Übergabe an den Betrieb

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-sp0yt5′]
[av_image src=’http://exigo.dk/wp-content/uploads/2018/03/commissioning-ibrugtagning-lokationsbaseret-tidsplanlægning-ressourcestyring.jpg’ attachment=’8453′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-rgmgih’][/av_image]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-px6knt’]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-ne6guh’]

Übergabe an den Betrieb

Herunder commissioning

[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-myjmi1′]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-22yfux’ admin_preview_bg=”]

Die Schnittstelle zwischen der Ausführung des Baus und der anschließenden Übergabe und Inbetriebnahme

I dansk byggeri er man i de seneste år blevet mere opmærksom på grænsefladen mellem byggeriets udførelse og den efterfølgende aflevering og idriftsættelse. Eksempelvis er commissioning-begrebet blevet adopteret fra skibsindustrien, hvilket fordrer en proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsproces med fokus på projektets totaløkonomi og installationernes samspil. Ligeledes skriver værdibyg følgende, i deres manual for drift-orienteret byggeproces, om idriftsættelse- og aflevering; ”Perioden er ofte meget intens med fokus på fejl og mangler, men en god idriftsættelse kræver, at der afsættes ressourcer til dialog mellem driftsorganisationen og de udførende samt at brugernes behov bliver tilgodeset.”

In diesem Zusammenhang gibt es besonders zwei Aspekte, die zum Nachdenken anregen.

 • Entreprenørs ansvar i forbindelse med byggefasen ophører og ansvaret for at sikre den videre fremdrift i den samlede byggeproces ligger dermed ved udelukkende bygherre.
 • Die Bauphase endet, und der Bauherr muss die Projektsteuerung im Übergang zwischen der Ausführung des Baus und dem Betrieb übernehmen.

Diese beiden Aspekte tragen dazu bei, die Aufgabe des Bauherrn zu komplizieren. Im Folgenden werden einige der Faktoren erläutert, die dabei eine Rolle spielen;
[/av_textblock]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-j8alax’]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-gy1rsp’]

1) Overdragelse af ansvar i komplekst byggeri

I begrebet komplekst byggeri ligger blandt andet at overtagelse ikke blot handler om at modtage en nøgle til at færdiglavet og køreklart byggeri, der kan driftes fra dag et. Selv hvis der tages udgangspunkt i et optimalt byggeri hvor AB92 aflevering sker i fuldstændig overensstemmelse med indgået aftaler, vil der fortsat være en lang række aspekter/opgaver, som det er op til bygherre at håndtere, for at sikre at den videre fremdrift. Dele af disse opgaver kan styres ved at lægge en commissioningproces på tværs hele byggeriets projektforløb, hvilket bl.a. danner rammene for dialog og kvalitetsstyring vedr. installationernes samspil og overtagelse. Men forpligtigelser ifm. commissioningaktiviteter udgør kun del af det samlede bygherreressourcebehov, hvilket betyder, at behovet ofte kan være svært at afdække tilstrækkeligt. Ofte er bygherre opmærksom på, at der hen mod afleveringsforretning og indflytning vil være et stigende ressourcebehov, men sjældent i stand til af kortlægge det og bliver dermed heller ikke i stand til at finde/frigøre tilstrækkelige bygherreressourcer til at varetage alle bygherres forpligtigelser ifm. bygherreleverancer, som blandt andet dækker over:

 • Beschaffung relevanter Genehmigungen (zum Beispiel müssen für ein Krankenhausbauprojekt über 15 verschiedene behördliche und funktionsbezogene Genehmigungen eingeholt werden)
 • Planung und Steuerung von Aspekten wie Zugangskontrolle, Sicherheitspersonal, Schulung von Mitarbeitern, Überwachung von Systemlieferungen, Inbetriebnahme, Implementierung neuer IT-Systeme, Reinigung, Abfallentsorgung, Notverfahren und vieles mehr.
 • Fachliche Nachverfolgung im Zusammenhang mit dem Commissioning-Prozess (einschließlich Systemlieferungen)
 • Umzug (sowohl physische Einrichtung als auch Ausrüstung sowie täglicher Betrieb) aus bestehenden Gebäuden

