Navigation Menu

Vico Office til Risikostyring

Posted by on 2:42 am in Nyheder | Comments Off

optimering300x200

På LinkedIn har jeg fået en forespørgsel på, om jeg kunne skrive lidt om, hvordan vi anvender Vico Office til risikostyring – det kommer her.

 

Generelt bruger vi Vico Office til risikostyring indenfor projektøkonomi, tidsplanlægning og kvalitetssikring. Lad mig starte med tre af de mest oplagte eksempler omhandlende mængder i udbudsmateriale, tidsplaner og kvalitet af bygningsmodeller.

Mængder i udbudsmateriale

Vi har på en række større projekter lavet uafhængige risikoanalyser af mængder for entreprenører og bygherrer og er ind til nu altid kommet frem til i størrelsesordenen en halv til et par procent forkert opgjorte mængder i udbudsmaterialet.
Der er pt. en tendens til at særligt større offentlige projekter udbudt på baggrund af mænder opgjort af de projekterende, indeholder en pasus om, at den vindende entreprenør skal efterkalkulere mængderne i udbudsmaterialet og overtage ansvaret for dem i forbindelse med ingåelse af kontrakten.
Ud fra et risikomæssigt synspunkt, er det fint for entreprenøren, at mængderne er opgjort i udbudsmaterialet, og det kan spare lidt tid i forbindelse med tilbudsgivningen, men når risikoen omkring mængderne så overdrages til entreprenøren inden indgåelse af kontrakten, er det vigtigt så tidligt som muligt at have et overblik over kvaliteten af mængdeopgørelsen og dermed risikoen af de opgjorte mængder. Typisk er der kun afsat nogle få uger til at efterkalkulere mængderne, så det skal typisk gå ret stærkt.
Her bruger vi Vico Office til hurtigt, at udtrække detaljerede mængder fra 3D-bygningsmodeller, og integrerer dette med en succissiv kalkulation af projektet.

Tidsplaner

Tidsplaner i store Gantt-diagrammer (e.g. i MS Project eller Primavera) eller regneark indeholder som følge af planlægningsmetoden nogle indbyggede risici, som er svære eller næsten umulige at overskue, og som kan visualiseres ret enkelt i Vico Office. I Vico Office anvendes et lokations-baseret planlægningsprincip (cyklogrammer), der gør det let at analysere om tidsplanerne er udarbejdet således at:

  1. Projektet er optimeret med henblik på at holde en kontinuert bemanding
  2. Start og stop på grund af uhensigtsmæssige afhængigheder mellem aktiviteter kan undgå
  3. Flere opgaver ikke er planlagt på samme sted på samme tidspunkt.

Med ovenstående metode, kan vi uden at øge bemanding eller risici i projektet reducere udførelsestidsplaner med minimum 10 % – og ofte mere – sammenlignet med de traditionelle planlægningsmetoder.

Kvalitet af bygningsmodeller

Vi har på projekter for en offentlig bygherre vist, at vi ved som tredjepart løbende at følge op på kollisionskontrol og
kvalitet af bygningsmodellerne, kan reducere de uforudsete omkostninger med over 20% for bygherre.

Kvaliteten af 3D bygningsmodeller har stor betydning for hvor mange uforudsete omkostninger bygherre kan
forvente på projektet. Her bruger vi Vico Office til at sikre, at der ikke er kollisioner mellem de enkelte fagmodeller
samt, at der er anvendt en god modelleringsskik, så andre på projektet kan genbruge materialet, se mere her:
http://mth.dk/Metoder/Building-Information-Modelling/Modelleringsskik.aspx MT Højgaard har udarbejdet en ret
fin oversigt, som er i tråd med den proces, vi anvender i f.eks. vores bygherrerådgivning til kvalitetssikring af de
projekterendes 3D-bygningsmodeller. Kollisioner, dårlig navngivning eller manglende klassifikation springer lige i
øjnene når 3D bygningsmodeller importeres til Vico Office.

Håber ovenstående giver mening, ellers må I sige til, så skal jeg uddybe det.

 

Mvh.

kristian

 

 

 

 

 

Kristian

Tags: , ,

viaemail   ring for tilbud