Nyt Naturhistorisk Museum

Kort om projektet 

Statens Naturhistoriske Museum skal samles  i et nyt bygningskompleks, der skal opføres og  delvist nedgraves i Botanisk Have i København.

Et højrisikoprojekt grundet projektets unikke karakter, herunder museets volumen, beliggenhed og kompleksitet.

Siden 2018 har Exigo ydet rådgivning og bistand til bygherre i forbindelse med projekt- og processtyring, budget- og økonomistyring samt kvalitets risiko- og tidsstyring.

 

Det har Exigo hjulpet med

Exigo har på projektet bidraget til tid-, økonomi- og risikostyring:

 • Koordinering af digitalt samarbejde på tværs af fag og faser, som forberedelse til udførelsesfasen.
 • Bidrag til udbudsmateriale for hovedentreprise ifm. digital byggeledelse og anvendelse af 4D, 5D og milepæle.
 • Gennemførelse af mængdeverificeringer, revisionskontroller mv. ifm. udbudsmateriale.
 • Opfølgning og stikprøver af totalrådgivers 3D-modeller og projektmaterialets kvalitet på tværs af fag og faser, herunder mængder og klassifikation. Fokus på det gode samarbejde og sparring i den forbindelse.
 • Opsætning og drift af projektets kommunikationsplatform til opgavestyring i udførelsen.
 • Analyse og kobling af 3D-modeller og tidsplaner (4D).
 • Analyse af tilbudslister og mængder i 3D-modeller. Herunder fordeling af økonomi i lokationer i projektet.
 • Værdisætning af kontrakttidsplanens aktiviteter, kobling af tilbudslister og 3D-mængder til aktiviteter (5D tidsplan). Hertil analyser af entreprenørens nedbrydning af udførelsestidsplaner sammenlignet tilbudslister og mængder.
 • Analyser af hovedentreprenørens lokationsbaseret arbejdstidsplan (4D).
 • Opfølgning på den værdiansatte kontrakttidsplan og beregninger af økonomisk fremdrift.
 • Beregning af beløb til aconto fakturering i bygherres økonomistyring. 
 • Visualisering af planlagt og faktisk økonomisk stade til bygherres overblik. Herunder S-kurve analyser (se nedenstående illustration).

 

 Læs mere om Exigos ydelser  

Bygherre: Vejdirektoraret

Omfang: 30.000 kvm

Samlet projektsum: 1,2 mia. DKK