Commissioning / Ibrugtagning

Vi kan hjælpe dig med commissioning

I følge værdibyg, afholdes ca. 80%  af de samlede omkostninger af et byggeri i driften. Set ud fra en totaløkonomisk betragtning, giver det derfor god mening, at tænke commissioning ind så tidligt som muligt i processen, helst allerede under programmering. Det kan vi hjælpe dig med.

Planlægning af ressourcer

Ofte falder en større mængde bygherreleverancer parallelt med at test af alle anlæg, kræver øget opmærksomhed. Det betyder at der opstår et øget ressourcebehov for bygherre i perioden frem mod aflevering af byggeriet.

De fleste bygherrer er bevidste om et stigende ressourcebehov omkring byggeriets aflevering og idriftsættelse, men har reelt ikke et konkret overblik. Dermed opretholder de risikoen for en ubehagelig overraskelse ift. mangel på ressourcer (som evt. skal frigøres fra bygherres egen organisation), hvilket i sidste ende kan medføre at ibrugtagningen af bygningen udsættes.

Optimering af ressourcebehov

Vi kan hjælpe med at både at afdække ressourcebehovet i overgangen omkring aflevering og idriftsættelse, samt optimere ressourcebehovet ud fra lokationsbaseret planlægning. Uanset om der allerede forelægger konkrete planer for bygherreleverancerne og byggeriets commissioning – eller om vi skal hjælpe med at udarbejde et overblik fra bunden.

Læs mere om lokationsbaseret tidsplanlægning her

Vejledning

Værdibyg har udarbejdet og udgivet en vejledning til commissioning processen, den kan du downloade her:

Stil krav og hold fokus med commissioning