Navigation Menu

 

Vico Office i Danmark, BIM software

Hvad er BIM?

Du kan tjene penge på 3D i produktionen.

Kort om Vico Office: Når du kobler 3D-modellen (fra din rådgiver) med tid og økonomi, får du øje på fejl i dit byggeprojekt, længe før de opstår som problemer på byggepladsen. Det får en positiv betydning for hverdagen på byggepladsen, og for resultatet på din bundlinje.

Download Vico Office produktblad >>>

Du er velkommen til at kontakte os for råd og vejledning. Vi kigger også gerne forbi og præsenterer Vico Office hos jer.

“(…) Jeg kan varmt anbefale rådgivning fra Exigo, som er professionelle og dygtige til deres arbejde (…)” John Funch, Adm. direktør/CEO, Insead Gmp., Jorton A/S

Kristian Birch Pedersen, direktør Exigo, kbp@exigo.dk / 53 55 59 19 Send mail til Kristian her >>>

Vores kunder er dine kollegaer i branchen Du kan læse hvad de siger om os her >>>

Exigo er dansk forhandler af Vico Office. Uden sammenligning – markedets bedst integrerede BIM software til entreprenører. Du kan se en oversigt over modulerne i Vico Office på billedet th, og læse mere om de enkelte moduler nedenfor.

Vico Office Moduloversigt

(klik for større billede)

Vico Office ModulerHvis du er studerende kan du få en Education license til Vico Office.

 

Læs mere her >>>

cap


 

 

Vico Office Client

opretter og styrer dine projekter

 

Vico Office Client er det grundliggende modul i Vico Office, og anvendes til at oprette og styre projekter i databasen. Det er i dette modul, at bygningsmodeller publiceres eller importeres, og kan efter aktivering anvendes til videre analyse.

 

I Vico Office Client kan du:

  • Administrere dine projekter
  • Publicere og importere bygningsmodeller til Vico Office fra forskellige modelleringsapplikationer, eksempelvis Autodesk Revit, Tekla, ArchiCAD, m.fl.
  • Navigere i og filtrere 3D-modellerne for visuel gennemgang
  • Håndtere flere versioner af samme model
  • Udforme rapporter, der kan eksporteres til for eksempel pdf-filer eller regneark

 

 

 

 


 

4D Manager

visualiserer din tidsplan

 

Med 4D Manager kan der foretages en 4D-simulering af udførelsesfasen, og derved er det nemmere at kommunikere byggeprocessen og samtidig imødegå eventuelle problemstillinger.

 

I Vico Office er 4D-simuleringsværktøjet en integreret del af databasen, og da der allerede er foretaget en sammenkædning af objekterne i bygningsmodellen og aktiviteterne i tidsplanen, bliver 4D-simuleringen et resultat af den tidsplan, der er udarbejdet.

 

 

 


 

Constructability Manager

udfør kollisionskontrol

 

Flere og flere byggerier projekteres i dag i 3D-bygningsmodeller. En af de mest umiddelbare fordele ved at anvende 3D-bygningsmodeller er, at det er muligt at teste for kollisioner mellem bygningsdele og dermed  reducere antallet af fejl og spare tid i udførelsesfasen. For eksempel kan installationerne bedre koordineres med betonkonstruktionerne således, at der ikke skal skæres dyre og tidskrævende huller efter, at byggeriet er gået i gang.

I det følgende giver vi et eksempel på, hvordan en kollisionskontrol udføres i praksis:

 

Importér og aktivér bygningsmodellerne

Som det første importeres bygningsmodellerne (typisk som fagmodeller) fra et modelleringsværktøj, eksempelvis Revit, Tekla, ArchiCad eller IFC, til Vico Office, hvor modellerne gennemgås visuelt for fejl og mangler. Derefter aktiveres de bygningsmodeller, hvor der ønskes foretaget kollisionskontrol på, og det defineres her, hvilke bygningsdele, der skal tjekkes.

