Navigation Menu

Kollisionskontrol – Få sikkerhed for et velkoordineret byggeprojekt

 

Få en sikkerhed, som bygherre, for, at kollisioner i det materiale, der udarbejdes vedrørende dit byggeprojekt, bliver kortlagt. Det giver dig mulighed for at korrigere kollisionerne inden udførelse. Det sparer dig for betydelige uforudsete omkostninger i forbindelse med udbedring af kollisioner på byggepladsen.

 

”Når Exigo lægger bygningsmodellerne sammen i deres system, kan de se de kollisioner, der er. Det kan for eksempel være kollisioner mellem ventilationsrør og VVS-rør, eller det kan være problemer med manglende udsparinger. Vi får en rapport, hvor vi kan se alle kollisionerne, og så kan vi vende problematikken med rådgiverne.” 

- Mie Thomsen, Projektleder hos Bygningsstyrelsen

 

 

 

kollision

 

 

 


 

 

iStock_000024411964_Small

 

Tværfaglig koordinering

 

Exigo har lavet en løsning, så du som bygherre for hver granskning kan se, om rådgiverne har ændret noget siden sidst. Det fungerer på den måde, at du får tilsendt billeder af 3D-modellerne, hvor tydelig farvekodning illustrerer, hvilke ændringer der er sket siden sidste granskning.

 

I en række projekter for blandt andet Bygningsstyrelsen og Aarhus Kommune har det vist sig, at på trods af entydige aftaleforhold, har den tværfaglige koordinering ikke fået tilstrækkelige fokus fra rådgivernes side. Derfor har Exigos uafhængige kollisionskontroller været et vigtigt redskab til at sikre velkoordinerede projekter, og kollisionskontrollerne har sparet bygherre for mange ekstra omkostninger.

 

 


 

Undgå uforudsete omkostninger i dit byggeprojekt ved at udføre kollisionskontrol

 

Kollisioner er dyre at korrigere på byggepladsen, da ”hovsa”-løsninger ofte er dyre specialløsninger.

 

Det er vores erfaring fra de projekter, vi er inde over, at vores kunder kan spare minimum 20 % i uforudsete omkostninger ved at udføre kollisionskontrol og derefter tilpasse projektet. Der er ofte stor forskel på et projekt før og efter en kollisionskontrol.

 

 

 

udråbstegn

 

 


 

 

kollision

 

Uafhængig kollisionskontrol

 

Hos Exigo udfører vi uafhængige kollisionskontroller. Vi sikrer, at projektmaterialet og 3D-bygningsmodellerne er velkoordinerede på tværs af fagene, inden projektet sendes i udbud og udførelsen påbegyndes.

 

Vi kan udføre kollisionskontrol som en fuld kontrol, hvor vi afrapporterer alle kollisioner, som vi observerer. Vi kan også foretage en stikprøvevis screening, hvor vi stadig udfører en fuld kontrol af alle 3D-bygningsmodeller, men kun afrapporterer eksempler og omfang, samt giver en kvalitativ vurdering af projektets status for koordinering.

viaemail   ring for tilbud