Mission

Innovative løsninger

Vores mission er at skabe værdi for vores kunder med innovative løsninger, der integrerer mennesker, processer og teknologier i byggeriet.

Løsningerne skal give målbare økonomiske fordele som følge af:

  • Bedre overblik
  • Øget bygbarhed
  • Minimeret økonomisk risiko
  • Reduceret tidsforbrug til projektering og udførelse

Vi opnår vores mission ved indføring af:

  • Strategisk og systematisk implementering af moderne IT-teknologi
  • Koordinering af byggeprojekter ved anvendelse af 3D-Gebäudemodellen und automatisk kollisionskontrol
  • Procesoptimering gennem integrering af 3D-bygningsmodellering med lokationsbaseret planlægning (4D) samt priskalkulation, logistik og indkøbsstyring (5D)
  • Løbende procesevaluering og revurdering i forhold til forretningsmæssige mål (business-cases)
  • Akkumulering af viden om procesoptimering