 

Kollisionskontrol

Selve kollisionskontrollen foregår automatisk, og genererer en liste med kollisioner i projektet. Herefter er det muligt at gennemgå listen med kollisioner og udvælge de, der påvirker bygbarheden af projektet. Kollisionerne kan filtreres og grupperes, således der skabes et bedre overblik. Det er ligeledes muligt at prioritere kollisionerne og skrive kommentarer hertil.

 

Rapportér

Kollisionerne kan eksporteres fra Vico Office til en rapport i fx pdf eller Word. Der er rig mulighed for at sætte rapporterne op efter de behov, man måtte have – for eksempel for hver kollisionskontrol, eller som rapporter, der retter sig til bestemte aktører i byggeprojektet.

 

 

 


 

Cost Explorer

- analyserer dine priskalkulationer

 

Det kan ofte være svært at overskue komplicerede priskalkulationer i traditionelle regneark og sammenligne dem med tidligere kalkulationer og budgetter. I modulet, Cost Explorer, kan du nemt og overskueligt analysere dine priskalkulationer i forhold til tidligere versioner eller budgettet. Du får en grafisk visning af prisafvigelser fordelt på posterne i kalkulationen, der gør det nemt at identificere budgetoverskridelser og andre risikoområder.

 

Ligesom i resten af Vico Office er der tæt sammenhæng med de andre moduler i systemet, hvilket gør, at du kan se flere visninger på samme tid, således identificeringen bliver nemmere.

 

 

 


 

Cost Planner

- kalkulerer prisen for dit byggeprojekt

 

Cost Planner bygger på princippet i et regneark, der er direkte knyttet til de mængder, der findes i Takeoff Manager (og bygningsmodellen). Modulet giver dig mulighed for at udforme overordnede såvel som meget detaljerede priskalkulationer, og sammenligne disse med budgettet eller tidligere versioner af priskalkulationen.

 

Opbygning af struktur

Cost Planner bygger på samme layout som et regneark, og understøtter desuden en successiv kalkulation, hvor hver post kan brydes ned flere gange alt efter, hvor detaljeret priskalkulationen ønskes. Det er muligt at anvende det klassifikationssystem, der ønskes. Klassifikationssystem og andre data kan importeres fra Excel (for eksempel i form af en tilbudsliste).

 

Tilknytning af mængder

I Cost Planner linkes de enkelte poster i priskalkulationen med mængderne fra Takeoff Manager. Det betyder, at priskalkulationen regnes på et grundlag, der er præcist og konsistent. Når først priskalkulationen i Cost Planner er linket med mængderne i Takeoff Manager medfører dette, at når nye bygningsmodeller opdateres i Vico Office, så opdateres mængderne og priskalkulationen automatisk. Det er kun nye bygningsdele, der skal linkes til poster i priskalkulationen.

Har du systemetiske arbejdsmetoder behøver du kun at opsætte kalkulationsstrukturen én gang, så kan den automatisk genbruges på alle dine fremtidige projekter. Det sparer mange timer til kalkulation, mængdeudtræk og udarbejdelse af udbudsmateriale.

 

Tilføjelse af priser og faktorer

Priskalkulationen i Cost Planner kan linkes til en prisdatabase. Der er flere muligheder for at justere priserne med forskellige faktorer, samt for at tilføje dækningsbidrag. Vi har bl.a. importeret V&S prisdata og kan hjælpe dig med at importere en vilkårlig prisdatabase.

 

 

 


 

LBS Manager

- opdeler bygningsmodeller i lokationer

 

LBS Manager (Location Breakdown Structure) giver dig mulighed for at opdele bygningsmodellen efter det system, du ønsker, uanset hvordan bygningsmodellen er modelleret. Når lokationerne er defineret, bliver alle mængder fordelt på de enkelte lokationer, selvom nogle bygningsdele strækker sig over flere lokationer. Det er ligeledes muligt selv at definere, hvilke overflader der indgår i mængderne og dermed sikre, at mængderne stemmer overens med opmålingsreglerne.

 

Når opdelingen af lokationer er foretaget, vil alle bygningsmodeller, der importeres til Vico Office, automatik blive fordelt i de relevante lokationer. Denne opdeling danner også grundlaget for den lokationsbaserede planlægning samt 4D-simuleringer.

