Skanderborg Kommune – Ny Hørning Skole og Daginstitution 

Kort om projektet

Den samlede bygningsmasse fremstår som et ligeværdigt “tre-kløver” fordelt på 3 primære bygningsafsnit, der huser Daginstitution, idrætsfaciliteter og Indskoling, som forbindes via et sammenbindende fællesareal – Torvet, som udgør hjertet i HØSD og de mange fælles funktioner i bygningen. Midt i Torvet ligger det nedsænkede samlings- og opholdsareal, Lysningen, der opfordrer til socialt samvær og fremstår som en uformel læringsplatform.

Det har Exigo hjulpet med

At sikre at projektets IKT-aftalegrundlag indbefatter alle, for projektet, værdiskabende IKT-ydelser, der skal varetages af totalentreprenørens og dennes rådgiver.

At fremme samarbejdet om og anvendelsen af IKT på byggesagen ved aktiv deltagels.

At granske projektmaterialet med fokus på udbedring af eventuelle kollisioner i 3D-modeller forud for udførelse, for at understøtte bedst mulig koordinering.

At granske økonomi og sammenhæng til 3D-bygningsmodellerne, for at sikre gennemsigtighed i økonomi i projektering og udførelse.

At sikre sammenhæng og overblik mellem totalentreprenørens fakturering og faktisk udført arbejde.

At kontrollere aflevering af ’Som-udført’ dokumentation.

Det siger bygherre

Exigo assisterer Skanderborg Kommune med projektøkonomien vedrørende en ny skole og en ny daginstitution i Hørning. 

”Jeg har rigtig god sparring med Exigo omkring økonomien på projektet. Igennem appen Exicute får jeg løbende synliggjort fremdrift og status – fordelt ud på målbare lokationer/zoner.

Jeg åbner Exicute på min PC sammen med vores entreprenør, og så kigger vi på diagrammerne omkring status og fremdrift sammen. Vi har en rigtig god dialog omkring det. Vi kan se i Exicute, præcist i hvilke områder der er forsinkelser, og i hvilke områder vi er foran tidsplanen. Det præcise overblik giver en rigtig god ro i maven, og det giver grobund for en god og konstruktiv dialog med vores entreprenør.

Jeg kan varmt anbefale rådgivning fra Exigo.”

Læs mere om Exigos ydelser
 

IKT rådgivning

Risikoanalyse af bygbarhed herunder kollisionskontrol

Implementering af lokationsbaseret tidsplanlægning med Tactplan Schedule

Implementering af opfølgning og status på fremdrift med BI

Bygherre: Skanderborg Kommune
Omfang: 7.200 kvm
Samlet projektsum: 145 mio. DKK