Navigation Menu

4D BIM tidsplaner alle kan forstå

 

Når vi integrerer projektets 3D-bygningsmodel med tidsplanen, skaber vi en 4D-simulering (3D + tid) af projektet. Også kaldet 4D BIM. 4D-simuleringen er et effektivt redskab til at optimere byggeprocessen og giver samtidigt et visuelt overblik for alle parter i projektet. Se masser af eksempler på 4D simuleringer her på siden. Billede TH: Se simulering af laboratoriemodernisering på Aalborg Universitet Esbjerg, udført for Bygningsstyrelsen.

 

4D-simulering


 

Lokations-baseret tidsplan

 

 

Effektiv kommunikation

 

Først og fremmest giver 4D-simuleringen jer mulighed for en effektiv kommunikation af komplekse tidsplaner til alle medarbejdere og brugere uanset deres fagområde, uddannelsesbaggrund og niveau i organisation. Det giver alle det samme klare udgangspunkt, for at forstå og diskutere byggeprocessen, sikkerhedsrisici og optimeringsmuligheder. Billede TV: Se simulering af Plan for Sikkerhed og Sundhed, udført for Bygningsstyrelsen i forbindelse med laboratoriemodernisering af Syddansk Universitet etape V1.


 

Flere eksempler på 4D-simuleringer

 

“Det Nye Hospital i Vest – DNV Gødstrup”

Bygherre: Region Midtjylland

“Renovering af Korsløkkeparken”

Bygherre: Fyns Almennyttige Boligselskab

“Renovering og Udvidelse af Kolding Sygehus – Sygehus Lillebælt”

Bygherre: Region Syddanmark

Lokations-baseret tidsplan

viaemail   ring for tilbud