Navigation Menu


top

Test din viden om BIM 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D

 

Tag testen med det samme >>>

TIP: Du finder mange af svarene i teksten nedenfor, men ikke alle. Vær opmærksom på, at nogle af spørgsmålene kan have flere rigtige svar. God fornøjelse.

 


 

Introduktion til BIM

kort gennemgang af alle dimensionerne i BIM

I det følgende får du overblik over hvad 2D, 3D, 4D, 5D, 6D og 7D BIM er, og nogle ord om hvorfor det (overordnet set) er en god ide at interessere sig for.

Hvilke områder af BIM, der er en god ide for dig i din virksomhed, afhænger 100% af hvor du befinder dig i byggeprocessen.

Der er nogle statslige og kommunale krav, som vi ikke kommer uden om, men det er nytteløst (og dyrt) at kaste en masse penge efter nye arbejdsmetoder og ny software, hvis du ikke oplever at det giver værdi, og gør dit arbejde nemmere og bedre.

Mit håb med denne lille gennemgang er at ruste dig med viden, så det bliver lettere for dig, at tage de rigtige beslutninger i forhold til BIM – i din virksomhed.

Mvh

Kristian Birch Pedersen, Adm. direktør i Exigo A/S Civilingeniør, Master i IT, ph.d. kbp@exigo.dk // 53 55 59 19

koncept


definition

Kilde BIM Handbook – læs mere på Amazon her >>>

BIM er både en model og en arbejdsmetode

Vi starter med den lidt nørdede del af BIM – nemlig definitionen af hvad det betyder. Vi oversætter frit – og mindre nørdet – definitionen fra BIM Handbook (udsnit af alle BIM-nørders Bibel):

BIM er en arbejdsproces, hvor man kan producere, kommunikere og analysere 3D-bygningsmodeller.

3D-bygningsmodellerne er bygget op af bygningsdele – fx en væg – der indeholder informationer om sig selv som:

• Hvilket materiale er væggen lavet af • Hvor stor mængde materiale indeholder væggen • Hvad koster de materialerne der anvendes til væggen • Hvor lang tid tager det tømreren at lave væggen • Hvad skal tømreren betales for at lave den

Når fx væggens dimension eller materiale ændres, ændres mængdeopgørelse, materialepris, arbejdstid osv. automatisk – ved integreret brug af BIM.


2D BIM

To skidt frem og et tilbage…

Da BIM-eventyret startede, var det de færreste parter i byggeriet der kastede sig hovedløst ud i de nye teknologier.

Software-producenterne og de mest nørdede BIM-eksperter derimod, spurtede afsted og lancerede en masse teknologi, som branchen, i bund og grund, ikke var klar til at implementere.

Software-producenterne er derfor trådt et skridt tilbage, og favner nu den virkelighed der er, nemlig at mange stadig opererer i både 2D og 3D. Derfor taler man nu også om 2D-BIM.

2D-BIM handler om at koble informationer sammen med de traditionelle CAD-tegninger, for på den måde at gøre tegningerne “intelligente”.

Man taler fx om 2D-mængdeudtræk, 2D-kollisionskontrol og ændringshåndtering. Og selvom det kræver en manuel proces at koble informationer med 2D-tegninger, giver det rigtig god mening, at kunne arbejde med informationer om mængder, økonomi og tid, på tværs af 2D og 3D.

2d


Kollisionskontrol

 

Kollisionskontrol

Figur 1)

Find 1 fejl

Figur 2)

Håndtering af ændringer

Figur 3)

Figur 1) Videoklip – Eksempel på Kollisionskontrol (varighed 1min) Figur 2) Find fem fejl / Find én forskel mellem de to tegninger” Figur 3) Videoklip – Vi fandt forskellen på under 1 min. (varighed 1min)

3D BIM

Kollisionskontrol og ændringshåndtering

En af de mest profitable muligheder med BIM er uden tvivl 3D-kollisionskontrol. I et kollisionskontrol-værktøj som fx Vico Office, er det muligt at importere 3D-modeller i originalformat fra fx Revit, ArchiCad, Tekla eller IFC m.fl. Ved at sammenholde 3D-modeller fra alle fag, er det muligt at tjekke om der fx er kollisioner imellem VVS og Konstruktioner, som det er tilfældet i billedet til højre. VVS-rør kolliderer med et bærende H-profil.

Klik på billede nummer 1, for at se hvordan en kollisionskontrol udføres i Vico Office (varighed 1 min).

Udover kollisionskontrol, er det muligt at få overblik over alle ændringer og versioner af tegninger på tværs af 2D og 3D.

For at demonstrere hvor svært det kan være at identificere ændringer imellem to 2D-tegninger, så prøv at finde forskellen mellem de to billeder der dukker op, når du klikker på billede nummer 2. Og forestil dig så, hvor let det er at finde en forskel mellem 2 versioner af en kompleks 3D-model.


4D BIM

3D-model + tidsplan = 4D

På større byggeprojekter, kan traditionelle metoder til optimering og kommunikation af tidsplaner være en udfordring. Mange involverede parter mister hurtigt overblikket over de lange Gantt-baserede tidsplaner.

Når en 3D-model kobles sammen med informationer om tidsplanen, taler man om 4D. Informationer om faser, byggepladsopdeling, leverancer, udførelsestid, udførelsesrækkefølge, bygge-flow, bemanding mm. fodrer 3D-modellen med de data der skal til, for at kunne visualisere, analysere og optimere tidsplanen med afsæt i data, fremfor mavefornemmelser.

