Herunder commissioning

[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-myjmi1′]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-22yfux’ admin_preview_bg=”]

The interface between the construction execution and subsequent handover and commissioning.

I dansk byggeri er man i de seneste år blevet mere opmærksom på grænsefladen mellem byggeriets udførelse og den efterfølgende aflevering og idriftsættelse. Eksempelvis er commissioning-begrebet blevet adopteret fra skibsindustrien, hvilket fordrer en proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsproces med fokus på projektets totaløkonomi og installationernes samspil. Ligeledes skriver værdibyg følgende, i deres manual for drift-orienteret byggeproces, om idriftsættelse- og aflevering; ”Perioden er ofte meget intens med fokus på fejl og mangler, men en god idriftsættelse kræver, at der afsættes ressourcer til dialog mellem driftsorganisationen og de udførende samt at brugernes behov bliver tilgodeset.”

In this context, there are two aspects in particular that give rise to considerations.

 • Entreprenørs ansvar i forbindelse med byggefasen ophører og ansvaret for at sikre den videre fremdrift i den samlede byggeproces ligger dermed ved udelukkende bygherre.
 • The construction phase is completed, and the client needs to project-manage the transition between construction execution and operation.

These two aspects contribute to complicating the client's task, and the following elaborates on a couple of the factors at play:
[/av_textblock]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-j8alax’]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-gy1rsp’]

1) Overdragelse af ansvar i komplekst byggeri

I begrebet komplekst byggeri ligger blandt andet at overtagelse ikke blot handler om at modtage en nøgle til at færdiglavet og køreklart byggeri, der kan driftes fra dag et. Selv hvis der tages udgangspunkt i et optimalt byggeri hvor AB92 aflevering sker i fuldstændig overensstemmelse med indgået aftaler, vil der fortsat være en lang række aspekter/opgaver, som det er op til bygherre at håndtere, for at sikre at den videre fremdrift. Dele af disse opgaver kan styres ved at lægge en commissioningproces på tværs hele byggeriets projektforløb, hvilket bl.a. danner rammene for dialog og kvalitetsstyring vedr. installationernes samspil og overtagelse. Men forpligtigelser ifm. commissioningaktiviteter udgør kun del af det samlede bygherreressourcebehov, hvilket betyder, at behovet ofte kan være svært at afdække tilstrækkeligt. Ofte er bygherre opmærksom på, at der hen mod afleveringsforretning og indflytning vil være et stigende ressourcebehov, men sjældent i stand til af kortlægge det og bliver dermed heller ikke i stand til at finde/frigøre tilstrækkelige bygherreressourcer til at varetage alle bygherres forpligtigelser ifm. bygherreleverancer, som blandt andet dækker over:

 • Obtaining relevant approvals (for example, for a hospital construction, over 15 different regulatory and functional approvals need to be obtained).
 • Planning and management of access conditions, security, personnel training, control of system deliveries, operational startup, implementation of new IT systems, cleaning, waste management, emergency procedures, and much more.
 • Technical follow-up during the commissioning process (including system deliveries)
 • Relocation (both physical furniture and equipment as well as daily operations) from existing buildings

[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-gj7095′]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-ead761′]

2) Projektstyring i en faseovergang

Foruden ovennævnte overvejelser, er det værd at være opmærksom på, at der tale om projektstyring i en af projektets vigtigste faseovergange. I faseovergange skal projektledelsen bl.a. afslutte og dokumentere den forrige fase (herunder modtage byggeriet), håndtere forsinkelser og afvigelser, planlægge og igangsætte den næste fase samt varetage adskillige andre enkeltstående og tilbagevendende opgaver. Uanset hvordan byggeriets projektorganisation er sat op, vil denne faseovergang kræve, at bygherre opretholder et skarpt overblik.

Additionally, in complex construction, we are dealing with a unique construction project that requires adaptation and, therefore, cannot be solved/planned using off-the-shelf solutions. No complete checklist includes a comprehensive task list for the client. In many cases, the exercise begins with identifying/uncovering where there is a client resource need.

Med EXIGO som bygherrerådgiver rækker vi udover byggefasen og dækker hele byggeprojektet fra start til slut og kan på den måde hjælpe bygherre effektivt gennem blandt andet projektets faseovergange.
[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-cao6i1′]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-b5rhix’]

EXIGO kan blandt andet være behjælpelig i følgende sammenhænge

 • Preparation/quality assurance of the client delivery plan
 • Detailed planning of client deliveries in connection with commissioning activities
 • Client resource analysis, process, and delivery description
 • Equipment planning, process, and delivery description
  • Overview/equipment grouping
  • Quality assurance of equipment overview
  • Phase planning (assembly/moving in)
  • Location-based equipment plan
  • Procurement and purchasing planning
  • Follow-up/reporting (app)
  • Progress overview (BI dashboard)

[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=’#f4f4f4′ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-96am2h’]
[av_testimonials style=’grid’ columns=’2′ interval=’5′ font_color=” custom_title=” custom_content=” av_uid=’av-ps909′]
[av_testimonial_single src=’8125′ name=’Michael Hyllegaard’ subtitle=’Projektchef – DNV Gødstrup’ link=’http://’ linktext=” av_uid=’av-j6rmh’]

Exigo has assisted on DNV-Gødstrup.

Michael Hyllegaard is satisfied with the result of the risk analysis and states:

“Nu har jeg fået et rigtig godt overblik over ressourcer og tidsplanen. Vi har været i god tid, hvilket giver os mulighed for at handle på analysen. Nu kan vi nedbryde det overblik i delelementer, så vi kan udarbejde en detaljeret tid- og ressourcestyring af bygherreleverancer og commissionning. For mig giver det god mening, fortsat at arbejde med den lokationsbaserede planlægningsmetode. Det har været en rigtig god oplevelse at få Exigo til at optimere tidsplaner og ressourcer på projektet med afsæt i den lokationsbaserede metode. Exigos team er meget dygtige. De forstår at sætte sig ind i kundernes behov og levere!”
[/av_testimonial_single]

[/av_testimonials]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-3s3veh’]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-2l5ntl’]

Guidance

Værdibyg has developed and published a guide to the commissioning process, which you can download here:

Set requirements and maintain focus with commissioning.
[/av_textblock]
[/av_one_full]