Exigo hjælper Leif Pedersen Eftf. med 3D-modellering og arbejdstegninger i forbindelse med Ascot Hotel

Adm. dir. Kent Schøler bad Exigo om at udarbejdede en 3D-model på baggrund af foreliggende 2D tegninger på projektet, så der kunne gennemføres en 3D-kollisionskontrol på tværs af fag, samt en præcis mængdeopgørelse, på baggrund af 3D, fordelt på hhv. område, etage og bygningsniveau.

Herefter blev der udarbejdet en 3D-modelbaseret tidsplan, med optimalt flow i aktiviteter og bemanding. Tidsplanen blev visualiseret i en 4D-simulering, som du kan se nedenfor.

Til sidst udarbejdede vi arbejdstegninger på baggrund af 3D-modeller.

  • Firma: Leif Pedersen Eftf.
  • Web: http://www.lpe-aps.dk/
  • Branche: Entreprenør-
    virksomhed
  • Størrelse: 40+ medarbejdere
  • Hvorfor Exigo?
    • 3D sikrer et bedre overblik og minimerer risici