Schedule Planner

Standortbasierte Zeitplanung

Indførelsen af cyklogramplanlægning / arealbaseret planlægning / location based scheduling, med programmet Vico Schedule Planner, er uden tvivl den bedste investering, du kan gøre for din virksomhed – du optimerer din tidsplan gennem et optimalt flow i aktiviteterne.

Optimer din tidsplan

Med cyklogramplanlægning kan du – sammenlignet med Gantt – reducere udførselstiden minimum 10% uden at øge ressourceforbruget. Du får overblik over alle aktiviteter og kan igangsætte flere aktiviteter på én gang, uden at de overlapper hinanden.

Læs mere om lokationsbaseret tidsplanlægning / cyklogramplanlægning med Schedule Planner hier.

Læs mere om fordelene ved lokationsbaseret tidsplanlægning hier.

Læs en række cases / artikler i Building Supply om lokationsbaseret tidsplanlægning hier.

Fra Gantt til cyklogram:

Når du konverterer din Gantt tidsplan (fx MS) til Cyklogrammer (fx Schedule Planner oder Tactplan, skal du starte med at dele tidsplanen ud på lokationer, fx. lejligheder.

Herefter, kan du aflæse de udfordringer der ligger i din tidsplan.

Udfordringerne – se grafik nedenfor:

1. Udfordring: Krydsende linjer illustrerer kolliderende arbejder. Flere fag arbejder samme tid og sted.

2. Udfordring: Lang afstand mellem de blå/grønne og de røde/gule linjer, angiver at byggepladsen er uudnyttet og tom.

3. Udfordring: Afbrudt linje (rød) angiver, at El-arbejdernes arbejde er præget af mange “start og stop” – de må vente på maleren. El-arbejderne kan med fordel mandes ned.

Når udfordringerne er løst: Ingen kolliderende arbejder. Jævn bemanding. Optimal udnyttelse af byggepladsen

PS. Vidste du, at opsætning af tidsplaner i cyklogrammer, er 4 gange så hurtigt som opsætning af en Gantt tidsplan?

Gratis Schedule Planner prøvelicens

Du kan prøve Schedule Planner Standard i 30 dage gratis.

Når du modtager din licens, har du samtidig mulighed for at få en times gratis introduktion over web.

Vergessen Sie nicht, Ihren vollständigen Namen, Ihr Unternehmen und Ihre Firmen-E-Mail-Adresse anzugeben, wenn Sie Ihre Lizenz bestellen.