Navigation Menu

Svar på testen om BIM 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D


Spørgsmål 1)
Hvad kobler man sammen i 2D-BIM?
A: 3D-modeller og informationer om fx mængder
B: CAD-tegninger og informationer om fx mængder ✔ 1 point
C: 3D-modeller og tidsplaner

Spørgsmål 2)
Hvilke data skal du bruge for at gennemføre en 4D-simulering af en tidsplan?
A: Kalkulationen og tidsplanen
B: 3D-modeller og tidsplanen ✔ 1 point
C: 2D-tegninger og tidsplanen

Spørgsmål 3)
Hvis du har en velstruktureret 3D-model, hvor lang tid tager det så at udarbejde en tilbudsliste med afsæt i mængder, for et kontorbyggeri på 10.000m2?
A: 0-10 timer ✔ 1 point
B: 11-20 timer
C: Over 10 timer

Spørgsmål 4)
Hvem får glæde af en 6D-model?
A: Rådgiver
B: Entreprenør
C: Driftherre ✔ 1 point

Spørgsmål 5)
Hvilke af følgende analyser kan man lave med en 7D-simulering?
A: Tidsforbrug til montering af Bygningsdelene
B: Bygningsdelenes mængder/økonomi
C: Bygningsdelenes livscyklus/miljø belastning ✔ 1 point

Spørgsmål 6)
I hvilke faser af byggeprojektet kan anvendes 5D (3D + økonomi = 5D) til at skabe overblik og minimere risici?
A: Dispositionsforslag ✔ 1 point
B: Projektforslag ✔ 1 point
C: Hovedprojekt ✔ 1 point
D: Drift og vedligeholdelse ✔ 1 point

Spørgsmål 7)
Hvilke krav stiller IKT-bekendtgørelsen 119 til et projektweb?
A: Aktivitetslog ✔ 1 point
B: Understøttelse af 3D
C: Advisering ✔ 1 point
D: Adgangskontrol ✔ 1 point

Spørgsmål 8)
Case: Et byggeprojekt udbydes i fagentreprise iht. AB92 med mængder udtrukket fra en 3D-model. Der mangler en betonsøjle i tilbudslisten, men den er i 3D-modellen. Det opdages først efter, at huset er bygget. Hvem skal betale for søjlen?
A: Rådgiver
B: Entreprenør
C: Bygherre ✔ 1 point
D: Leverandøren

Spørgsmål 9)
Ud fra en entreprenørs betragtning, hvilke information skal fagmodeller indeholde for at kunne anvendes til produktionsstyring?
A: Struktureret navngivning af objekter ✔ 1 point
B: Modulnet og referencepunkter ✔ 1 point
C: Koter ✔ 1 point
D: Fælles nulpunkter for alle fagmodeller ✔ 1 point

viaemail   ring for tilbud