Når alle ovennævnte data samles med geometrien/bygningsdele fra 3D-modellen, kan man lave en 4D-simulering af tidsplanen. 4D-simuleringen er en “film” af tidsplanen, hvor alle parter får visuelt overblik over de førnævnte faktorer. Med afsæt i det visuelle overblik, kan tidsplanen optimeres.

En visuel 4D-simulering er et effektivt redskab til at kommunikere tidsplanen til alle parter – på tværs af organisationen. En film med af det faktiske hus, der vokser op på skærmen, er nemmere at forstå end et mangesidet stav-diagram.

Det eneste du skal bruge for at kunne lave en 4D-simulering, er 3D-modeller i originalformat og en tidsplan.

Billede TH: 4D-simulering af byggesagen “Aalborg Universitet Esbjerg” udført for Bygningsstyrelsen (4 min).

Se flere 4D-simuleringer her >>>

Lokations-baseret tidsplan


økonomi

5D BIM

3D-model + økonomi = 5D

Der er mange økonomiske risici forbundet med traditionelle kalkulationsmetoder, hvor man bruger store regneark og 2D-tegninger. Manuel optælling og kvalitetssikring af dokumenter og tegninger er tidskrævende og dyrt i mandetimer, samtidig med at risikoen for at tælle forkert, eller misse en ændring der fx ikke er koordineret mellem 2D og 3D, er stor. Budgetterne bliver overskredet grundet fejl i leverancer, hvilket også medfører at byggeriet ligger stille i perioder.

Når bygningsmodellerne og kalkulationen integreres i et BIM-program, kan man hurtigt levere analyser og nye versioner af priskalkulationen. Ved projektændringer, importeres den ændrede 3D-model eller de ændrede 2D-tegninger i BIM-programmet, der med det samme afslører de opdaterede mængder og den opdaterede kalkulation.

Udfordringer med fejl i mængdeopgørelser er meget udbredt. I Vico Office kan du lave et uafhængigt mængdeudtræk, hvor du får overblik over uoverenstemmelser imellem mængder i tilbudslisten, og mængder i 3D-modellen. Med en velstruktureret 3D-model, kan du kan udarbejde en tilbudsliste for fx et kontorbyggeri på 10.000m2 på under 10 timer.

Hvis både tid (4D) og økonomistyringen (5D) integreres med 3D-bygningsmodellerne, kan man beregne cash flow stort set automatisk. På den måde kan man sikre, at betalingerne på projektet følger fremdriften.

Læs mere om BIM med Vico Office her >>>


6D BIM = Drift og vedligehold

Og her skilles vejene…

Hvor der er en generel konsensus for betydningen af BIM 2D-5D, er der ikke for 6D og 7D. Nogen mener, at 6D er `Facility Management´ (Drift og vedligehold) og 7D er `Sustainability´ (Bæredygtighed) og andre mener det er modsat.

Your guess is as good as mine… Men pt. er der flest der hælder mod at 6D er Facility Management og 7D er Sustainability.

Når et byggeprojekt afsluttes, leveres 6D-modellen/”As-Built” modellen til bygherre. “As-Built” modellen er fodret med relevant data til anvendelsen i driften. Informationer om rumnumre og rumnavne, og informationer om alle bygningsdele tilknyttet de rum, som fx. vedligeholdelse / driftmanualer, web links til produktsider, fabrikant oplysninger, kontakter mv.

I stedet for 5 tykke ringbind, får driftherre, udleveret en 3D-model tilknyttet al data nødvendig til drift- og vedligehold.

På den måde kan driftherre hurtigere udskifte forskellige bygningsdele, og kan bedre planlægge og estimere fremtidige vedligeholdelsesopgaver og udskiftninger.

FM


sustainability

7D BIM = Bæredygtighed

Bæredygtigt byggeri er et hot emne

Vi hører om alvorlige konsekvenser af klima forandringerne, og emnet topper på den internationale politiske dagsorden.

I forhold til bæredygtighed kan vi indenfor byggeriet arbejde med BIM 7D.

3D-modellen giver mulighed for at simulere, analysere og optimere et byggeprojekt i forhold til fx. energi, indeklima, ventilation og lysindfald.

Samtidig er det muligt at simulere materialernes/bygningsdelenes livscyklus. På den måde bliver det synliggjort, hvilke materialer der har en lav miljøbelastning, ikke kun på den korte bane, men i hele materialets levetid – “from cradle to cradle” – fra produktion til bortskaffelse eller genbrug.

Forskellige alternativer – både naturlige og teknologiske – kan simuleres, og det alternativ med den laveste miljøbelastning kan vælges.

Miljøstyrelsen (MUDP) har givet et tilskud til et projekt omkring 7D som netop er afsluttet. Fokus har været på genanvendelse af materialer og ressourcer i byggebranchen. Nedtagning og genbrug af bygningskomponenter er undersøgt og demonstreret. I følge miljøstyrelsen, skal dansk byggeri gå fra en lineær produktionsmodel til cirkulær materialeanvendelse. Læs mere om projektet i “Building a cirkular future” her >>>


BIM-kurser 2017

 

Er du entreprenør

Kurser i samarbejde med Dansk Byggeri – læs mere og tilmeld her: Kurser om det digitale byggeri >>>

Kurser i IKT/BIM/VDC

Send mail og få tilsendt materiale om IKT / BIM / VDC kurser i 2017 >>>

viaemail   ring for tilbud