 

 

 


 

Schedule Planner

- spar minimum 10% af udførelsestiden

 

Schedule Planner er modulet til tidsstyring i Vico Office. Værktøjet bygger på den lokationsbaserede planlægningsmetode eller cyklogram-metoden. Metoden inddrager placeringen af aktiviteten i tidsplanen, og er en stærk metode til at overskue tidsplanen og til at sikre, at denne kan gennemføres.

 

Værdi på bundlinjen

Schedule Planner er uden tvivl det værktøj i Vico Office-pakken, der hurtigst kan hjælpe med at skabe resultater på bundlinjen. Ved konvertering af en traditionel tidsplan til den lokationsbaserede metode viser vores og andres erfaring, at byggetiden kan forkortes minimum 10 %, med de samme ressourcer – ved at skabe et bedre flow i aktiviteterne.

 

Sammenkædning af priskalkulation og tidsplan

Aktiviteterne i tidsplanen linkes sammen med mængderne fra priskalkulationen, suppleret med produktivitetsfaktorer for udførelsestiden. Dette anvendes til hurtig beregning af blandt andet aktiviteternes længde, cash flowet og ressourceforbrug.

 

Opsætning af tidsplan

I Schedule Planner tilføjes afhængigheder til projektet, og der tilføjes mandskab til aktiviteterne. Derefter arbejdes der med at optimere flowet i tidsplanen for at få den mest realistiske tidsplan, der udnytter ressourcerne bedst muligt. I Schedule Planner er det muligt at analysere bemanding og cash flow samt at foretage Monte Carlo-simuleringer af tidsplanen, der giver en beregning af, hvor sandsynligt det er, at projektet kan gennemføres til tiden.

 

Opfølgning

Når tidsplanen er udformet, er det muligt at anvende denne som et styringsværktøj i byggeprocessen. Der kan laves opfølgning i værktøjet, således tidsplanen opdateres og viser, hvilke konsekvenser den aktuelle situation har for projektet.

 

 

 


 

Takeoff Manager

- trækker mængder ud af bygningsmodellen

 

Takeoff Manager giver dig mulighed for at trække mængder ud af bygningsmodeller i projektmaterialet. Dette anvendes som grundlag for flere af modulerne i Vico Office. Takeoff Manager kan trække mængder ud af mange forskellige modelleringsværktøjer, såsom blandt andet Revit, Tekla, ArchiCAD, MagiCad, IFC, og opmåler selv mængderne for de forskellige bygningsdele.

Sådan udfører du hurtigt mængdeudtræk i Vico Office:

 

Aktivering af bygningsmodeller

Ved aktivering af bygningsmodellerne i Vico Office vælges det hvilke dele af navngivningen, der skal tages med over i listen med mængdeudtræk. Dermed sikres det, at klassifikationen fra bygningsmodellen bevares ved mængdeudtaget i Takeoff Manager. Ved opdateringer af bygningsmodellerne holder Vico Office selv styr på, hvilke objekter der er ændret, så revisonsstyring og change management bliver let som en leg.

 

Gennemgang, rettelser og tilføjelser til listen med mængder

Vico Office opretter en liste med mængdeudtræk for de enkelte bygningsdele, som kan ses sammen med en 3D-visning af bygningsmodellen, således de bygningsdele, der markeres i mængdeudtaget, fremhæves i 3D-visningen. Dermed er det nemmere at overskue sammenhængen mellem listen med mængder og bygningsmodellen. Vico Office Takeoff Manager viser ligeledes, hvilke mængder, der er opmålt i en 3D-visning.

 

Takeoff Manager giver mulighed for at rette i opmålingen af bygningsdelene, således denne stemmer overens med opmålingsreglerne i det gældende projekt. Det er også muligt at tilføje manuelle mængder til projektet, hvis der er behov for dette.

 

Opdeling af mængder efter lokationer

Hvis projektet allerede er delt op i lokationer, er det muligt at se mængderne for de enkelte bygningsdele fordelt på lokationer (for eksempel etager og sektioner).

 

 

 

viaemail   ring for tilbud