[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-gj7095′]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-ead761′]

2) Projektstyring i en faseovergang

Foruden ovennævnte overvejelser, er det værd at være opmærksom på, at der tale om projektstyring i en af projektets vigtigste faseovergange. I faseovergange skal projektledelsen bl.a. afslutte og dokumentere den forrige fase (herunder modtage byggeriet), håndtere forsinkelser og afvigelser, planlægge og igangsætte den næste fase samt varetage adskillige andre enkeltstående og tilbagevendende opgaver. Uanset hvordan byggeriets projektorganisation er sat op, vil denne faseovergang kræve, at bygherre opretholder et skarpt overblik.

Darüber hinaus handelt es sich bei einem komplexen Bau um ein einzigartiges Bauprojekt, das Anpassungen erfordert und daher nicht mit Standardlösungen gelöst/geplant werden kann. Es gibt keine vollständige Checkliste, die eine umfassende Aufgabenliste für den Bauherrn enthält, und in vielen Fällen beginnt die Aufgabe bereits damit, zu identifizieren/ermitteln, wo ein Ressourcenbedarf des Bauherrn besteht.

Med EXIGO som bygherrerådgiver rækker vi udover byggefasen og dækker hele byggeprojektet fra start til slut og kan på den måde hjælpe bygherre effektivt gennem blandt andet projektets faseovergange.
[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-cao6i1′]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-b5rhix’]

EXIGO kan blandt andet være behjælpelig i følgende sammenhænge

 • Erstellung/Qualitätssicherung des Bauherrenlieferplans
 • Detaillierte Planung der Bauherrenlieferungen im Rahmen der Inbetriebnahmeaktivitäten
 • Analyse, Prozess und Beschreibung der Ressourcen des Bauherrn
 • Planung der Ausrüstung, Prozess und Beschreibung der Lieferungen
  • Übersicht/Ausrüstungsgruppierung
  • Qualitätssicherung des Ausrüstungsverzeichnisses
  • Phasenplanung (Montage/Einzug)
  • Standortbasierte Ausrüstungsplanung
  • Ausschreibungs- und Einkaufsplanung
  • Nachverfolgung/Meldung (App)
  • Fortschrittsübersicht (BI-Dashboard)

[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=’#f4f4f4′ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-96am2h’]
[av_testimonials style=’grid’ columns=’2′ interval=’5′ font_color=” custom_title=” custom_content=” av_uid=’av-ps909′]
[av_testimonial_single src=’8125′ name=’Michael Hyllegaard’ subtitle=’Projektchef – DNV Gødstrup’ link=’http://’ linktext=” av_uid=’av-j6rmh’]

Exigo hat bei DNV-Gødstrup unterstützt.

Michael Hyllegaard er tilfreds med resultatet af risikoanalysen og udtaler:

“Nu har jeg fået et rigtig godt overblik over ressourcer og tidsplanen. Vi har været i god tid, hvilket giver os mulighed for at handle på analysen. Nu kan vi nedbryde det overblik i delelementer, så vi kan udarbejde en detaljeret tid- og ressourcestyring af bygherreleverancer og commissionning. For mig giver det god mening, fortsat at arbejde med den lokationsbaserede planlægningsmetode. Det har været en rigtig god oplevelse at få Exigo til at optimere tidsplaner og ressourcer på projektet med afsæt i den lokationsbaserede metode. Exigos team er meget dygtige. De forstår at sætte sig ind i kundernes behov og levere!”
[/av_testimonial_single]

[/av_testimonials]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” av_uid=’av-3s3veh’]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av_uid=’av-2l5ntl’]

Anleitung

Værdibyg hat eine Anleitung für den Inbetriebnahmeprozess erstellt und veröffentlicht, den Sie hier herunterladen können:

Stellen Sie Anforderungen und behalten Sie den Fokus mit der Inbetriebnahme bei.
[/av_textblock]
[/av_one_full]