Navigation Menu

Få sikkerhed bag dine beslutninger

- på baggrund af målbare data

 

3D-modellen er et stærkt beslutningsstøtteværktøj i hele byggeprocessen. Vi arbejder med procesoptimering baseret på målbare data frem for bedste bud. Exigo kan skabe sikkerhed og tryghed for dig som bygherre, ved at vi udfører risikoanalyser på dine byggeprojekter.

 

For at mindske bygherres økonomiske såvel som tidsmæssige risiko ved gennemførelse af byggeprojekter, bør der med udgangspunkt i faktuelle data gennemføres løbende risikoanalyser.

 

iStock_000021148461_Small


 

 

profil300x200

 

Risikostyringsmetoder

 

Exigo udfører risikoanalyser med udgangspunkt i 3D-bygningsmodeller, tidsplaner og kalkulationer, og vi udfører uafhængige kvantitative analyser med henblik på at afklare:

 

  • Om det projekterede er bygbart
  • Om mængdeopgørelserne er i overensstemmelse med det udbudte
  • Om budgettet er realistisk, og
  • Om tids- og ressourceplaner er realiserbare

 


 

Spar 20% i uforudsete omkostninger

 

Ved at samle de forskellige fagmodeller i én fælles 3D-model er det muligt at analysere, om der er kollisioner i byggeprojektet inden udførelsen starter. Med en sådan analyse sikres et velkoordineret byggeprojekt, og det  mindsker risikoen for ekstra omkostninger som følge af manglende koordinering mellem de forskellige faggrupper.

Vi kan udføre en uafhængig kollisionskontrol for dig, og mindske dine uforudsete omkostninger med 20% – ligesom vi har gjort for Bygningsstyrelsen.

Problemer med kollisioner mellem fagene vil blive identificeret på skærmen inden udførelsen påbegyndes.

 

Læs mere her: Kollisionskontrol

 

Exigos-metode

 


 

 

vækst

 

Skab transparens i økonomien og hold styr på ændringer

 

Dit byggeprojekts økonomi optimeres, og du får et præcist overblik over byggeprojektets økonomi – fra den første skitse til det færdige byggeri.

 

Du kan således nå at rette op på økonomien, inden budgettet overskrides ved løbende at analysere og sammenligne det faktiske budget med målbudgettet.

 

Du kommer dermed på forkant med den økonomiske ramme igennem hele byggeprocessen.

 


 

Spar omkostninger ved at reducere udførelsestiden

 

Vi kan give dig en sikkerhed for, at du løbende er på forkant med forsinkelser, så den overordnede tidsramme ikke vil blive overskredet.

 

Ved at anvende vores lokationsbaserede planlægningsmetoder, kan din byggeperiode forkortes med minimum 10 % sammenlignet med traditionel planlægning i MS Project.

 

Læs mere her: Lokationsbaseret planlægning

 

 

 

timeglas

viaemail   ring for tilbud