Overdragelse til drift

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-sp0yt5′]
[av_image src=’http://exigo.dk/wp-content/uploads/2018/03/commissioning-ibrugtagning-lokationsbaseret-tidsplanlægning-ressourcestyring.jpg’ attachment=’8453′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-rgmgih’][/av_image]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-px6knt’]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-ne6guh’]

Overdragelse til drift

Herunder commissioning

[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-myjmi1′]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-22yfux’ admin_preview_bg=”]

Grænsefladen mellem byggeriets udførelse og efterfølgende aflevering og idriftsættelse

I dansk byggeri er man i de seneste år blevet mere opmærksom på grænsefladen mellem byggeriets udførelse og den efterfølgende aflevering og idriftsættelse. Eksempelvis er commissioning-begrebet blevet adopteret fra skibsindustrien, hvilket fordrer en proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsproces med fokus på projektets totaløkonomi og installationernes samspil. Ligeledes skriver værdibyg følgende, i deres manual for drift-orienteret byggeproces, om idriftsættelse- og aflevering; ”Perioden er ofte meget intens med fokus på fejl og mangler, men en god idriftsættelse kræver, at der afsættes ressourcer til dialog mellem driftsorganisationen og de udførende samt at brugernes behov bliver tilgodeset.”

I den forbindelse er der særligt to aspekter, der giver anledning til overvejelser.

 • Entreprenørs ansvar i forbindelse med byggefasen ophører og ansvaret for at sikre den videre fremdrift i den samlede byggeproces ligger dermed ved udelukkende bygherre.
 • Byggefasen afsluttes og bygherre skal projektstyre i faseovergangen mellem byggeriets udførelse og drift.

Disse to aspekter er med til at komplicere bygherres opgave, nedenstående uddyber et par af de faktorer, der spiller ind;
[/av_textblock]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-j8alax’]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-gy1rsp’]

1) Overdragelse af ansvar i komplekst byggeri

I begrebet komplekst byggeri ligger blandt andet at overtagelse ikke blot handler om at modtage en nøgle til at færdiglavet og køreklart byggeri, der kan driftes fra dag et. Selv hvis der tages udgangspunkt i et optimalt byggeri hvor AB92 aflevering sker i fuldstændig overensstemmelse med indgået aftaler, vil der fortsat være en lang række aspekter/opgaver, som det er op til bygherre at håndtere, for at sikre at den videre fremdrift. Dele af disse opgaver kan styres ved at lægge en commissioningproces på tværs hele byggeriets projektforløb, hvilket bl.a. danner rammene for dialog og kvalitetsstyring vedr. installationernes samspil og overtagelse. Men forpligtigelser ifm. commissioningaktiviteter udgør kun del af det samlede bygherreressourcebehov, hvilket betyder, at behovet ofte kan være svært at afdække tilstrækkeligt. Ofte er bygherre opmærksom på, at der hen mod afleveringsforretning og indflytning vil være et stigende ressourcebehov, men sjældent i stand til af kortlægge det og bliver dermed heller ikke i stand til at finde/frigøre tilstrækkelige bygherreressourcer til at varetage alle bygherres forpligtigelser ifm. bygherreleverancer, som blandt andet dækker over:

 • Indhentning af relevante godkendelser (eksempelvis skal der, for et hospitalsbyggeri, indhentes over 15 forskellige myndigheds- og funktionsgodkendelser)
 • Planlægning og styring af blandt andet adgangsforhold, vagtværn, uddannelse af personale, kontrol af systemleverancer, driftsopstart, implementering af nye IT-systemer, rengøring, affaldshåndtering, nødprocedure og meget mere.
 • Fagteknisk opfølgning ifm. commissioningprocessen (herunder systemleverancer)
 • flytning (både fysisk inventar og udstyr såvel som daglig drift) fra eksisterende byggeri

[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-gj7095′]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-ead761′]

2) Projektstyring i en faseovergang

Foruden ovennævnte overvejelser, er det værd at være opmærksom på, at der tale om projektstyring i en af projektets vigtigste faseovergange. I faseovergange skal projektledelsen bl.a. afslutte og dokumentere den forrige fase (herunder modtage byggeriet), håndtere forsinkelser og afvigelser, planlægge og igangsætte den næste fase samt varetage adskillige andre enkeltstående og tilbagevendende opgaver. Uanset hvordan byggeriets projektorganisation er sat op, vil denne faseovergang kræve, at bygherre opretholder et skarpt overblik.

Dertil kommer at der i komplekst byggeri er tale om et unikt byggeprojekt, der kræver tilpasning og derfor ikke kan løses/planlægges vha. off-the-shelf løsninger. Der findes ikke en fuldendt checkliste, der indeholder en komplet opgaveoversigt for bygherre og i mange tilfælde starter øvelsen allerede ved at identificere/afdække hvor det er et bygherreressourcebehov.

Med EXIGO som bygherrerådgiver rækker vi udover byggefasen og dækker hele byggeprojektet fra start til slut og kan på den måde hjælpe bygherre effektivt gennem blandt andet projektets faseovergange.
[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-cao6i1′]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-b5rhix’]

EXIGO kan blandt andet være behjælpelig i følgende sammenhænge

 • Udarbejdelse/kvalitetssikring af bygherreleveranceplan
 • Detaljeret planlægning af bygherreleverancer ifm. commissioningaktiviteter
 • Bygherreressourceanalyse, proces og leverancebeskrivelse
 • Udstyrsplanlægning, proces og leverancebeskrivelse
  • Overblik/ udstyrsgruppering
  • Kvalitetssikring af udstyrsoversigt
  • Faseplanlægning (montage/ indflytning)
  • Lokationsbaseret udstyrsplan
  • Udbud- og indkøbsplanlægning
  • Opfølgning/ indrapportering (app)
  • Fremdriftsoversigt (BI dashboard)

[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=’#f4f4f4′ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-96am2h’]
[av_testimonials style=’grid’ columns=’2′ interval=’5′ font_color=” custom_title=” custom_content=” av_uid=’av-ps909′]
[av_testimonial_single src=’8125′ name=’Michael Hyllegaard’ subtitle=’Projektchef – DNV Gødstrup’ link=’http://’ linktext=” av_uid=’av-j6rmh’]

Exigo har assisteret på DNV-Gødstrup

Michael Hyllegaard er tilfreds med resultatet af risikoanalysen og udtaler:

“Nu har jeg fået et rigtig godt overblik over ressourcer og tidsplanen. Vi har været i god tid, hvilket giver os mulighed for at handle på analysen. Nu kan vi nedbryde det overblik i delelementer, så vi kan udarbejde en detaljeret tid- og ressourcestyring af bygherreleverancer og commissionning. For mig giver det god mening, fortsat at arbejde med den lokationsbaserede planlægningsmetode. Det har været en rigtig god oplevelse at få Exigo til at optimere tidsplaner og ressourcer på projektet med afsæt i den lokationsbaserede metode. Exigos team er meget dygtige. De forstår at sætte sig ind i kundernes behov og levere!”
[/av_testimonial_single]

[/av_testimonials]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-3s3veh’]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-2l5ntl’]

Vejledning

Værdibyg har udarbejdet og udgivet en vejledning til commissioning processen, den kan du downloade her:

Stil krav og hold fokus med commissioning
[/av_textblock]
[/av_one_full]